Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
srijeda 14-15
Soba
F 326
Telefon
01/4092317
E-mail
marija.paprasarovski@ffzg.hr


Marija Paprašarovski diplomirala je francuski i engleski jezik sa književnostima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je magistrirala i doktorirala.
Stručno se usavršavala u Francuskoj kao stipendist Francuske vlade 1987/1988. (Paris III, Sorbonne Nouvelle), na seminarima za nastavnike, traduktologe i prevoditelje (BELC, 1995.; Université de Rennes 2, 2002.; Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction u Parizu, 2004.; Université d'été, Palermo 2017). Kao stipendist Međunarodnog savjeta za kanadske studije za istraživače boravila je na Université de Montréal (2008).
Od 1991. zaposlena je na Odsjeku za romanistiku u zvanju lektora odnosno višeg lektora za francuski jezik (od 1996.). Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija.
U svojim radovima obrađuje teme iz teorije drame i kazališta, suvremene frankofone drame i proze te poetike prevođenja. U suautorstvu uredila je 1 zbornik radova, objavila 2 knjige, 23 recenzirana rada, 40 stručnih radova, 30 književnih prijevoda; izlagala na 24 skupa od toga 20 međunarodnih.
Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • frankofona drama i kazalište
  • poetika prevođenja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
Uredništva u časopisima
  • Kanadska frankofonska književnost, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (su-urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Vidi popis znanstvenih i stručnih radova na mrežnim stranicama Odsjeka za romanistiku: (Marija Paprašarovski):

http://www.ffzg.unizg.hr/roman/francuski/nastavnici/