Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak 16:15-17:15
Soba
B-013
Telefon
4092056
E-mail
npavlovi@ffzg.hr

OBRAZOVANJE 2007. doktorat iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili u Tarragoni (Španjolska) 2005. magisterij iz znanosti o prevođenju, Sveučilište Rovira i Virgili 2000. magisterij iz lingvistike, Filozofski fakultet 1990. diploma iz engleskog i španjolskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet RADNO ISKUSTVO 2016. izvanredni profesor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2010. docent na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2000. viši lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet 1996. lektor na Odsjeku za anglistiku, Filozofski fakultet 1991. prevoditeljica na Hrvatskoj radioteleviziji i u novinskoj agenciji Reuters 1990. prevoditeljica (honorarno) PODRUČJA ISTRAŽIVANJA znanost o prevođenju – istraživanja prijevodnih procesa, nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja, metodologija znanstvenog istraživanja, obrazovanje prevoditelja UREDNIŠTVA I POVJERENSTVA Suurednica znanstvenog časopisa The Interpreter and Translator Trainer (Routledge) Članica uredništva znanstveno-stručnog časopisa za istraživanja prevođenja i terminologije Hieronymus (FF press) Povjerenica za studente s invaliditetom Odsjeka za anglistiku ČLANSTVA U STRUKOVNIM UDRUGAMA European Society for Translation Studies (EST) TREC – Thematic network on empirical and experimental research in translation Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Hrvatsko društvo za anglističke studije (HDAS) KOMPETENCIJE I VJEŠTINE znanstveno-istraživačke kompetencije nastavničke kompetencije prevoditeljske kompetencije komunikacijske vještine informatičke vještine valjana vozačka dozvola (B) JEZICI hrvatski: materinski jezik engleski: C2 španjolski: B1-B2 francuski: A1-B1

PODRUČJA ISTRAŽIVANJA
znanost o prevođenju – istraživanja prijevodnih procesa, nove tehnologije u prevođenju i istraživanju prevođenja, metodologija znanstvenog istraživanja, obrazovanje prevoditelja

RECENTNI RADOVI
Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international.
Pavlović, Nataša. 2016. „Stocktaking and prospects: Five years of the translation track in the University of Zagreb’s Department of English.“ U: Zovko Dinković, Irena i Mihaljević Djigunović, Jelena (ur.) English Studies from Archives to Prospects 2 – Linguistics and Applied Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 165-181.
Pavlović, Nataša. 2017. „Strojno i konvencionalno prevođenje s engleskoga na hrvatski: usporedba pogrešaka“. U: Stolac, Diana i Vlastelić, Anastazija (ur.), Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Zagreb: Srednja Europa i HDPL. 279-295.
Antunović, G. i Pavlović, N. 2019. “Redaktura strojnih prijevoda – sve važniji prevoditeljski zadatak”. U: Matešić, M. i Vlastelić, A. (ed.). Jezik i um. Zagreb: Srednja Europa i HDPL. 147-167.
Pavlović, N. 2019. “Translation into one’s second or B language”. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 13-26.
Pavlović, N. 2019. “Translating news reports”. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 51-68.
Pavlović, N. 2019. “Translating medical research articles”. U: Hlavac, J. i Veselica Majhut, S. (ur.). Translating from Croatian into English: A Handbook with Annotated Translations. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 133-153.
Pavlović, N. 2019. “Osnove engleske gramatike” U: Bujas, Ž. Novi englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus. 1866-1886. ISBN: 978-953-167-278-8
Šoštarić, M., Pavlović, N. i Boltužić, F. 2019. “Domain Adaptation for Machine Translation Involving a Low-Resource Language: Google AutoML vs. from-scratch NMT Systems ” U: Esteves-Ferreira, J., Macan, J.M., Mitkov, R. i Stefanov, O.M. (ur.) Translating and the Computer 41. Geneva: Editions Tradulex. 113-124.
Pavlović, N. i Antunović, G. 2019. “A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context”. InTRAlinea.
Pavlović, N. i Stanojević, M.M. 2020. Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja. Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FFpress.

RECENTNI ZNANSTVENI SKUPOVI
-Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja (znanstveni skup). Rijeka, 2016. S referatom „Strojno i konvencionalno prevođenje između engleskog i hrvatskog: usporedba pogrešaka“.
-Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU). II. međunarodna konferencija Od teorije do prakse u jeziku struke (znanstveni skup). Zagreb, 2017. S referatom „Usvajanje terminološke kompetencije u sklopu autentičnih prijevodnih projekata“.
-Klub studenata anglistike. ANGLOPHILIA 2017, International Student Conference on English Studies (znanstveni skup). Zagreb, 2017. Plenarno izlaganje: „Development of Translation Technologies and its Implications for Translation (and Language) Studies“.
-Sveučilište u Lodzu. Teaching Translation and Interpreting (znanstveni skup). Lodz, Poljska, 2017. S referatom „A desirable profile of translation teacher: perceptions and needs in the Croatian context“ (s Gorankom Antunović).
- Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU). III. međunarodna konferencija Od teorije do prakse u jeziku struke (znanstveni skup). Zagreb, 2018. Plenarno izlaganje: „Translation as a tool in LSP teaching“.
- Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Jezik i um (znanstveni skup). Rijeka, 2018. S referatom „Redaktura strojnih prijevoda – susret ljudskog i umjetnog uma“ (s Gorankom Antunović).
- PPCU Institute of English and American Studies. Translation Research – Translator Training (znanstveni skup). Budimpešta, Mađarska, 2018. „S referatom The impact of time pressure and source text access in post-editing of neural MT“ (s Gorankom Antunović).
- CEEPUS, Univerza v Mariboru, Sveučilište u Zagrebu, Europski parlament. 6th international Summer Academy in Translation Studies - Translation In The European Parliament (ljetna škola). Dubrovnik, 2018. Plenarno izlaganje: „Post-editing: What it is and why it matters.“
- Sveučilište Adam Mickiewicz. 6th Young Linguists' Meeting in Poznań (znanstveni skup). Poznań, Poljska, 2018. Pozvano predavanje "Research on post-editing: state of the art and future avenues".
- Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora. Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture (znanstveni skup). Zagreb, 2019. Plenarno izlaganje: "Uloga sveučilišnih lektora u obrazovanju prevoditelja, s posebnim naglaskom na prijevodnim tehnologijama".
- Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. The Fifth International Conference on English Studies, English Language and Anglophone Literatures Today 5 (ELALT 5). Novi Sad, Srbija, 2019. S referatom: "Too much of a good thing: Unnecessary changes in translation students’ post-editing of machine translation" (s Gorankom Antunović).
- Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Translation and Interpreting Responding to the Challenges of Contemporary Society. Ljubljana, Slovenija, 2019. S referatom: "Training in post-editing for a changing profession" (s Gorankom Antunović).
- University of Stellenbosch i European Society for Translation Studies.EST Congress 2019: Living Translation. Stellenbosch, Južna Afrika, 2019. S referatom: "A Post-Editing 101 Course for Crisis Response" (sa Sharon O'Brien i Patrickom Cadwellom).
- Filozofski fakultet, Karlovo sveučilište i Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije. L2 translation: getting out of the grey zone. Prag, Češka, 2019. Plenarno predavanje: "Directionality in translation practice, revisited with a touch of MT".