Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak 10-11, srijeda 16-17
Soba
B-114
Telefon
6120077
E-mail
lplejic@ffzg.hr

Rođena 1969. u Novoj Gradiški. Osnovnu i srednju školu završila u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala kroatistiku (1994), magistrirala (1998) i doktorirala (2006). Od 1994. znanstvena novakinja na Katedri za stariju hrvatsku književnost matičnoga Fakulteta, od 2008. docentica, a od 2014. izvanredna profesorica. Za tisak priredila i predgovorom i rječnikom popratila religiozne spjevove dubrovačke pjesnikinje Lukrecije Bogašinović (2007), kao i satirične poeme Antuna Gleđevića (2013). Autorica knjige "Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku" (2012). Bavi se pretežito ranonovovjekovnom književnošću u Dubrovniku.

Od 1994. do 1997. novakinja je na projektu Tropi i figure, koji je vodila prof. dr. Dunja Fališevac, a od 1997. na projektu Tropi i figure u hrvatskoj književnosti (također pod vodstvom prof. dr. Dunje Fališevac). Od 2002. do 2006. godine suradnica je na projektu Leksikon hrvatske književne kulture 16. stoljeća koji je vodio prof. dr. Davor Dukić, a od 2006. do 2013. na projektu Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća, također pod vodstvom prof. dr. Davora Dukića.
Sudjelovala na tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
Sudjelovala u organizaciji dvaju međunarodnih skupova koji su nastali kao rezultat rada na projektu “Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća”: “Imagology today: Achievments, Challenges, Perspectives / Imagologie heute: Ergebnisse, Herausforderungen, Perspektiven” (održan na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 2. do 4. rujna 2009) i “ History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost-Europa” (Zadar i Nin, 22.–24. ožujka 2012).
U sklopu istog projekta 2009. objavljen je zbornik Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju, kojem je uz D. Dukića, Z. Blažević i I. Brković Lahorka Plejić Poje bila jedan od urednika, a usto je s engleskog jezika prevela i jedan od priloga tog zbornika – studiju Joepa Leerssena “Echoes und Images: Reflections upon Foreign Space” (“Odjeci i slike: refleksije o stranom prostoru”).
Jedna je od urednica zbornika Perivoj od slave, posvećenog Dunji Fališevac.
Za tisak je priredila i predgovorom i rječnikom popratila izdanje cjelokupna opusa Lukrecije Bogašinović (Djela, Zadar 2007), kao i satiričnih spjevova Antuna Gleđevića (Pjesni slane. Satirični spjevovi Antuna Gleđevića, Zagreb 2013). Autorica je knjige Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku, Zagreb 2012, za koju je 2013. nagrađena Godišnjom nagradom FF-a Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. do 2018. vodila je istraživački projekt HRZZ-a "Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske". Sa Zrinkom Blažević uredila je zbornik Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, Zagreb 2016.