Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Ponedjeljkom 12:30-13:30
Soba
C-007
Telefon
+ 385 1 4092 133
E-mail
spotkonjak@ffzg.hr

Sanja Potkonjak je rođena 14. lipnja 1972. u Zagrebu. Studij etnologije i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1996. godine, te je 2002. godine diplomirala s diplomskim radom "Dobri ljudi – uvod u istraživanje običajnopravne institucije". Na drugoj apsolventskoj godini dodiplomskog studija ostvarila je stipendiju za MA program iz Rodnih studija (Gender Studies) na Central European University, Budimpešta, na kojem 2002. godine brani magistarsku radnju pod nazivom: “Virgine” – An Anthropological View on Crossdressed and Transgender Behavior in the Balkans.
Doktorsku disertaciju pod nazivom Žensko autorstvo u hrvatskoj etnologiji dvadesetog stoljeća izradila je pod mentorstvom znanstvene savjetnice dr. sc. Ines Price (Institut za etnologiju i folkloristiku), a akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti u polju etnologija i antropologija, grani etnologije stječe obranom disertacije 7. veljače 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju zaposlena je od 1. ožujka 2003. godine kao znanstvena novakinja (asistentica), a od 2010. godine u suradničkom zvanju znanstvene novakinje – više asistentice. Zvanje znanstvene suradnice stječe 2012. godine. Od 2014. godine zaposlena je na radnom mjestu docentice. 2018. izabrana je u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, a 2019. godine postaje izvanredna profesorica.
Dr. sc. Sanja Potkonjak od svog zapošljavanja sudjelovala je u izvođenju nastave u kolegijima Uvod u etnologiju, Postkolonijalizam i rod, Tradicija i suvremenost, Antropologija društvenog sjećanja, a samostalno je izvodila kolegije Uvod u Feminističku antropologiju, te Metodologija etnologije i kulturne antropologije. Na studiju antropologije izvodi kolegij Socijalna antropologija, a na Poslijediplomskom doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije izvodi kolegij Uvod u metodologiju znanstvenog rada. Članica je nastavničkog zbora mreže doktorskog Transformations in European Societies Sveučilišta Ludwig Maximilians u Minhenu.
Bila je dugogodišnja članica uredništva časopisa Studia ethnologica Croatica (2007-2016), kao i članica uredništva časopisa Etnološka tribina (u razdoblju od 2008 do 2012; i 2016), te glavna urednica od 2012-2015. Članica je međunarodnog uredništva edicije Etnoantropološki problemi – monografije, te suosnivačica i članica hed bilioteke - nakladničkog knjižnog niza Hrvatskog etnološkog društva.
Znanstveno se usavršavala kroz jednomjesečnu stipendiju Curriculum resource Center, CEU Budimpešta i kroz šestomjesečnu stipendiju na University of California, Berkeley, Junior Faculty Development Programe, Bureau of Education and Cultural Affairs, SAD. Bila je stipendistica jednogodišnje stipendije CRC- CEU (Budimpešta, Mađarska) za implementaciju inovativnog kolegija na matičnom sveučilištu.
Članica je Hrvatskog etnološkog društva, European Association of Social Anthropologist, American Anthropological Association, International Association for Southeast European Anthropology te International Society for Ethnology and Folklore.
Područja interesa: kvalitativna metodologija, teorija etnologije i kulturne antropologije, feminizam i postsocijalizam, kultura rada.
Bibliografija dostupna na poveznici: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Potkonjak,%20Sanja%20%2821576%29|text|profile

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Postindustrijski subjektivitet: aktivizam i agensnost u postindustrijskim gradovima
2020 - 2020 Postindustrijski grad: etnografija transformacije urbanih industrijskih prostora Voditelj
2019 - 2018 CreArt - REVITALIZACIJA ZATVORSKOG PROSTORA UMJETNOŠĆU Suradnik
2019 - 2019 Komemorativne prakse i kulturno sjećanje na devedesete godine u današnjoj Hrvatskoj Voditelj
2019 - 2020 Neotporni gradovi - održive zajednice: etnografije postindustrijskih gradova i praksi solidarnosti Suradnik
2018 - 2018 Suvremene transformacije grada Suradnik
2017 - 2021 Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj Suradnik

Ključni istraživački interes
 • kvalitativne metode
 • etika istraživanja
 • kulture rada
 • deindustrializacija
 • društveno sjećanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Etičko povjerenstvo, Hrvastko etnološko društvo
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (redovni član)
 • International Association for Southeast European Anthropology (InASEA) (redovni član)
 • Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Etnografska istraživanja na tržištu, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet (-, -)
 • 2018. 50/68. Slike utopije, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Tehničko veleučilište u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Ideš dalje. Skup diplomiranih etnologa i kulturnih antropologa, Hrvatsko etnološko društvo, Odsjek za etnologiju SuZ, odsjek za etnologiju i antropologije Sveučilište u Zadru (-, -)
 • 2018. International PhD Spring School Transformations in European Societies, Odsjek za etnologiju i kultrunu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Transformations in European Societies, PhD program, Sveučilište Ludwig Maximilians, Munchen (-, -)
 • 2017. Međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja, Hrvatsko etnološko društvo, Odsjek za etnologiju i kultrunu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta uZagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2016. Posebno priznanje za urednički rad u časopisu *Etnološka tribina*, vidljivost časopisa i etnološke i kulturnoantropološke struke u Hrvatskoj i inozemstvu, Hrvatsko etnološko društvo.

Opis znanstvene djelatnosti
2017.-2021. Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj. Istraživački projekti HRZZ. Institut za etnologiju i folkloristiku, domaći znanstveni projekt, istraživačica/ suradnik. 30% radnog vremena, (voditeljica znan. savjet. dr. sc. Reana Senjković Svrčić)

2016. član stručnog povjerenstva za izradu standarda kvalifikacije etnolog i kulturni antropolog u Projektu “Usklađivanje studijskih programa iz društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada“, Europski socijalni fond, domaći stručni projekt (voditelj dr.sc. Dragan Bagić)

2014. IP ERASMUS "Transnational and intersectional methodologies in gender studies", University of Latvia, Riga (članica inicijatornog konzorcija i predavačica)

2013. IP ERASMUS "Translocal methodologies in gender studies – Women ways of Knowing", University of Eastern Finland, Joensu (članica inicijatornog konzorcija i predavačica)

2007.- 2010. HESP ReSET Challenge Seminar 2007-2010. “Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Re Visioning Past and Communality in the Post Yugoslav Spaces”. Centar za istraživački, stvaralački i građanski angažman "Grad", Tuzla. BIH

2007.-2013. “Kulturne predstave hrvatskog prostora: postkolonijalnost i hrvatska etnologija” Znanstveni projekt MZOS-a (voditelj. dr.sc. Tomislav Pletenac, šifra projekta: 130-1890667-1040) (znanstvena novakinja na projektu)

2004.- 2006. OSI/HESP “Regional seminar in Gender & Women studies and European studies; Gender and Women’s studies, Theories and Sciences of Identity: Rethinking Europe, European Knowledge of Genders”; Research Center in Gender Studies, “Euro-Balkan Institute, Skopje, Makedonija, Ohrid Summer University.

2003.-2007. "Organizirana kućna industrija u 19. i 20. stoljeću u Hrvatskoj", Znanstveni projekt MZOS-a (voditeljica dr.sc. Tihana Petrović Leš; šifra projekta 0130414), (znanstvena novakinja na projektu)