Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
Petkom 12.30-13.30 h, E-306
Soba
E-306
Telefon
++385(0)1 409 2357
E-mail
iphluchy@ffzg.hr

Irena Petrušić-Hluchý rođena je 29.09.1972. u Schwäbisch Hallu (Baden Württemberg), gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala je germanistiku i romanistiku (francuski jezik) na Sveučilištu u Zagrebu, diplomirala 1999. godine radom Max Frischs Homo Faber oder Der moderne Ödipus (mentor: prof. em. dr. sc. Viktor Žmegač), magistrirala 2011. godine radom Biblische Motive im Schaffen Joseph Roths (mentor: prof. dr. sc. Marijan Bobinac). Radila je kao profesorica njemačkog jezika u V. gimnaziji, u kojoj je bila i DSD-nastavnica, u Prvoj ekonomskoj, Upravno birotehničkoj i osnovnoj školi A.G. Matoš u Zagrebu te u školi stranih jezika Francetić d.o.o. Podučavala je sve uzraste i sve stupnjeve znanja. Bila je koautor testova za županijsko i državno natjecanje te član stručnog povjerenstva za odobravanje školskih udžbenika za njemački jezik. Dugo godina je bila vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu. Od 2008. godine radi kao lektorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Koautorica je školskog udžbenika "Sag mal! 1", Profil, Zagreb 2010. Poslijediplomski znanstveni studij iz književnosti završila je 2011. godine.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (član)
  • KDV - Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika , Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika (Član)