Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Četvrtkom od 11 do 12:30
Soba
B-105
Telefon
01 4092 099
E-mail
kresimir.micanovic@ffzg.hr

Krešimir Mićanović rođen 1968. godine u Brčkom. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij kroatistike i južnoslavenskih filologija. Na istome je fakultetu obranio magistarski (Posvojnost u hrvatskome standardnom jeziku, 1999) i doktorski rad (Standardni jezik i problem komunikacijske kompetencije, 2004). Od konca 2018. redoviti je profesor pri Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao u nizu znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Vodio je Zagrebačku slavističku školu od 2009. do 2012. Član Komisije za standardne jezike pri Međunarodnom slavističkom komitetu.

Glavna su područja znanstvena interesa standardologija, jezična politika i povijest hrvatskoga jezičnoga standarda.
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231912