Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Srijedom 11:30 - 13:00
Soba
F-318
Telefon
01 4092 335
E-mail
tradic@ffzg.hr

Rođen je 1981. u Splitu. Maturirao je 1999. na Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu, a diplomirao 2004. na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2007. upisao poslijediplomski stručni studij hrvatske kulture. Od 2004. do 2006. radio je kao nastavnik latinskog i grčkog jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 2004. do 2015. kao vanjski suradnik predavao je latinski jezik na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2013. u zvanju višeg lektora). Drži predavanja i seminare iz latinske morfologije i sintakse te seminare iz rimske književnosti i metrike. Piše stručne i znanstvene radove te sudjeluje na skupovima, ponajviše temama iz hrvatske latinističke književnosti. Bavi se prevodilačkim i uredničkim radom. Sudjeluje u radu Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz klasičnih jezika te u radu Stručne skupine za izradu ispita državne mature.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Udruga profesora latinskog i grčkog jezika koja želi promicati učenje klasičnih jezika i antičku baštinu (Član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora, Udruga osnovana s ciljem promicanja filološkog obrazovanja kao preduvjeta za razvoj komunikacijske i interkulturalne kompetencije na stranim jezicima i hrvatskom kao drugom i stranom jeziku te promicanja važnosti i uloge sveučilišnih lektora u visokom obrazovanju (Član)
Uredništva u časopisima
  • Nuntius, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
ZNANSTVENI I STRUČNI ČLANCI

“Latinske pjesme Frane Mužića iz rukopisa Varia Dalmatica (ZKZD, sign. 25290, ms. 617)” u Thesaurus Archigymnasii – Zbornik radova u prigodi 400. obljetnice Klasične gimnazije u Zagrebu, ur. I. Koprek (Zagreb, 2007), 307-320.

“Od slavića: traduktološka analiza”, Colloquia Maruliana 21 (2012): 189-208.

“The Preparation of a Critical Edition of a 16th-Century Latin Text: Franjo Trankvil Andreis, Ad Deum contra Thurcas oratio” u Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital, ur. I. Bratičević, T. Radić (Zagreb, 2014), 301-313.

"Trećoredci u Franjevačkim izvorima", Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 48 (2016): 31-36.

PRIJEVODI

“Fra Bernard Beski: Knjiga pohvala blaženoga Franje” u Franjevački izvori – Fontes Franciscani (Sarajevo, 2012), 1027-1062.

“Ekloge Marka Aurelija Olimpija Nemezijana”, Latina et Graeca n.s. 21 (2012): 5-29.

"Tractatus de Ecclesia = Rasprava o Crkvi" u Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: izbor iz djela na latinskome I (Zagreb, 2015), 100-109.

"Philosophia mentis et sensuum = Filozofija uma i mišljenja" u Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: izbor iz djela na latinskome III (Zagreb, 2015), 80-101.