Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljkom i utorkom od 13:00-14:00.
Soba
C 112
Telefon
E-mail
iograjse@ffzg.hr

Ida Ograjšek Gorenjak rođena je 1974. godine u Zagrebu. Studij povijesti i češkog jezika završila je 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a nakon toga je upisala studij Centra za ženske studije u Zagrebu koji je završila 2000. godine. Magistrirala je 2005., a doktorirala 2011. godine, oboje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 1997. do 2001. godine radila je kao nastavnica povijesti u OŠ Otona Ivekovića (1997.-1999.), Tehničkoj školi (1999.) i OŠ Braće Radića (2000.-2001.). Od 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na projektu prof. dr. sc. Božene Vranješ Šoljan. Od tada je surađivala i surađuje na projektima Utjecaj ideologije H(P-R)SS na hrvatski narod 1904-1941.(voditeljica prof.dr.sc. Božena Vranješ Šoljan), Hrvatska modernog i suvremenog doba:europski modeli i hrvatski identiteti (voditeljica prof.dr.sc. Božena Vranješ Šoljan) i Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća.(voditeljica prof.dr.sc Iskra Iveljić). Njezin znanstveni rad prvenstveno je usmjeren ka razvijanju ženske i rodne povijesti. Objavljivala je izvorne znanstvene članke u Historijskom zborniku, Radovima Zavoda za hrvatsku povijest i Povijest u nastavi, te u zbornicima Žene u Hrvatskoj. Ženska i kulturna povijest, Neznana junakinja- nova čitanja Zagorke i Kako je bilo…O Zagorki i ženskoj povijesti., a trenutno joj je u tisku knjiga pod naslovom … Rodni stereotipi i politika u Kraljevini Jugoslaviji. Od 2013. godine urednica je časopisa Povijest u nastavi, surađivala sam s raznim časopisima kao recenzentica, te je recenzentica jedne knjige i jednog zbornika radova. Sudjelovala je na pet znanstvenih kongresa i održala nekoliko javnih predavanja u svrhu popularizacije znanosti. Članica je Udruge za istraživanje povijesti žena „Klio“ i Društva za hrvatsku povjesnicu. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 2012. Godine. Sudjelovala je prvo kao asistentica, a od 2011. godine viša asistentica u izvođenju nastave na nizu obaveznih i izbornih predmeta preddiplomskog i diplomskog studija povijesti,Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te mentorirala i komentorirala nekoliko diplomskih radova.

Znanstveni rad prije svega je usmjeren ka promoviranju ženske i rodne povijesti. Uz to, u radovima doticala je i teme iz povijesti školstva i obrazovanja, te kulturne povijesti 19. i 20. stoljeća.

Projekti:
"Utjecaj ideologije H(P-R)SS na hrvatski narod 1904-1941".,
"Hrvatska modernog i suvremenog doba:europski modeli i hrvatski identiteti" i
"Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća"
"Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu",
"Moderne misleće žene: intelektualni razvoj žena u Hrvatskoj 20. stoljeća"

Urednička djelatnost:
Od 2013. do 2017. godine sam urednica časopisa Povijest u nastavi.

Članstvo u udrugama:

Udruge za istraživanje povijesti žena „Klio“ i
Društva za hrvatsku povjesnicu.