Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
utorak 13,00-14,00 sati
Soba
Fond 10
Telefon
+3851 6060 776
E-mail
daroksan@ffzg.hr

Danijela Roksandić Vukadin zaposlena je od 2008. g. na Odsjeku za arheologiju, a od 2011.g. kao znanstveni novak na projektu „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“ glavnog istraživača prof. Aleksandra Durmana i asistent na Katedri za arheometriju i metodologiju. Kao član stručne ekipe sudjeluje u istraživanju lokaliteta Vučedol, provodi terensku nastavu i arheološku školu studenata Odsjeka za arheologiju, te radionice eksperimentalne arheologije. Osim znanja i vještina iz područja geofizičkih tehnologija potrebnih za moderno arheološko istraživanje služi se aplikacijama grafičkog dizajna uz vješto baratanje programima za tehničko crtanje i projektiranje. Njezino uže područje interesa je kasnoantička keramika, te znanstvena analiza keramike u smislu geoarheološkog pristupa, interpretacije njezina podrijetla i tehnologije izrade. Obrađuje i analizira kasnoantičku keramiku kontinentalne Hrvatske. U sklopu Erasmus programa – mobilnost, stručno usavršavanje nastavnog osoblja 2012./2013., boravila je u Mađarskoj na Sveučilištu u Pečuhu, Odsjek za arheologiju. Doktorski rad pod nazivom "Keramičko posuđe kao pokazatelj života u kasnoantičkim Cibalama" obranila je 2015.g.
Od 2009. g. održava redovitu nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. Od 2006. do 2010. sudjeluje u brojnim istraživanjima na trasi autoceste Beli Manstir -Osijek-Svilaj kao dio stručne ekipe ili voditelj/ zamjenik voditelja istraživanja, te vrši terenske preglede uz rijeke Dravu, Karašicu, Vuku i Vučicu. Kao stručni suradnik i zamjenik voditelja sudjelovala je u istraživanju brojnih kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području kontinentalne Hrvatske. Od 2015. g kao voditelj i suradnik sudjeluje u provođenju nekoliko studentskih projekata na području Vukovarsko-srijemske županije. Stručni je suradnik Muzeja vučedolske kulture u Vukovaru, te suradnik na stalnom postavu muzeja. 2016. g. napreduje u više znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, te u izvođenju nastave na diplomskom studiju.
2019. napreduje u znanstveno-nastavno zvanje docentice.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2020 Između istoka i zapada – dolina rijeke Cetine kao komunikacijska poveznica tijekom prapovijesti i antike Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Kasna antika
  • Velika seoba naroda
  • Vučedolska kultura
  • Eksperimentalna arheologija
  • Metodologija i arheometrija
  • Analize keramike
  • Metalurgija
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. 5th Geoarchaeological Conference - Late Antiquity and Migration period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Institute of Archaeology in Zagreb, Faculty of Geology, Warsaw University Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (-, -)
  • 2013. II. Međunarodni arheološki kolokvij “ Keramika-lokalno je univerzalno, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=320663