Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 310
Telefon
01/4092-328
E-mail
bmikelen@ffzg.hr


1. OBRAZOVANJE
10.2014. – 12.2020.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studij lingvistike
– doktorski rad: Kontrastivna korpusna analiza prijedložne dopune u španjolskome i njezinih ekvivalenata u hrvatskome, mentori: prof. dr. sc. Marko Tadić i prof. dr. sc. Jasmina Markič

09.2008./09.2009. – 05.2012.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij španjolskog jezika i književnosti (znanstveni smjer, književnost) i filozofije (nastavnički smjer); magistra španjolskog jezika i književnosti i edukacije filozofije
– magistarski rad: Pojam beskonačnog u prozi Jorge Luis Borgesa

04.2011.
Veleučilište VERN, tečaj za turističkog vodiča; licencirani turistički vodič za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju za hrvatski, engleski i španjolski jezik i turistički pratitelj

09.2005. – 09.2008./09.2009.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti i filozofije; sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) filozofije i španjolskog jezika i književnosti

09.2001. – 06.2005.
Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka, jezični smjer

2. RADNO ISKUSTVO
05.2021. – danas
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za španjolski jezik, poslijedoktorandica

10.2014. – 04.2021.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za španjolski jezik, asistentica-stipendistica

10.2012. – 09.2014.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, vanjski suradnik u nastavi na Katedri za hispanske književnosti

10.2010. – 09.2014.
Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., voditeljica projekata

04.2011. – danas
Samostalni turistički vodič i pratitelj na španjolskom i engleskom jeziku

10.2006. – 07.2008.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju, demonstratorica na Katedri za logiku tijekom dvije akademske godine

3. PUBLIKACIJE

Mikelenić, B.; Oliver, A. (2021) „El complemento directo y de régimen en español y sus equivalencias en croata – un estudio basado en corpus“, Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics (RESLA/SJAL), broj 34/1, John Benjamins Publishing Company, str. 256-279.
Mikelenić, B.; Tadić, M. (2020) „Building the Spanish-Croatian Parallel Corpus“, u Calzolari, Nicoletta (Conference chair) et al. (ur.): Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, str. 3932‑3936.
Oliver, A.; Mikelenić, B. (2020) „ReSiPC: a Tool for Complex Searches in Parallel Corpora“, u Calzolari, Nicoletta (Conference chair) et al. (ur.): Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, str. 7033‑7037.
Mikelenić, B. (2018) „La alternancia entre los complementos verbales (CD y CR) en español y la traducción al croata“, u Díaz, Marta et al. (ur.): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Universidade de Vigo, str. 621.-628.
Mikelenić, B. (2017) „El complemento de régimen preposicional en español y sus traducciones al croata: observaciones preliminares“, Verba Hispanica, broj 25/1, str. 37-53.
Mikelenić, B.; Petrak, M. (2016) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, u Udier, Sanda Lucija, Kristina Cergol Kovačević (ur.): Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru, Srednja Europa, Zagreb, str. 77.-92.
Mikelenić, B. (2015) „La paradoja en Borges“, u Polić Bobić M., Gordana Matić, Antonio Huertas Morales (ur.): La literatura argentina del siglo XX: un recuento, Sveučilište u Zagrebu, str. 27.-35.
Mikelenić, B. (2014) „César Aira: Duhovi – Priča o duhovima koja mijenja pravila pripovijedanja“, Vijenac, broj 531-533, srpanj, Zagreb.
Mikelenić, B. (2014) „Majstor književne igre – U povodu 100. obljetnice rođenja Julija Cortázara“, Vijenac, broj 521, veljača, Zagreb.
Mikelenić, B. (2013) „Introducción a la noción de lo infinito en la prosa borgiana“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, broj 58/2013, Zagreb.

4. UREDNIŠTVO
Članstvo u gostujućem uredništvu za broj 65 (2020) časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ).

5. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
5.1. Izlagač
Mikelenić, B.; Bezlaj, M. (2021) „Construcción del RomCro: un corpus paralelo de lenguas romances y croata“, III Encuentro de Jóvenes Hispanistas, Sveučilište Eötvös Loránd (ELTE), Budimpešta, 3.-5. ožujka, 2021.
Mikelenić, B.; Tadić, M. (2020) „Building the Spanish-Croatian Parallel Corpus“, 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, 2020.
Oliver, A.; Mikelenić, B. (2020) „ReSiPC: a Tool for Complex Searches in Parallel Corpora“, 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, 2020.
Mikelenić, B. (2019) „Identificación y diferenciación de los complementos verbales en español“, 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenoga 2019.
Mikelenić, B. (2018) „Ditransitive predicates in Spanish and their translation to Croatian: structures with direct and prepositional object“, STAS2018: The shaping of transitivity and argument structure, theoretical and empirical perspectives, University of Pavia, 25.-27. listopada, 2018.
Mikelenić, B. (2018) „La alternancia entre los complementos verbales (CD y CR) en español y la traducción al croata“, XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, 13.-15. lipnja, 2018.
Mikelenić, B. (2017) „Tranzitivnost u španjolskom i hrvatskom jeziku“, Zadar Linguistic Forum 2017: Research Methods in Applied Linguistics, doctoral workshop, Sveučilište u Zadru, 9. i 10. lipnja, 2017.
Mikelenić, B. (2016) „El complemento de régimen preposicional en español y sus traducciones al croata“, IV Simposio Internacional de la Sección de Estudios Hispánicos «ENTRE CERVANTES Y BORGES: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS», Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 3.-4. studenog, 2016.
Mikelenić, B.; Vlaić, M. (2015) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zadar, 24.-26. travnja, 2015.
Mikelenić, B. (2014) „La paradoja en Borges“, Međunarodni simpozij: Argentinska književnost XX. stoljeća, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 2.-4. listopada, 2014.

5.2. Član organizacijskog odbora
100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenoga 2019.

5.3. Sudionik
Center for Language Research Conference 2018 (CLARC2018), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 8.-10. lipnja 2018.
LinguaDOC: Istraživanje – od zamisli do objave, I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 25. studenoga 2017.
10. stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH): Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7. i 8. srpnja 2017.
2nd Zadar Linguistic Forum: Research methodology and scientific paper production in linguistics, international workshop for (post)doctoral students, Sveučilište u Zadru, 23. travnja, 2015.

5.4. Asistent u organizaciji
Međunarodni simpozij: Literaturas hispánicas hoy, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 1.-3. srpnja, 2019.
Međunarodni simpozij: Hispanski svijet i njegove granice, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 23.-26. lipnja, 2016.
Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2016, Portorož (Slovenija), 23.-28. svibnja 2016.

6. PROJEKTI
Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (RomCro) (glavna istraživačica doc. dr. Gorana Bikić Carić), suradnica na projektu (odluka o raspodjeli sredstava dodijeljenih za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u ak.god. 2018./19. i 2019./20., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

7. BORAVCI U INOZEMSTVU
Istraživačka stipendija mreže FISH CEEPUS (CIII-HU-0809-04-1617), Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 3.-31. listopada 2016.

8. DODATNA EDUKACIJA
„Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika – OSMISLI“, edukacija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 120 sati, veljača-svibanj 2021.
„Elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija“, radionica u okviru projekta e-Izvori, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 30. svibnja 2018.
„Osnove rada s alatima za upravljanje referencama“, tečaj u trajanju od pet školskih sati, Sveučilišni računalni centar – SRCE, Zagreb, 29. studenog 2017.
„Analiza podataka u istraživanjima jezika (2)“, četvrti seminar u sklopu projekta ReLDI – Regional Linguistic Data Initiative, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23.-26. veljače, 2017.
„Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (2)“, drugi seminar u sklopu projekta ReLDI – Regional Linguistic Data Initiative, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 27.-30. lipnja, 2016.
„Programming for Everybody (Getting Started with Python)“, University of Michigan on Coursera. Certificate earned on April 13, 2016.
„Curso de Formación para Profesores en ELE“, treinta horas lectivas, Colegio Delibes, Salamanca, 20.-31. srpnja, 2015.
„UCREL Summer School in Corpus Linguistics“, u sklopu Lancaster Summer Schools in Interdisciplinary Digital Methods, Sveučilište u Lancasteru, 14.-17. srpnja, 2015.
„Self management“ radionica za doktorande, u sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kodifikacijskog okvira (MODOC), Sveučilište u Zagrebu, 15. i 16. prosinca, 2014.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (član gostujućeg uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
1. PUBLIKACIJE

Mikelenić, B.; Oliver, A. (2021) „El complemento directo y de régimen en español y sus equivalencias en croata – un estudio basado en corpus“, Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics (RESLA/SJAL), broj 34/1, John Benjamins Publishing Company, str. 256-279.
Mikelenić, B.; Tadić, M. (2020) „Building the Spanish-Croatian Parallel Corpus“, u Calzolari, Nicoletta (Conference chair) et al. (ur.): Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, str. 3932‑3936.
Oliver, A.; Mikelenić, B. (2020) „ReSiPC: a Tool for Complex Searches in Parallel Corpora“, u Calzolari, Nicoletta (Conference chair) et al. (ur.): Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, str. 7033‑7037.
Mikelenić, B. (2018) „La alternancia entre los complementos verbales (CD y CR) en español y la traducción al croata“, u Díaz, Marta et al. (ur.): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Universidade de Vigo, str. 621.-628.
Mikelenić, B. (2017) „El complemento de régimen preposicional en español y sus traducciones al croata: observaciones preliminares“, Verba Hispanica, broj 25/1, str. 37-53.
Mikelenić, B.; Petrak, M. (2016) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, u Udier, Sanda Lucija, Kristina Cergol Kovačević (ur.): Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru, Srednja Europa, Zagreb, str. 77.-92.
Mikelenić, B. (2015) „La paradoja en Borges“, u Polić Bobić M., Gordana Matić, Antonio Huertas Morales (ur.): La literatura argentina del siglo XX: un recuento, Sveučilište u Zagrebu, str. 27.-35.
Mikelenić, B. (2014) „César Aira: Duhovi – Priča o duhovima koja mijenja pravila pripovijedanja“, Vijenac, broj 531-533, srpanj, Zagreb.
Mikelenić, B. (2014) „Majstor književne igre – U povodu 100. obljetnice rođenja Julija Cortázara“, Vijenac, broj 521, veljača, Zagreb.
Mikelenić, B. (2013) „Introducción a la noción de lo infinito en la prosa borgiana“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, broj 58/2013, Zagreb.

2. UREDNIŠTVO
Članstvo u gostujućem uredništvu za broj 65 (2020) časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ).

3. SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
3.1. Izlagač
Mikelenić, B.; Bezlaj, M. (2021) „Construcción del RomCro: un corpus paralelo de lenguas romances y croata“, III Encuentro de Jóvenes Hispanistas, Sveučilište Eötvös Loránd (ELTE), Budimpešta, 3.-5. ožujka, 2021.
Mikelenić, B.; Tadić, M. (2020) „Building the Spanish-Croatian Parallel Corpus“, 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, 2020.
Oliver, A.; Mikelenić, B. (2020) „ReSiPC: a Tool for Complex Searches in Parallel Corpora“, 12th Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2020, Marseille, 11.-16. svibnja, 2020.
Mikelenić, B. (2019) „Identificación y diferenciación de los complementos verbales en español“, 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenoga 2019.
Mikelenić, B. (2018) „Ditransitive predicates in Spanish and their translation to Croatian: structures with direct and prepositional object“, STAS2018: The shaping of transitivity and argument structure, theoretical and empirical perspectives, University of Pavia, 25.-27. listopada, 2018.
Mikelenić, B. (2018) „La alternancia entre los complementos verbales (CD y CR) en español y la traducción al croata“, XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, 13.-15. lipnja, 2018.
Mikelenić, B. (2017) „Tranzitivnost u španjolskom i hrvatskom jeziku“, Zadar Linguistic Forum 2017: Research Methods in Applied Linguistics, doctoral workshop, Sveučilište u Zadru, 9. i 10. lipnja, 2017.
Mikelenić, B. (2016) „El complemento de régimen preposicional en español y sus traducciones al croata“, IV Simposio Internacional de la Sección de Estudios Hispánicos «ENTRE CERVANTES Y BORGES: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS», Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, 3.-4. studenog, 2016.
Mikelenić, B.; Vlaić, M. (2015) „Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku“, znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zadar, 24.-26. travnja, 2015.
Mikelenić, B. (2014) „La paradoja en Borges“, Međunarodni simpozij: Argentinska književnost XX. stoljeća, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 2.-4. listopada, 2014.

3.2. Član organizacijskog odbora
100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenoga 2019.

3.3. Sudionik
Center for Language Research Conference 2018 (CLARC2018), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 8.-10. lipnja 2018.
LinguaDOC: Istraživanje – od zamisli do objave, I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 25. studenoga 2017.
10. stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH): Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 7. i 8. srpnja 2017.
2nd Zadar Linguistic Forum: Research methodology and scientific paper production in linguistics, international workshop for (post)doctoral students, Sveučilište u Zadru, 23. travnja, 2015.

3.4. Asistent u organizaciji
Međunarodni simpozij: Literaturas hispánicas hoy, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 1.-3. srpnja, 2019.
Međunarodni simpozij: Hispanski svijet i njegove granice, Poslijediplomsko središte Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, 23.-26. lipnja, 2016.
Language Resources and Evaluation Conference – LREC 2016, Portorož (Slovenija), 23.-28. svibnja 2016.

4. PROJEKTI
Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (RomCro) (glavna istraživačica doc. dr. Gorana Bikić Carić), suradnica na projektu (odluka o raspodjeli sredstava dodijeljenih za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u ak.god. 2018./19. i 2019./20., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)