Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
uto 14.30-15.30
Soba
B015
Telefon
01 4092 017
E-mail
vpolic@ffzg.hr

2019. (od siječnja) izvanredna profesorica, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2018. istraživačka stipendija, 1 semestar, Charles Redd Center for Western Studies, BYU, USA 2012. (od studenog) docent, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2011. istraživačka stipendija Faculty Enrichment Program (1 mj.), University of Calgary, Kanada 2009. viša asistentica, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2009. doktorica znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, (naslov doktorata Autolegitimacija engleskog romana s kraja 17. i prve polovine 18. stoljeća) 2001-2009. znanstvena novakinja/asistentica, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2004. tečaj (3 tj.) „Tekst i kontekst: postmoderna britanska književnost“, Scottish Universities’ International Summer School, Sveučilište u Edinburghu, Škotska 2003. istraživačka stipendija (1 mj.), Queen Mary, Sveučilište u Londonu, Velika Britanija 2002. završen dodatni studij (3 g.) iz portugalskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2001. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (engleski i talijanski) Područja istraživanja kanadska književnost, engleska književnost 18. stoljeća, povijesni razvoj i teorija romana, postkolonijalna teorija Preddiplomski kolegiji Uvod u studij engleske književnosti Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća Suvremena kanadska književnost na engleskom jeziku Diplomski kolegiji Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti Poslijediplomski kolegiji Marginalne kulture i kulturalne margine: tekst i slika starosjedilačke Australije i Kanade Pritajeni životi u pripovijetkama Alice Munro Članstva HKAD – Hrvatsko kanadsko akademsko društvo (predsjednica od lipnja 2013. do veljače 2020.); CEACS/ICCS – Central European Association for Canadian Studies / International Council for Canadian Studies; HUAMS – Hrvatsko udruženje za američke studije; HDAS/ESSE – Hrvatsko društvo za anglističke studije / The European Society for the Study of English; HFD – Hrvatsko filološko društvo Gostovanja: A) svibanj 2013 CEEPUS. Karl Franzens University Graz, Austria, Institute for the Inter-American Studies. Naslov predavanja: “Constance Beresford-Howe: The Book of Eve” 2. naslov predavanja: “Does Gender Matter? Coping with Aging and Dementia in Two Short Stories: Alice Munro’s ‘The Bear Come Over the Mountain’ and Rohinton Mistry’s ‘Swimming Lessons’” 3. ciklus predavanja Cultural Spaces of Canada – Espaces culturels du Canada. Naslov predavanja: “The Canadian Wild West: A Myth Revamped” B) veljača 2014 Masaryk University Brno, Czech Republic. Intenzivni kolegij za studente preddiplomskog i diplomskog studija: “Multiculturalism in Canada”.

Odabrana bibliografija:
Autorska knjiga:
Istinito, prirodno, različito: Autolegitimacijske strategije ranog britanskog romana. Biblioteka književna smotra, ur. Irena Lukšić, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2013.

Poglavlje u knjizi
· “Sisters Brothers Pack Heat: or How the Sisters Fared in the West”, Facing the Crises: Anglophone Literature in the Postmodern World, Lj. Matek i J. Poljak Rehlicki (ur), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2014. poglavlje 8: 128-146.
Članci:
· “Pucaj! Georgea Boweringa: neispričana priča o pokoravanju kanadskog Zapada”. Umjetnost riječi, LVII, 3–4 (srpanj – prosinac), 2013: 203-225.
· “Starost u ‘Zimskom vrtu’ Alice Munro”. Književna smotra, temat “90-e”. XLVI/2014, 171 (1), 2014: 93-100.
· “Problem multikulturalnosti u noveli ‘Poduka plivanja’ Rohintona Mistryja”. Književna smotra, temat “Znaci vremena: povodom 80 godina zagrebačke anglistike”. XLVI/2014, 172 (2), 2014: 65-70.
· „Tenderness of Space and Outlandish Woman: The Tenderness of the Wolves and The Outlander“, Review of International American Studies RIAS, svezak 5, br. 1-2 (2011); str. 187-208.
· „Texture of Life”, Brno Studies in English, svezak 37, br. 2 (2011), Brno: Masaryk University, str.159-171.
· „The Early English Novel: Tradition and Newspapers”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia SRAZ, svezak 55 (2010), Zagreb: Filozofski fakultet, str. 19-48.
· „Počeci engleskog romana i njegova legitimacija retorikom prirode“, Književna smotra, godište XLII/2010, broj 157-158 (3-4), str. 27-44.
· „Republika ljubavi: postojanje, postajanje i pripadanje“, Književna smotra, godište XL/2008, broj 148 (2), str. 75-83.