Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtak 14:00 - 15:00
Soba
F-321
Telefon
01/409-2341
E-mail
bostrec@ffzg.hr

Branka Oštrec rođena je u Zagrebu, gdje je završila trogodišnji slobodni studij švedskoga jezika i književnosti i diplomirala na studiju španjolskoga jezika i književnosti i etnologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je završila poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Konferencijsko prevođenje Sveučilišta u Zagrebu za engleski i španjolski jezik. Stalni je sudski tumač za engleski i španjolski jezik. Trenutno piše doktorsku disertaciju na Sveučilištu u Vigu - Programa de doctorado Traducción & Paratraducción, Universidad de Vigo.
Bavi se svim vrstama prijevoda, od pisanih prijevoda stručnih, prvenstveno zakonskih i pravnih, tekstova, preko konsekutivnih i simultanih, do književnih prijevoda.
Stalno je zaposlena kao viša lektorica na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za španjolski jezik. Ak. god. 2016./2017. pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Polić-Bobić pokreće Prevoditeljski smjer na diplomskom studiju Španjolskoga jezika i književnosti.
Članica je Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja i Hrvatskog društva sveučilišnih lektora.

Ključni istraživački interes
  • prijevod, paraprijevod, rat, područje bivše Jugoslavije
  • pravna terminologija, španjolski, hrvatski
  • analiza prijevoda, španjolski, hrvatski
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja (redovni član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Drugi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Jezici i svjetovi, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni radovi:

Oštrec, B. (2014) Identitet Hrvata u Argentini, u provinciji Santa Fe / La identidad de los croatas en Argentina en la Provincia de Santa Fe, Studia Croatica, Revista de Estudios Políticos y Culturales, Buenos Aires, Argentina –Publicada desde 1960 – ISSN 0326-7997

Oštrec, B. (2013) Lažni parovi u španjolskoj i hrvatskoj pravnoj terminologiji, Lahor 16/VIII: 143-164. – ISSN 1846-2197

Oštrec, B. (2014) Traduktološka analiza prijevoda stručnih tekstova sa španjolskoga na hrvatski jezik, Lahor 17/IX (u tisku) – ISSN 1846-2197

Stručni radovi:

Oštrec, B. (2014) Prijedlog izrade glosara obveznog dijela uredaba Europske unije sa španjolskoga na hrvatski jezik s analizom i komentarima propisanih formulacija, Strani jezici 42 (2013), 4: 354-370. – ISSN 0351-0840

Prijevodi:

Svirac, M. (2002) Nakon susreta s pastirima, Zagreb: Družina. – ISBN 953-97429-3-5 – sažetak

Gabriel de Prado, M. Carme Rovira (2015) Sjeverni Iberi: život, smrt i ritual s druge
strane Pirineja, Zagreb: Arheološki muzej. – ISBN: 978-953-6789-89-4

Dueñas María (2016) La Templanza vinograd života, Zagreb: Fraktura. – ISBN: 978-953-266-788-2

Gabriel de Prado, M. Carme Rovira (2017) Northern Iberians: Life, death and rituals
beyond the Pyrenees, Zagreb: Arheološki muzej. – ISBN: 978-953-6789-97-9

Puértolas Soledad (2018) Ogledala i Narukvice u Forum 2018, Zagreb: HAZU. – ISSN: 0015-8445