Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
utorak, 12-13.30
Soba
B225
Telefon
4092-123
E-mail
iperusko@ffzg.hr


Ivana Peruško (Pula, 1979) diplomirala je hrvatski jezik i književnost te ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Od srpnja 2005. godine zaposlena je na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. U razdoblju od 2007.–2008. radila je kao lektor hrvatskoga jezika na Moskovskom državnom sveučilištu M. V. Lomonosov (MGU) u Moskvi (Rusija). Nakon završenoga poslijediplomskog studija 2011. godine je obranila disertaciju ”Odnos pisca i vlasti u publicistici i feljtonistici Maksima Gor’koga i Mihaila Bulgakova (1917.-1924.)”. Godine 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Katedri za rusku književnost. Napisala je dvije znanstvene monografije: 1. ”Poetika progonstva. Gor’kij i Bulgakov između srpa i čekića”, Naklada Ljevak, 2013.; 2. ”Od Oktobra do otpora. Mit o sovjetsko-jugoslavenskom bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film (1917.–1991.)”, Fraktura, 2018. Uredila je, priredila i prevela antologiju ”Kako se kalio Majstor. Rana proza Mihaila Bulgakova” (Naklada Ljevak, 2013). Priredila je antologiju suvremene ruske kratke priče ”Potemkinovo selo: Antologija kraće ruske proze (post)perestrojke” (Fraktura, 2016). Dobitnica je nagrada:
- Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima (2013) Društva hrvatskih sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za monografiju Poetika progonstva. Gor’kij i Bulgakov između srpa i čekića.
- Međunarodnoga književnog natječaja LAPIS HISTRIAE (2008) za pripovijetku Spavači.
- Josip Badalić (2005) za diplomski rad o Iosifu Brodskom.
Članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa ”Književna smotra: časopis za svjetsku književnost”. Stalni je suradnik festivala i sajma ”Sa(n)jam knjige u Istri” te selektor programa ”Slavenski đardin”. Sudjelovala je na više od dvadeset međunarodnih konferencija, održala je niz pozivnih predavanja o ruskoj i hrvatskoj književnosti u inozemstvu (Ruska akademija znanosti RAN, Moskva; Sveučilište RGGU, Moskva; Biblioteka inostrannoj literaturi im. M. I. Rudomino, Moskva; Muzej M. Bulgakova, Moskva; Università Roma Tre, Rim). Objavila je sveukupno 8 knjiga prijevoda. Prijevod knjige Viktora Šklovskoga ”Sentimentalno putovanje. Uspomene 1917.-1922.” bio je nominiran za nagradu ”Libar za vajk” Sajma knjige u Istri 2019. godine.
Cjelokupna bibliografija Ivane Peruško dostupna je na stranici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269115&lang=en

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2025 Ruske književne transformacije od 1990. do 2020. (Transform IP-2020-02-2441) Suradnik
2019 - 2021 F. M. Dostoevskij u Hrvatskoj Suradnik
2018 - 2018 Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega Voditelj
2016 - Suvremena ruska književnost i kultura u europskom kontekstu Voditelj
2014 - 2018 Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Ruska književnost 20. stoljeća
 • Sovjetska kultura, književnost i film
 • Suvremena ruska kinematografija
 • SSSR-Jugoslavija/Rusija-Hrvatska: komparativna istraživanja
 • Znanost o prevođenju: hrvatski prijevodi ruske književnosti
 • Ruska književnost 21. stoljeća
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo hrvatskih književnika (DHK) (Redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Redovni član)
Uredništva u časopisima
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2013. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima

Opis znanstvene djelatnosti

2006-2014
1. Suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Književni minimalizam (MB: 130-1301070-1060, voditelj: Josip Užarević). (2007.–2013.).
2. Suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Romantizam: formiranje modernoga subjekta i europska ideja (MB 0130445, voditelj: Josip Užarević) (2002.–2005.).
2014-2018
2. Suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (MB: HRZZ-IP-2013-11-6077, voditeljica: Jasmina Vojvodić) (2014.–2018.).
3. Voditeljica projekta Suvremena ruska književnost i kultura u europskom kontekstu (2016) (Namjensko financiranje znanosti Sveučilišta u Zagrebu).
4. Voditeljica projekata Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega (2018) (Namjensko financiranje znanosti Sveučilišta u Zagrebu).