Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijedom 11,45 - 12,30; petkom 13,00 - 14,00
Soba
B - 116
Telefon
01 6120 079
E-mail
erudan@ffzg.hr

(Pula, 1971.) Diplomirala je kroatistiku i južnoslavenske filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji i nakladničkom poduzeću "Josip Turčinović" (Pazin). Od 2000. zaposlena je kao zn. nov. na projektu Novi zapisi hrvatske usmene književnosti. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Nadnaravna bića i pojave u usmenim predajama u Istri obranila je 2010., od 2013. g. zaposlena je kao docentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost, a od 2019. kao izvanredna profesorica. Sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima te održala više javnih predavanja. Znanstvene i stručne članke objavljuje u periodici; surađivala je u Istarskoj enciklopediji i u Hrvatskoj književnoj enciklopediji. Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža,. Za Treći pogram hrvatskog radija priredila je stručne tekstove i izbor basni za serijal Životinje u basnama (urednica Giga Gračan, 2010.). Suradnica je u programu popularizacije znanosti. Usmena tradicija i djetinjstvo (voditeljica dr. sc. Jelena Marković, Institut za etnologiju i folkloristiku) te u programu poticanja čitanja: Projekt Čitaj! Čitam da bih pisao, pišem da bih čitao Centra za knjigu. Bila je tajnica Zagrebačke slavističke škole (2000. – 2003.). Objavila je zbirke pjesama: Sve ča mi rabi ovega prolića (2000.), Posljednja topla noć (2002., zajedno sa Slađanom Lipovcem i Denisom Peričićem), Uvjerljiv vrt/Convicing Garden u elektroničkom obliku (2003., prijevod na engleski Hana Dada Banak), Breki i ćuki (2008., nagrada Grada Rijeke Drago Gervais za rukopis 2007.) i Pristojne ptice (2008.) te slikovnicu (zajedno s ilustratorom Svenom Nemetom) Kraljevićev san (2010.).

Bila je i/ili jest uključena u sljedeće projekte: 2017. voditeljica sveučilišnog projekta: Pripovjedni žanrovi, verbalni apotropeji i basme (filološki, folkloristički i kulturnoantropološki pristup); 2017- 2020 suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu: Naracije straha. Od starih zapisa do nove usmenosti Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica dr. sc. Renata Jambrešić Kirin); 2012. – 2013. suradnica na projektu popularizacije znanosti: Usmena tradicija i djetinjstvo (voditeljica dr. sc. Jelena Marković); 2007-2011 suradnica na znanstvenom projektu Novi zapisi hrvatske usmene književnosti(sistematizacija i valorizacija), voditelj prof. dr. sc. Stipe Botica; 2002-2006 suradnica na znanstvenom projektu Novi zapisi hrvatske usmene književnosti(obrada i valorizacija), voditelj prof. dr. sc. Stipe Botica;

Sudjelovala na sljedećim tipovima skupova (kraći izbor, zadnje četiri godine):
2017. Naracije straha: istraživački uvidi, metodološki problemi, teorijski izazovi, Zagreb; 2016. Folkloristička konferencija; Miami, Florida, SAD; 2015. „Tko se zadnji smije, nije shvatio vic“ Humor u svakodnevnoj komunikaciji, međunarodni znanstveni skup, Zagreb; 2015. Slavistička konferencija, Bukurešt, Rumunjska; 2014. Slavistička konferencija, Sofija, Bugarska; 2014. Hrvatski slavistički kongres, Vinkovci – Vukovar; 2013. Međunarodni slavistički kongres, Minsk, Bjelorusija

Objavila znanstvenu monografiju: Vile s Učke. Žanr, kongtekst, izvedba i nadnaravna bića predaja. Hrvatska sveučilišna nakalda, Povijesni i pomorski muzej Istre. Zagreb - Pula. 2016. (599 str.) (Nagrada Filozofskoga fakulteta 2017.)

Opsežniji bibliografski popis na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=255832