Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
Utorkom 17-18 h
Soba
B-213
Telefon
6120-200, kućni: 2200
E-mail
boblucar@ffzg.hr

Branislav Oblučar rođen je 1978. godine u Bjelovaru. Diplomirao je 2004. godine komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2008. zaposlen kao znanstveni novak na Odsjeku za komparativnu književnost, od 2018. kao docent. Doktorirao je temom „Pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića“. Autor je natuknica u Hrvatskoj književnoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Leksikonu hrvatske književnosti – Djela Školske knjige. Priredio je izbor iz hrvatskog pjesništva objavljen u Rumunjskoj, Ritualul omului fericit – 18 poeţi croaţi tineri (Obred sretnog čovjeka – 18 mlađih hrvatskih pjesnika; Tracus Arte: Bukurešt, 2016, preveli Adrian Oproiu i Goran Čolakhodžić). Objavio: "Na tragu Kornjače: pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića" (Disput, 2017).

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • Suvremeno hrvatsko pjesništvo
  • Avangarda
  • Ekokritika
  • Pjesma u prozi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • BIOM, udruga za biološka istraživanja
  • Žiri nagrade Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku zbirku, SKUD Ivan Goran Kovačić
  • Žiri nagrade Slavko Kolar za najbolju priču - satiru, Gradska knjižnica Slavko Kolar Čazma

Opis znanstvene djelatnosti
Branislav Oblučar zaposlen je na Odsjeku za komparativnu književnost od 1. veljače 2008. U razdoblju od 2008. do 2011. godine radio je na projektu „Tranzicija u književnosti / književnost u tranziciji”, posvećenom istraživanju promjena u području književnoga polja suvremene hrvatske književnosti s obzirom na tendencije transformacije izdavačko-nakladničkog sustava i žanrovskih perspektiva. U sklopu projekta bavio se proučavanjem tendencija u suvremenom hrvatskom pjesništvu, s naglaskom na književnom opusu Danijela Dragojevića. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova u nizu Komparativna povijest hrvatske književnosti, na međunarodnom znanstvenom skupu Slovenska medkulturna neoavantgarda – Poezija Tomaža Šalamuna, znanstvenom kolokviju Svijet stila, stanja stilistike te na znanstvenom skupu Dani hvarskog kazališta – Pučko i popularno II. Osim u zbornicima radova s navedenih skupova, znanstvene je radove objavio i u časopisima Umjetnost riječi i Književna smotra te zborniku Književna životinja – kulturni bestijarij II. dio.


Izbor iz bibliografije

Knjiga:

Na tragu Kornjače – Pjesma u prozi i tvarna imaginacija u poetici Danijela Dragojevića, Disput, Zagreb, 2017.

Članci:

„Fantastična proza ekspresionizma: Ispovijed Frana Galovića“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje. Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016, str. 109-118.

„Poezija i glazbeni video (uz osvrt na pjesništvo Delimira Rešickog)“, u: Svijet stila, stanja stilistike, objavljeno kao e-knjiga na stranici www.stilistika.org, Zagreb, 2015. ur. Anera Ryznar.

„Narcis Radovana Ivšića – poema u obzoru avangarde“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2015, str. 151-167.

„'Kondicionalna istina' – esej kao književni žanr“, Umjetnost riječi, Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, LVIII, br. 1/2014, Hrvatsko filološko društvo,str. 75-90.

„Nadrealizam na optuženičkoj klupi“, u: Europski glasnik, br. 19/2014, Zagreb, str. 627-636.

„Spekulativna fikcija – Luka Bekavac: Viljevo, Fraktura, Zaprešić, 2014“, u: Quorum, časopis za književnost, br. 1-2-3/2014, Zagreb, str. 352-360.

„Tomaž Šalamun u tekstovima hrvatskih pjesnika“, u: Obzorja jezika/Obnebja jezika: Poezija Tomaža Šalamuna, ur. Zvonko Kovač, Krištof Jacek Kozak, Barbara Pregelj, FF press, Zagreb, 2014, str. 293-302.

„Pjesma u prozi kao žanr – pokušaji određenja“, Književna smotra, Časopis za svjetsku književnost, XLV, br. 1/2013, Hrvatsko filološko društvo,str. 3-15.

“Stvarnosna poezija”, emitirano na Trećem programu Hrvatskoga radija u emisiji Pojmovnik postjugoslavenske književnosti (2013), objavljeno na stranici projekta Kroatistički susreti u Brnu / Kroatistická setkání v Brně, http://www.kroatistikabrno.cz/?page_id=216.

„Tvar i njezini dvojnici – problem materije u Hodanju uz prugu Danijela Dragojevića“, Umjetnost riječi, Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu, LVI, br. 3-4/2012, Hrvatsko filološko društvo, str. 159-182.

„Kako govoriti (o) pticama i gušterima? Priroda i kultura u poeziji i esejistici Danijela Dragojevića“, u: Književna životinja – kulturni bestijarij II. dio, Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2012, str. 573-599.

„Avangardni manifest kao poetičko-političko žanr“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2011, str. 76-89.

„'Oni ne trebaju mijenjati nego gledati' – Poetika Danijela Dragojevića u zoni djelovanja avangarde“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2010, str. 268-286.