Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Konzultacije četvrtkom 10-11 i po dogovoru
Soba
B121
Telefon
4092-084
E-mail
mprotrka@ffzg.hr

Marina Protrka Štimec (1975, Split) je izvanredna profesorica na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se književnim kanonom (Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. st. (2008.), autorstvom i politikama književnosti (Politike autorstva. Kanon, zajednica i pamćenje u novijoj hrvatskoj književnosti (2019), zbornici Veliki Vidar. Stoljeće Grigora Viteza (2013, ur. s D. Zalar i D. Zima) i "Ja kao svoja slika". Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića. (2020, ur. s A. Ryznar)), medijima i periodikom (1998-2008 projekt Hrvatske književne bibliografije voditelja), revolucijom i transferima u književnom i kulturnom polju (od 2018. projekti HRZZ Književne revolucije (IP-2018-01-7020) i Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću (IP-2018-01-2539).

Iscrpniji popis znanstvenih i stručnih radova na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22082

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3764-5625

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Modernizam i avangarda: emancipacija, otpor forme i proizvodnja književnog znanja Voditelj
2019 - 2020 Kulturni kapital Voditelj
2018 - 2023 Književne revolucije - LIRE Voditelj
2018 - 2023 Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću EuKor Suradnik

Ključni istraživački interes
 • književni kanon
 • književna povijest
 • autorstvo
 • studij izvedbenih umjetničkih praksi
 • mediji
 • politike književnosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo pisaca (HDP)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. A(tra)kcija Ujević: avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića, Institut za književnost i umetnost, Beograd; Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Zagreb (-, -)
 • 2017. "Ja kao svoja slika". Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Zagreb;Institut za književnost i umetnost, Beograd (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Marina Protrka Štimec (1975, Split) izvanredna profesorica na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 1998. godine diplomirala kroatistiku i filozofiju, 2002. magistrirala je s temom Novela u hrvatskoj književnoj periodici 1830-1881., a 2008. doktorirala s radom Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Znanstvenim, stručnim i nastavničkim radom vezana uz teme kanona, pamćenja, identiteta, medija, povijesti i teorije nacionalne i dječje književnosti. Samostalnim izlaganjima sudjelovala na brojnim domaćim i inozemnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavila znanstvene monografije Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. st. (2008.) i Politike autorstva (2019), priredila kritičko izdanje Članaka Ivane Brlić Mažuranić (2013 ) i uredila zbornike Veliki Vidar. Stoljeće Grigora Viteza (2013, s D. Zalar i D. Zima) i Ja kao svoja slika". Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića. (2020, ur. s A. Ryznar)). Kao znanstvena novakinja 1998-2008 surađivala na projektu Hrvatske književne bibliografije voditelja prof. dr. Vinka Brešića, te leksikografskim prilozima na izdanjima Leksikona hrvatskih pisaca (ur. D. Fališevac, K. Nemec i D. Novaković, 2000), Leksikona hrvatske književnosti: Djela (ur. Dunja Detoni-Dujmić, Dunja Fališevac, A. Lederer i Tea Benčić-Rimay, 2002) i Hrvatske književne encikopedije (ur. V. Visković, 2010-2012). Od 2018. voditeljica je projekta HRZZ Književne revolucije (IP-2018-01-7020) i suradnica na projektu Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću (IP-2018-01-2539). Iscrpniji popis znanstvenih i stručnih radova na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije. https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22082

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3764-5625