Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijeda 12.30-13.30
Soba
F328
Telefon
01/409-2315
E-mail
lodvorsk@ffzg.hr

Lidija Orešković Dvorski (matični broj znanstvenika 265043) rođena je 1977. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, te osnovnu i srednju glazbenu školu. Nakon završene XVI. jezične gimnazije upisala je studij francuskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završene srednje glazbene škole upisala je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Solo pjevanje diplomirala je 2002, a francuski i engleski jezik i književnost 2003. godine, te je upisala poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Doktorsku disertaciju Konektori i interpunkcija u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu (mentori dr.sc. Dražen Varga, izv.prof; dr.sc. Josip Silić, professor emeritus) obranila je 2012. i stekla titulu doktora znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika i kroatistika.
Od 2005. zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na projektu prof.dr.sc. Dražena Varge (Francuska gramatika za govornike hrvatskog, od 2007. Romanske gramatike za govornike hrvatskog). 2013. postaje znanstveni novak-viši asistent, a 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2005. aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na studiju francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
U koautorstvu ili samostalno objavila je 1 autorsku knjigu, 14 znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi te 1 stručni rad u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na 20-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je na stručnom usavršavanju iz primjene verbotonalne metode fonetske korekcije u Španjolskoj. 2012. održala je dva pozvana predavanja (u okviru ciklusa predavanja Zagrebačkog lingvističkog kruga i u okviru projekta Francuski za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive). Član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Vanjski je suradnik Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
  • fonetika
  • tekstna vezna sredstva
  • strani jezik
  • francuski jezik
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2016. Francontraste 2016 : Structuration, langage, discours et au-delà, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujuća urednica)
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujuća urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
(a) Poglavlja u knjizi - izvorni znanstveni radovi

(1) Les éléments de discours scientifique dans les mémoires d'étudiants croatophones // Le français sur objectif universitaire. Du concept à la pratique / Franić, Ivana; Ruet, Magali (dir.).
Zagreb: FF press, 2014. Str. 43-58.
ISBN 978-953-175-495-8


(2) Francusko-rumunjski jezični dodiri // Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL, 2009. Str. 559-568.
(s Radosavljević, P.)
ISBN 978-953-7494-02-5

(b) Članci - izvorni znanstveni radovi

(1) Expressivité du discours scientifique // Francontraste : l’affectivité et la subjectivité dans le langage / Pavelin Lešić, Bogdanka (dir.).
Mons: CIPA, 2013. Str. 169-178.
ISBN 978-2-930200-28-6

(2) English loanwords in French and Italian Daily Newspapers. // SRAZ LVI (2011), str. 71-84.
(s Varga, Dražen i Bjelobaba, Saša)
ISSN 0039-3339

(3) L’organisation de l’espace écrit : la ponctuation dans la langue française et la langue croate. // Le français en contraste : expériences d’enseignement/apprentissage du français / Pavelin Lešić, Bogdanka (dir.).
Mons: CIPA, 2011. Str. 223-231.
ISBN 978-2-87325-063-8

(4) Struktura diskursa glazbene kritike // Diskurs i dijalog: Teorije metode i primjene / Karabalić, Vladimir; Aleksa Varga, Melita; Pon, Leonard (ur.).
Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2011. Str. 309-322.
ISBN 978-953-314-038-4


(5) Francuski i hrvatski vremenski konektori u znanstvenom stilu. // Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu / Brdar, Mario; Omazić, Marija; Pavičić Takač, Višnja; Gradečak-Erdeljić, Tanja; Buljan, Gabrijela (ur.).
Zagreb-Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2010. Str. 81-96.
ISBN 978-953-314-017-9
c) Stručni radovi

(1) Univerzalni rječnik: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski.
Zagreb: Alfej, 2005
Format: 11x8 cm
Broj stranica: 1052
ISBN: 953-6524-40-6
Kratki opis: praktičan rječnik džepnog formata sadrži preko 45000 riječi i izraza.


(d) Izlaganja na znanstvenim skupovima

(1) 2014: Poteškoće izgovora kroatofonih studenata uvjetovane drugim stranim jezikom na XXVIII. međunarodnom znanstvenom skupu Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Zagrebu, Hrvatska, s B. Pavelin Lešić. (izlaganje)
(2) 2013: Kombinatorne varijante fonema u francuskome jeziku u službi fonetske korekcije kroatofonih studenata na znanstvenom skupu Istraživanja govora - osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u Zagrebu, Hrvatska, s B. Pavelin Lešić. (izlaganje)
(3) 2013: Expressivité du discours scientifique na međunarodnom znanstvenom skupu Francontraste: l'affectivité et la subjectivité dans le langage u Zagrebu, Hrvatska. (izlaganje)
(4) 2011: Sredstva kohezije u hrvatskom i francuskom znanstvenome diskursu na XXV. međunarodnom znanstvenom skupu Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Osijeku, Hrvatska. (izlaganje)
(5) 2010: Konektori u francuskome i hrvatskome jeziku na znanstvenom skupu HIDIS – Hrvatski kao drugi i strani jezik u Zagrebu, Hrvatska. (izlaganje)
(6) 2010: L'organisation de l'espace écrit dans la langue française et la langue croate na međunarodnom znanstvenom skupu Francontraste: langue et culture francophones dans l'espace de la communication u Zagrebu, Hrvatska (izlaganje)
(7) 2010: Struktura diskursa glazbene kritike na međunarodnom znanstvenom skupu Diskurs i dijalog: Teorije metode i primjene Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Osijeku, Hrvatska (izlaganje)
(8) 2010: The English language influence on journalistic discourse in French and Italian na međunarodnom znanstvenom skupu New Challenges for Multilingualism in Europe u Dubrovniku, Hrvatska. (poster)
(9) 2009: Francuski i hrvatski vremenski konektori u znanstvenome stilu na međunarodnom znanstvenom skupu Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Osijeku, Hrvatska. (izlaganje)
(10) 2007: Francusko-rumunjski jezični dodiri na međunarodnom znanstvenom skupu Jezična politika i jezična stvarnost Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Splitu, Hrvatska. (izlaganje)
(11) 2006: Utjecaj reklamnog diskursa na identitet na međunarodnom znanstvenom skupu Jezik i identiteti Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Splitu, Hrvatska. (izlaganje)


(e) Sudjelovanje u provedbi znanstvenih projekata

(1) Francuska gramatika za govornike hrvatskog, znanstveni novak na projektu, voditelj i glavni istraživač prof. dr. sc. Dražen Varga (do 2007.)

(2) Romanske gramatike za govornike hrvatskog, znanstveni novak na projektu, voditelj prof. dr. sc. Dražen Varga (od 2007.-)