Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F323
Telefon
01/4092-338
E-mail
dsaric@ffzg.hr

Daliborka Sarić rođena je 28.06.1979. u Zagrebu. Diplomirala je 2005. godine hispanistiku i opću lingvistiku, završila slobodni studij luzitanistike te doktorirala 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Odsjeku za romanistiku zaposlena je od 2006. kao lektor za portugalski jezik, a od 2010. kao viši lektor. Više je puta stipendirana od stranih institucija, ponajviše od Instituta Camões u svrhu stručnog usavršavanja i istraživačkog rada na portugalskim obrazovnim i znanstvenim institucijama (npr. 2003/04. godišnja stipendija na Filozofskom fakultetu Klasičnog sveučilišta u Lisabonu, 2009/10. semestralna istraživačka stipendija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Portu). Od 2009. član je Centra za lingvistiku Sveučilišta u Portu.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Centar za lingvistiku Sveučilišta u Portu (Član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. 2. skupa HDSL-a "Jezici i svjetovi", Zagreb, - (-, -)
  • 2016. V Jornadas de Lingua e Culturas Lusofonas da Europa Central e de Leste, Zagreb, - (-, -)