Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtkom od 14-15 sati ili po dogovoru mailom
Soba
F-327
Telefon
01/4092-316
E-mail
pradosav@ffzg.hr

Petar Radosavljević rođen je 1978. u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2002. diplomirao je njemački jezik i književnost i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a tijekom studija je pohađao fakultativnu nastavu rumunjskoga. Doktorsku disertaciju „Jezik Roma Bajaša na teritoriju Republike Hrvatske“ obranio je 2010. Od 2004. - 2015. bio je znanstveni novak - asistent, odnosno viši asistent. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 2013., a 2015. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta te 2021. u izvanrednog profesora.
Od akad. god. 2015./2016. do 2016./2017. bio je zamjenik pročelnice, a od 2017./2018. do 2018./2019. bio je pročelnik Odsjeka za romanistiku. Od ak. god. 2020./2021. predstojnik je Katedre za rumunjski jezik i književnost.
Objavio je 20-ak znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi te 3 stručna rada, suurednik je jedne knjige i objavio je znanstvenu monografiju o bajaškom rumunjskom. Izlagao je na 30-ak znanstvenih skupova. Bio je na tri stručna usavršavanja u Rumunjskoj.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Kajkavci i Šokcu u rumunjskom Banatu 2 Suradnik
2021 - 2021 Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu 1 – prikupljanje podataka
2011 - Germanizmi u hrvatskome - zvučni dijalektološki atlas Suradnik

Ključni istraživački interes
 • lingvistika
 • rumunjska dijalektologija
 • kontaktna lingvistika
 • bajaški rumunjski
 • jezik Roma Bajaša
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja (redovni član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • Stručna radna skupina za izradu prijedloga Kurikuluma Njegovanja jezika i kulture romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) – od 2015. do 2017. te dorada 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Član)
 • Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša Franjo Koščec Varaždin
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL), HDPL (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Međunarodni znanstveni skup 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive., Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Okrugli stol povodom stogodišnjice ujedinjenja Rumunjske, Katedra za rumunjski jezik i književnost pri Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Gostujući član uredništva)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Gostujući član uredništva)

Opis znanstvene djelatnosti
Radovi:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Radosavljevi%C4%87,%20Petar%20(23371)|text|profile