Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtak 10-11 sati, po dogovoru uz najavu e-mailom
Soba
C 303
Telefon
+385 1 4092 378
E-mail
mparmac@ffzg.hr

Maja Parmač Kovačić rođena je 15.05. 1982. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Godine 2005. je diplomirala, a 2011. doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. zaposlena je kao asistent, od 2011. kao viši asistent, a od 2017. kao docent na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Njeno područje rada usko je vezano uz istraživanja i nastavu iz psihologije rada. U tom području obavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih skupova.

Uz doktorski studij psihologije, pohađala je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Član je čelništva Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Work and Organizational Psychology te uredništva časopisa „Suvremena psihologija“.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva Suradnik
2020 - 2023 Learning how to Teach, Teaching how to Learn. Facing Challenges of Global Change in Higher Education Using Digital Tools for Reflective, Critical and Inclusive Learning on European Historical Landscapes. (EDiToR) Suradnik
2020 - 2021 Istraživanje psihološke dobrobiti i radne uspješnosti nastavnika i ravnatelja za vrijeme pandemije COVID-19 Suradnik
2020 - 2020 Multimodalni indikatori lažiranja u selekcijskom intervjuu za menadžersku poziciju Voditelj
2018 - 2023 Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama (IMPEDEMOL) Suradnik
2017 - 2017 Implicitna i eksplicitna ličnost kao odrednice radne uspješnosti Suradnik
2016 - 2016 Osobine ličnosti kao prediktori odgovornog i nepoželjnog organizacijskog ponašanja Suradnik
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik
2014 - 2017 Implicitna ličnost i radno ponašanje Suradnik
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada Suradnik
0 - Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja Suradnik

Ključni istraživački interes
 • selekcija
 • upitnici ličnosti
 • socijalno poželjno odgovaranje
 • test situacijske prosudbe
 • profesionalno uspmjeravanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association of Personality Psychology (redovni član)
 • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) (redovni član)
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (član čelništva sekcije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, Odsjek za psihologiju Fiozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko sruštvo (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. 28.godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Hrvatsko psihološko društvo (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. XVII DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE, Departman za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (međunarodni, znanstveni)
 • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2017. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Suvremena psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Središnji istraživački interes Maje Parmač Kovačić je odnos karakteristika ličnosti i radnog ponašanja. U sklopu te teme bavila se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama.