Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorak 13-14; kontaktno/online
Soba
C-004
Telefon
01/ 4092-129
E-mail
tples@ffzg.hr


Dr. sc. Tihana Petrović Leš rođena je 27. ožujka 1963. u Markovcu Našičkome. Maturirala je u Našicama, a diplomirala godine 1987. etnologiju i arheologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1989. zaposlila se kao stručni suradnik u Odsjeku za etnologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1992. je obranila magistarski rad s naslovom Problem tehničke srodnosti tkanja na vutlak i klječanje i raširenje tih dviju tehnika. Iste je godine izabrana u zvanje (znanstveni) asistent. Disertaciju s naslovom Pregača u tradicijskom odijevanju Hrvata obranila je u srpnju 1997. godine. Te je godine izabrana u zvanje višega asistenta. U znanstveno-istraživačko zvanje docenta izabrana je 2001. godine. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju obavljala je dužnosti zamjenika pročelnika od 1999. do 2004. godine, a zatim je bila pročelnica Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju od 1.10.2004. do 1.10. 2007. godine, a zatim ponovo zamjenica pročelnika od 1. 10. 2007. do 1. 10. 2009. godine. U razdoblju od 1999. do 2003. godine bila je tajnica poslijediplomskoga studija etnologije, a zatim i voditeljica poslijediplomskoga studija etnologije od 2003. do 2007. godine. Bila je predstojnica Katedre za nacionalnu etnologiju u razdoblju od 2001. do 2004. godine, ponovo izabrana u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Nastavnica je na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Mentorirala je i komentorirala pedesetak diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Sudjelovala je u izradi novih programa studija i doktorskoga studija etnologije i kulturne antropologije. Bila je voditeljicom dvaju znanstvenih projekata: Organizirano kućno rukotvorstvo u 19. i 20. stoljeću u Hrvatskoj, te od 2008. do 2013. godine Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika. Sudjelovala je kao istraživač u projektu Oblikovanje hrvatskog kulturnog i socijalnog identiteta 1900.-1990. voditeljice dr.sc. Suzane Leček (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje) u razdoblju od od 2007. do 2013. godine. Uže područje istraživanja je nacionalna etnologija, posebice povijest hrvatske etnologije, zatim organizirano kućno rukotvorstvo, hrvatsko tekstilno rukotvorstvo i odijevanje. Dio svoga istraživačkog interesa usmjerila je posebice na lepoglavsko čipkarstvo. Terenski je istraživala na području Slavonije, Posavine, u Istri i Hrvatskom primorju, Lici te u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Organizirala je niz terenskih istraživanja i stručnih putovanja sa studentima, kao i dodatne obrazovne programe iz područja etnologije i kulturnog, odnosno ruralnog turizma. Objavljuje znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima. Sudjelovala je s izlaganjima na četrdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, radionica i okruglih stolova.

Uredila je tridesetak znanstvenih i stručnih izdanja, te recenzirala dvadesetak knjiga i članaka. Organizirala je niz međunarodnih i domaćih znanstveni skupova i radionica. Članica je stručnih povjerenstava za izbore u zvanja. Autorica je nekoliko izložaba, koscenaristica i suradnica u osam dokumentarnih filmova u proizvodnji HTV-a. 2006. godine imenovana u povjerenstvo za nematerijalnu baštinu pri Ministarstvu kulture RH. Stručna je suradnica međunarodnoga Festivala čipke u Lepoglavi od 1997. godine, te suradnica u projektu Ekomuzeja Lepoglava.
Članica je Hrvatskoga etnološkog društva (od 1994. do 1997. bila je tajnicom društva), član je Odjela za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu Matice hrvatske. Član je uredništva časopisa Etnološka tribina (od 1990. do 1998.) i Studia Ethnologica Croatica, a kao gost urednik uredila je brojeve 7/8, 19. Godine 2008. dobila nagradu "Milovan Gavazzi" Hrvatskog etnološkog društva u kategoriji znanstveno-nastavni rad. S Juricom Boškovićem osnovala je i organizirala rad mješovitog pjevačkog zbora „Concordia discors“ Filozofskoga fakulteta 2010. godine.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2024 Civic engagement of cultural and historical heritage in urban and sub-urban environment – EU context, perspectives & good practices
2019 - 2020 Neotporni gradovi - održive zajednice: etnografije postindustrijskih gradova i praksi solidarnosti

Ključni istraživački interes
 • povijest hrvatske etnologije
 • tekstil
 • nematerijalna baština
 • kućna industrija
 • hrvatsko čipkarstvo
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (predsjednica od 2015- 2019., od 2019.- član upravljačkog tijela)
 • Matica hrvatska, Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu
 • Panel za područje humanističkih znanosti, Hrvatska zaklada za znanost
 • Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu, Ministarstvo kulture i medija
 • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. 15. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele: Nematerijalna baština između prakse i registra., Slovensko etnološko društvo i Hrvatsko etnološko društvo (-, -)
 • 2017. Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja : međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8. studenoga 2017, Odsjek za etnologiju filozofskoga fakulteta Sveučilišt au Zagrebu (-, -)
 • 2016. 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno,, Hrvatsko etnološko društvo i Slovensko etnološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Etnološka tribina, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
 • Studia ethnologica Croatica, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2008. Nagrada "Milovan Gavazzi" Hrvatskph etnološkog društva u kategoriji znanstveno - nastavni rad