Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijeda 12.30-13.30
Soba
F328
Telefon
01/409-2315
E-mail
lodvorsk@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu. Solo pjevanje diplomirala 2002., a francuski i engleski jezik i književnost 2003.
Doktorsku disertaciju Konektori i interpunkcija u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu obranila 2012.
Od 2005. zaposlena kao znanstveni novak-asistent na projektu prof.dr.sc. Dražena Varge 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2005. aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na studiju francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ak.god. 2021./2022. pročelnica je Odsjeka za romanistiku.
Objavila je 1 autorsku knjigu, 14 znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi te 1 stručni rad u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na 20-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. 2012. održala je dva pozvana predavanja (u okviru ciklusa predavanja Zagrebačkog lingvističkog kruga i u okviru projekta Francuski za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive). Član je HDPL-a. Vanjski je suradnik Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Razdoblje Naziv Uloga
2019 - 2023 GReC Hrvatska - Gramatika (francuskoga jezika) u kontekstualizaciji ili na francuskome jeziku GReC Croatie, hrvatski ogranak u sklopu međunarodnog projekta - Grammaire et contextualisations GReC (13 zemalja) Université Sorbonne Nouvelle - Paris III http://grec.methodal.net Suradnik
2017 - 2017 Kontrastivni doprinos opisu francuskoga jezika s motrišta kroatofonih govornika, potpora UNIZG 2017. Suradnik
2015 - 2015 Strukturacija, jezična djelatnost, diskurs i dalje – kontrastivni pristup : potpora UNIZG 2015. Suradnik
2014 - 2014 Kontrastivni doprinos lingvističkom i pragmatičkom opisu francuskoga jezika u kontekstu hrvatske romanističke tradicije, potpora UNIZG 2014. Suradnik
2014 - 2015 Priručnik za akademske namjene : Programski ugovor Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2014/2015. Suradnik
2013 - 2018 GRAC – Groupe de recherche "Grammaire et contextualisation" EA 2288, DILTEC, ED 268 Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, Hrvatski ogranak Suradnik
2013 - 2013 Segmentalni i suprasegmentalni aspekti govorno-jezične djelatnosti francuskoga jezika : Potpora UNIZG 2013. Suradnik

Ključni istraživački interes
  • fonetika
  • tekstna vezna sredstva
  • strani jezik
  • francuski jezik
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2016. Francontraste 2016 : Structuration, langage, discours et au-delà, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujuća urednica)
  • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (gostujuća urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22032