Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
mscitaroci@arhitekt.hr