Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
srijeda 10,45 h; četvrtak - prije i nakon nastave.
Soba
C-108
Telefon
6120-148
E-mail
hrvoje.petric@ffzg.hr

Osnovno i srednje obrazovanje završio u rodnoj Koprivnici. Diplomirao na studiju geografije i povijesti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao i doktorirao iz povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je zaposlen od 2001. godine i biran u zvanja od mlađeg asistenta do redovitog sveučilišnog profesora. Usavršavao se u Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Izraelu i SAD-u. Predstojnik je Katedre za povijest srednje i jugoistočne Europe na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije, zamjenik je voditelja diplomskog modula ranog novog vijeka, voditelj je integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija povijest i geografija; smjer: nastavnički. Urednik je znanstvenih časopisa Podravina te Ekonomska i ekohistorija, član uredništva znanstvenih časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Kronika (Ljubljana) i Istraživanja (Novi Sad) te uredničkih odbora još nekoliko hrvatskih znanstvenih časopisa. Također je član uredništva elektroničkog znanstvenog časopisa Arcadia: Online Explorations in Environmental History koji objavljuju Rachel Carson Center for Environment and Society Ludwig-Maximilians-Universität München i European Society for Environmental History. Član je znanstvenog vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima. Predsjednik Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, potpredsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu, član predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, a u dva mandata je bio član upravnog odbora European Society for Environmental History. Dobitnik je nekoliko javnih priznanja.