Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
ponedjeljak 12.30 - 13.30
Soba
103
Telefon
01/6060-773
E-mail
hpotrebi@ffzg.hr

Hrvoje Potrebica rođen je 1970. godine u Požegi gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1990. upisao je dvopredmetni studij arheologije i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu na kojem je i diplomirao 1995. Iste godine zaposlio se u Odjelu za arheologiju Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine u Zagrebu (sadašnje Ministarstvo kulture), gdje je obavljao poslove unutar ekipe za podvodnu arheologiju, ali i druge dužnosti vezane uz djelatnost zaštite i terenski rad na izradi arheološke topografije Hrvatske. Od 1997. bio je zaposlen kao znanstveni novak na projekt prof. dr. Petra Selema "Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora" na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a po zaključivanju spomenutog projekta, bio je uključen u projekt "Signa et litterae" pod vodstvom istog glavnog istraživača na kojem sam aktivno djelovao do njegova zaključenja 2006. Poslijediplomski studij arheologije (područje: prapovijest) upisao je 1997., a magistrirao je 2000. Doktorirao je 2004. s disertacijom "Veze Egeje i Panonije u starijem željeznom dobu". Od 2006. zaposlen je kao docent, a od 2011. kao izvanredni profesor na Katedri za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2007. voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta MZVŠO pod nazivom „Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske“. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Voditelj je hrvatskog projekta u sklopu međunarodnog istraživačkog konzorcija „Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS)“ koji djeluje unutar europskog programa HERA (Humanities in the European Research Area).
Hrvoje Potrebica je nositelj svih kolegija vezanih uz brončano i željezno doba na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskom fakulteta u Zagrebu, a posljednje tri godine predavao je i četiri kolegija vezanih uz ista razdoblja na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Autor je niza znanstvenih radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama koji se bave različitom tematikom uglavnom vezanom uz željezno doba. Kao autor, voditelj sekcija, te član organizacijskih i znanstvenih odbora sudjelovao je na preko 30 znanstvenih skupova u zemlji i svijetu. Od 2005. do 2013. bio je predsjednik, a sada je dopredsjednik Hrvatskog arheološkog društva. Dugogodišnji je član niza međunarodnih profesionalnih i stručnih udruga poput Instrumentum ili World Archaeological Congress (WAC), a od 2001. član je Odbora za obrazovanje i izobrazbu Europske arheološke udruge (EAA). Predsjednik je i utemeljitelj Centra za prapovijesna istraživanja. Glavni je urednik znanstvenog časopisa Zlatna dolina, a član je uredništva u časopisu Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva.
Od 2001. voditelj je sustavnih arheoloških istraživanja nekropole pod tumulima i utvrđenog naselja iz starijeg željeznog doba na lokalitetu Gradci kod Kaptola. Niz godina se bavi temama vezanim uz grobne humke, bio je voditelj sekcija sa takvom tematikom na nekoliko međunarodnih skupova, a trenutno vodi istraživanja na četiri takva nalazišta.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2022 Virtual archaeological landscapes of the Danube region Suradnik
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
2017 - 2019 Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube River Basin (Iron-Age-Danube) Suradnik
2017 - 2021 Rekonstrukcija prapovijesnog (od neolitika do brončanog doba) načina života na području Hrvatske – multidisciplinarni pristup Suradnik
2017 - 2021 Iron Age Female Identities in the Southern Carpathian Basin (FEMINE) Suradnik
2015 - 2019 Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji - raskrižja identiteta (BC-CrossId) Voditelj
2013 - 2016 Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS) Voditelj

Ključni istraživački interes
 • željezno doba
 • grobni humci
 • arheologija i turizam
 • podvodna arheologija
 • zračna arheologija
Članstva u akademijama
 • Deutschen Archäologischen Instituts (izabran od Römisch-Germanische Kommission) (dopisni član)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Aerial Archaeology Research Group (redoviti član)
 • Centar za prapovijesna istraživanja (Predsjednik)
 • European Association of Archaeologists (dopredsjednik)
 • Hrvatsko arheološko drutšvo (dopredsjednik)
 • International Congress on Underwater Archaeology (IKUWA) (Član upravnog odbora)
 • Iron Age Danube Route Association (dopredsjednik znanstvenog odbora)
 • Matica hrvatska
 • Matični odbor za interdisciplinarno područje, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR)
 • Sektorsko vijeće XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)
 • World Archaeological Congress (redoviti član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Arheološka istraživanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, Hrvatsko arheološko društvo; Arheološki muzej u Zagrebu; Gradski muzej Sisak; Ministarstvo kulture i medija RH, Konzervatorski odjel u Sisku (-, -)
 • 2020. EAA 26th Annual Meeting (Virtual Meeting), European Association of Archaeologists (EAA) (-, -)
 • 2019. EAA 25th Annual Meeting (Bern, Švicarska), European Association of Archaeologists (EAA) (-, -)
 • 2019. Hvarski arhipelag i arheologija dalmatinskih otoka: od dinamične prošlosti do kulturnog turizma (Hvar), Grad Hvar; Hrvatsko arheološko društvo; Institut za arheologiju (-, -)
 • 2019. Međunarodna konferencija o arheologiji i turizmu - Sense and Sustainability (Zagreb), Arheološki muzej u Zagrebu; European Association of Archaeologists (EAA); Projekt Iron-Age-Danube (-, -)
 • 2018. Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2018. EAA 24th Annual Meeting (Barcelona, Španjolska), European Association of Archaeologists (EAA) (-, -)
 • 2018. Lost Centuries or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt/Early La Tene Transition (Požega), Centar za prapovijesna istraživanja; Arheološki muzej u Zagrebu (-, -)
 • 2018. The Archaeology of Woodlands (Białowieża, Poljska), European Association of Archaeologists (EAA) (-, -)
 • 2017. 4th International Conference about the Ancient Roads (Novo Mesto, Slovenija), CIVIA Ricerche - International Research Center for the Ancient Roads (-, -)
 • 2017. EAA 23rd Annual Meeting (Maastricht, Nizozemska), European Association of Archaeologists (EAA) (-, -)
 • 2017. Okolica kaštelanskog zaljeva u prošlosti (Kaštel Lukšić), Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2016. 3rd International Conference about the Ancient Roads (San Marino), CIVIA Ricerche - International Research Center for the Ancient Roads (-, -)
 • 2016. Arheološka istraživanja Bjelovarsko-bilogorske županije i okolnih krajeva (Bjelovar), Gradski muzej Bjelovar, Hrvatsko arheološko društvo (-, -)
 • 2016. EAA 22nd Annual Meeting, European Association of Archaeologists (EAA) (-, -)
 • 2016. Svjetski kongres podvodne arheologije IKUWA 6 (Fremantle, Australija), IKUWA (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Diadora, Arheološki muzej Zadar ,Zadar (Član uredničkog odbora)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosna i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredništva)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosna i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredništva)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosna i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredništva)
 • Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosna i Hercegovine ,Sarajevo (Član uredništva)
 • Meridijani, Meridijani ,Samobor (stručni suradnik)
 • Meridijani, Meridijani ,Samobor (stručni suradnik)
 • Meridijani, Meridijani ,Samobor (stručni suradnik)
 • Meridijani, Meridijani ,Samobor (stručni suradnik)
 • Meridijani, Meridijani ,Samobor (stručni suradnik)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatsko arheološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Nagrada Županije Požeško-slavonske za doprinos znanosti i kulturi
 • 2019. Nagrada Općine Lumbarda za doprinos znanosti i kulturi
 • 2017. Nagrada Povijesnog društva Požega
 • 2015. Nagrada Općine Kaptol za doprinos kulturi i znanosti
 • 2012. Nagrada Grada Požege za doprinos kulturi i znanosti

Opis znanstvene djelatnosti
DOPUNSKA OBUKA
Licencirani podvodni arheolog s preko 15 godina iskustva (CMAS 3*).
Formalna izobrazba u tehnikama i metodama zračne arheologije (AARG tečaj, Siofok 1996.).
STIPENDIJE I NAGRADE
Od 2017. dopisni član Deutschen Archäologischen Instituts (izabran od Römisch-Germanische Kommission)
2017. dobitnik nagrade Povijesnog društva Požega
2015. dobitnik Nagrade Općine Kaptol
2013.-2014. Samuel L. Kress Lectureship of Archaeological Institute of America
2013. Godišnja nagrada Grada Požege
MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA
2000. – 2019. mentor pri izradi 41 diplomskog rada i 8 doktorskih radova,
Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010. – 2013. mentor pri izradi 2 diplomska rada
Katedra za arheologiju, Odjel za historiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu
NASTAVNE AKTIVNOSTI
2005. – 2019. svi kolegiji vezani uz brončano i željezno doba na diplomskom (5) i preddiplomskom studiju (2), Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju
2010. – 2013. svi kolegiji vezani uz brončano i željezno doba na preddiplom. studiju (4)
Katedra za arheologiju, Odjel za historiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu
2000. – 2005. seminari (3) i kolegiji (3) vezani uz brončano i željezno doba na dodiplomskom studiju, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju
SKUPOVI
Aktivno sudjelovao na više od 50 međunarodnih znanstvenih skupova i konferencija u Hrvatskoj i širom svijeta
U posljednjih devet godina organizirao i predsjedavao na 25 sekcija na raznim međunarodnim kongresima.
ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SASTANAKA
2007. – 2021. Godišnji kongresi European Association of Archaeologists (EAA)
Zadar, Hrvatska (2007), Valletta, Malta (2008), Riva del Garda, Italija (2009), Hague, Nizozemska (2010), Helsinki, Finska (2012), Pilsen, Češka (2013), Istanbul, Turska (2014), Barcelona; Španjolska (2018), Bern, Švicarska (2019), Virtualni (2020), Kiel (2021), organizator i voditelj znanstvenih sekcija / skupovi od 800-3500 sudionika / sekcije oko 50 sudionika i 10-15 izlagača
2005. – 2013., 2018.-2021. Godišnji znanstveni skupovi Hrvatskog arheološkog društva (12 skupova) /predsjednik organizacijskog odbora /oko 100 sudionika / Hrvatska
2007. Godišnji kongres European Association of Archaeologists (EAA)
član organizacijskog i znanstvenog odbora / oko 950 / Zadar, Hrvatska
2011. Svjetski kongres podvodne arheologije (IKUWA IV)
član upravnog i znanstvenog odbora / oko 250 / Zadar, Hrvatska
2018. Lost Centuries or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt/Early La Tene Transition / oko 50 / Požega, Hrvatska
2019. Sense and Sustainability. International Conference on Archaeology and Tourism član Advisory Bord / oko 200 / Zagreb, Hrvatska
2020. Godišnji kongres European Association of Archaeologists (EAA)
član organizacijskog i znanstvenog odbora / oko 3500 / Budimpešta, Mađarska
ČLANSTVA
- Hrvatsko arheološko društvo - od 1992. član, a od 2001. član središnjeg odbora i rizničar
- od 2005.-2013. predsjednik HAD-a, a od 2013. dopredsjednik HAD-a
- European Association of Archaeologists - član od 1994., a od 2016. član Executive Boarda
- od 2003. predstavnik Hrvatske u EAA Committee on Training and Education
- od 2016. član EAA Committee on Illicit Trade in Antiquities
- Aerial Archaeology Research Group - od 1994. član
- Matica hrvatska - od 2004. član
- JU Park prirode Papuk - od 2004.-2012. član upravnog vijeća
- Arheološki muzej Zadar - 2004.-2010. član upravnog vijeća
- Arheološki muzej Zagreb - od 2009.-2012. član upravnog vijeća
- Centar za prapovijesna istraživanja - od 2007. predsjednik CPI
- World Archaeological Congress - od 2008. član
- Archaeological Institute of America – od 2014. član
- Society for American Archaeology – od 2014. član
- Svjetska organizacija za podvodnu arheologiju (IKUWA) – od 2011. član upravnog odbora
TERENSKA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
U posljednjih 20 godina kao voditelj ili stručni član ekipe sudjelovao na preko 50 kopnenih i podvodnih arheoloških istraživanja u zemlji i inozemstvu.
Trenutno vodi nekoliko istraživanja:
Voditelj iskopavanja i istraživačkog projekta “Željezno doba Zlatne doline” smještenog u Požeškoj kotlini - od 2001
- Kaptol (2001-2019) – sustavna istraživanja nekropola i naselja starijeg željeznog doba
- Kagovac (2014-2019) - sustavna istraživanja nekropola i naselja starijeg željeznog doba
- Dvije kasnobrončanodobne gradine na: Pliš (2011) i Bangradac (2016-2019) na Papuku
- Bakrenodobna masovna grobnica u selu Potočani (2007)
Voditelj arheoloških i geofizičkih istraživanja na monumentalnim tumulima na nalazištima Tulnik (središnja Slavonija), Kravljak (zapadna Slavonija) i Hrsina (Lika) – 2010-2017
Voditelj istraživanja prapovijesnih i antičkih nalazišta na prostoru oko mjesta Lumbarda na otoku Korčuli (2000-2017)
Voditelj istraživanja helenističke cisterne na poluotoku Koludrt u Lumbardi (pronalasci ulomaka Lumbardske Psefizme (2017-2019)
IZLOŽBE
Autor četiri arheološke izložbe vezane uz arheološka istraživanja u Kaptolu.
2019. Koautor izložbe „Braća po oružju. Elite željeznog doba“ u Arheološkom muzeju u Zagrebu
PRETHODNI I SADAŠNJI PROJEKTI
- 2021-2025 Voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost „Stvaranje europskih identiteta – hrana, tekstil i metali u željeznom dobu između Alpa, Panonije i Balkana (IronFoodTexMet)“.
- 2018-2022 mentor Luki Bruketi u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“
- 2015-2019 Voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost „Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji - raskrižja identiteta (BC-CrossId)“.
- 2017-2021 istraživač na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Iron Age Female Identities in the Southern Carpathian Basin (FEMINE)“.
- 2018-2022 mentor Juliji Katarini Fileš Kramberger u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“
- 2017-2021 konzultant na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Rekonstrukcija prapovijesnog života (neolitik do brončano doba) na prostoru Hrvatske: multidisciplinarni pristup“.
- 2017-2019 Istraživač na međunarodnom projektu „Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin - Iron-Age-Danube“ u sklopu programa INTERREG.
- 2013.-2016. Voditelj hrvatskog projekta u sklopu međunarodnog istraživačkog konzorcija „Encounters and Transformations in Iron Age Europe (ENTRANS)“ koji djeluje unutar europskog programa HERA (Humanities in the European Research Area).
- 2007.-2013. voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZVŠO pod nazivom „Elite brončanog i željeznog doba na prostoru Hrvatske“.
- 2007.-2014. istraživač na znanstveno-istraživačkom projekta MZVŠO "Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu Hrvatske“
- 2001. – 2005. znanstveni novak i istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu „Signa et litterae“
- 2001. – 2003. suradnik na projektu primjene informatičke tehnologije „Eurikleja – antički literarni izvori za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora 1 – Glavni geografski izvori“
- 1997. – 2001. znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu „Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora“
ADMINISTRATIVNE FUNKCIJE
2019 – sada član Matičnog odbora za interdisciplinarno područje
2019 – sada član Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija
2018 Predstavnik European Association of Archaeologists u The European Year of Cultural Heritage Stakeholders Committee
2018 Predstavnik European Association of Archaeologists u The European Heritage Alliance 3.3
2015-2017 pročelnik Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu