Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
utorak, 12-13.30
Soba
B225
Telefon
4092-123
E-mail
iperusko@ffzg.hr

Ivana Peruško (Pula, 1979) završila je klasičnu gimnaziju u Pazinu. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Od srpnja 2005. godine zaposlena je na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. U razdoblju od 2007.–2008. radila je kao lektor hrvatskoga jezika na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov (MGU) u Moskvi (Rusija). U više navrata usavršavala se na ruskim sveučilištima (Moskovsko državno sveučilište M. V. Lomonosov; Državni institut ruskoga jezika A. S. Puškin, Irkutsko nacionalno istraživačko-tehnološko sveučilište). Nakon završenoga poslijediplomskog studija u Zagrebu i u Moskvi 2011. godine obranila je disertaciju Odnos pisca i vlasti u publicistici i feljtonistici Maksima Gor’koga i Mihaila Bulgakova (1917.-1924.). Na sjednici održanoj 01. srpnja 2013. godine Matični odbor za područje humanističkih znanosti (polje filologija; grana slavistika) izabire dr. sc. Ivanu Peruško u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika Godine 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. Obnaša je sljedeće dužnosti: satničarka Odsjeka (2007.–2008.), ISVU koordinatorica (2008.–2010.), članica Vijeća Filozofskoga fakulteta (2017.–2020.), pročelnica Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti (2018.–2020.). Dosad je bila izvođač na 17 različitih kolegija na Preddiplomskom i Diplomskom studiju ruskoga jezika i književnosti. Izlagala je na više od 20 međunarodnih konferencija u Hrvatskoj i svijetu.

Članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa ”Književna smotra: časopis za svjetsku književnost”, Hrvatskog filološkog društva te programskog odbora za manifestaciju posvećenu promicanju slavenskih književnosti ”Slavenski đardin” Sajma knjige u Puli. Sudjelovala je na više od dvadeset međunarodnih konferencija, napisala je dvije monografije (”Poetika progonstva. Gor’kij i Bulgakov između srpa i čekića”, 2013; ”Od Oktobra do otpora. Mit o sovjetsko-jugoslavenskom bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film. 1917. –1991.”, 2018) te niz znanstvenih radova s međunarodnom i domaćom recenzijom. Održala je niz pozivnih predavanja o ruskoj i hrvatskoj književnosti u inozemstvu (Ruska akademija znanosti RAN, Moskva; Sveučilište RGGU, Moskva; Biblioteka inostrannoj literaturi im. M. I. Rudomino, Moskva; Muzej M. Bulgakova, Moskva; Università Roma Tre, Rim).


Priredila je dvije knjige prijevoda (”Potemkinovo selo: Antologiju kraće ruske proze (post)perestrojke”, 2016.; ”Kako se kalio Majstor: rana proza Mihaila Bulgakova”, 2013), dva prijevodna temata (”Izlet u Rusiju”, u: Treći program Hrvatskog radija, Br. 85, Zagreb, 2013. g.; ”Jurij Tynjanov i poetika filma”, u: Hrvatski filmski ljetopis, Br. 98–99, 2019. g.). Objavila je sveukupno 8 knjiga prijevoda: 5 samostalnih proznih i pjesničkih prijevoda objavljenih unutar većih cjelina i nastalih u suradnji s etabliranim hrvatskim prevoditeljima, kolegama i studentima te 3 prozna prijevoda objavljena kao samostalne cjeline. Prevodila je za Hrvatsku radio-televiziju.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih književnika (DHK) (Redovni član)
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
  • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
  • 2013. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima

Opis znanstvene djelatnosti

Ivana Peruško bila je suradnica na tri znanstveno-istraživačka projekta te bila voditeljica dvaju projekata (Namjensko financiranje znanosti Sveučilišta u Zagrebu).

1. Suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Književni minimalizam (MB: 130-1301070-1060, voditelj: Josip Užarević). (2007.–2013.).
2. Suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Romantizam: formiranje modernoga subjekta i europska ideja (MB 0130445, voditelj: Josip Užarević) (2002.–2005.).
2. Suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (MB: HRZZ-IP-2013-11-6077, voditeljica: Jasmina Vojvodić) (2014.–2018.).
3. Voditeljica projekta Suvremena ruska književnost i kultura u europskom kontekstu (2016) (Namjensko financiranje znanosti Sveučilišta u Zagrebu).
4. Voditeljica projekata Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega (2018) (Namjensko financiranje znanosti Sveučilišta u Zagrebu).