Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 12:30-13:30 sati
Soba
B-113
Telefon
4092-076
E-mail
lmolvare@ffzg.hr

Lana Molvarec je rođena 1983. u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku i sociologiju 2006. godine. Od 2008. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Doktorirala je 2014. s temom Izmještenje i identitet u hrvatskoj prozi od krugovaške generacije do danas. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, uredila jednu knjigu, sudjelovala kao izlagačica na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija te održala nekoliko pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu, kao i sudjelovala u programu sveučilišne razmjene Erasmus+. Glavne teme interesa su joj kulture putovanja, teorije prostora i identiteta u suvremenoj hrvatskoj književnosti, dječja književnost. Godine 2017. objavila je znanstvenu monografiju Kartografije identiteta. Predodžbe izmještanja od 1960-ih do danas (Zagreb 2017, MeandarMedia). Od 2012. godine sudjeluje na ljetnom seminaru Zagrebačke slavističke škole. Kao voditeljica književnog proseminara (2012., 2017., 2018), od 2013.-2016. kao programska tajnica te od 2018. kao zamjenica voditeljice. Bila je tajnica i članica organizacijskog odbora dviju međunarodnih znanstvenih konferencija. Od 2018. godine predstojnica je Katedre za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304950