Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
105 -1. kat FOND
Telefon
6060775
E-mail
mroncevi@ffzg.hr

Martina Rončević rođena je 1985. godine. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Od 2003. godine studira arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, smjer Arheologija 2009. godine.
Tijekom studija sudjeluje na više sustavnih arheoloških istraživanja Odsjeka za arheologiju (Projekt sustavnih arheoloških istraživanja na Vučedolu i Gardunu) i Arheološkog muzeja u Zagrebu (Varaždinske Toplice). Od 2005. godine. uključena je u djelovanje Arheološkog parka Andautonija kao stručni vodič po lokalitetu. Tijekom 2005. i 2006. godine radi na izradi terenske dokumentacije, obradi i crtanju pokretnog arheološkog materijala na projektu zaštite i prezentacije kompleksnog antičkog lokaliteta u Caskoj. Od 2007. godine sudjeluje na više zaštitnih istraživanja. Angažirana je za crtanje kamene plastike i pokretnog arheološkog materijala sa zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetima Njivice Poje, Most na Jadru, Vranjičkoj rivi, Osijeku i Trgu bazilike u Novalji. Od 2008. godine. surađuje sa Institutom za arheologiju, crta pokretne arheološke nalaze na projektu Ilok- Dvor knezova Iločkih, nalaze višeslojnog arheološkog nalazišta u Sotinu, kasnobrončanodobnog groblja u Dolini, Batini i Zvonimirovu.
Godine 2009. zaposlena je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao dokumentarist. Od akademske godine 2013./2014. sudjeluje u nastavi preddiplomskog studija kao izvođač na kolegijima Crtanje pokretnih arheoloških nalaza i Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza.

Razdoblje Naziv Uloga