Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
https://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/13-clanovi-odsjeka/206-sanja-seljan
Soba
E-312
Telefon
40 92 350
E-mail
sanja.seljan@ffzg.hr

Dr. sc. Sanja Seljan, redovni je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Matičnog odbora za informacijske i komunikacijske znanosti (2021 - ). Doktorirala je 2003. godine. Bila je zamjenik pročelnika odsjeka (2010-2017), predstojnik Katedre za društveno-humanističku informatiku (2015-2017).
Bila je voditelj nacionalnog znanstveno-istraživačkog projekta, sedam potpora Sveučilišta (institucionalni projekti) i sudjelovala na međunarodnim i nacionalnim znanstveno-istraživačkim projektima. Trenutno sudjeluje na međunarodnom projektu i od strane Filozofskog fakulteta vodi projekt suradnje s industrijom te vodi projekt potpore Sveučilišta u Zagrebu.
Predaje na preddiplomskom, diplomskom i dva doktorska studija. Sudjelovala je u reorganizaciji studija i harmonizaciji s europskim studijima i praksom. Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja računalne obrade jezika, analitike podataka, dubinske analize teksta i ekstrakcije informacija, strojnog prevođenja i strojnog učenja, jezičnih tehnologija u poslovanju i evaluaciji kvalitete, brendiranja i vizualnog identiteta. Mentor je preko 80 završnih i diplomskih radnji, znanstvenog magisterija i 13 doktorskih disertacija.
Sudjelovala je na preko 100 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola, održala 8 radionica. Suurednica je 8 publikacija na engleskom jeziku, član organizacijskih i programskih odbora konferencija, član uredništva, organizacijskih odbora međunarodnih publikacija i radova u časopisima.
Bila je plenarni predavač na međunarodnim konferencijama, pozvani predavač u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu, gostujući predavač na europskim sveučilištima. Bila je član je najužeg time za organizaciju međunarodne konferencije INFuture (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017) s preko 1000 sudionika iz cijeloga svijeta.
Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; preko 10 godina redovni i zamjenski član Vijeća Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva za razvoj i unapređenje kvalitete studija, ECTS koordinator Odsjeka, ECTS kooridinator Filozofskog fakulteta. Predaje na hrvatskom, engleskom i francuskom, služi se osnovno njemačkim i talijanskim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2023 Istraživanje obrade prirodnog jezika (za hrvatski jezik) i razvoj proizvoda (PhisHRban) za povećanje kibernetičke sigurnosti
2021 - 2021 Razvoj i implementacija VIRtualnog Asistenta i resursa za Strojno prevođenje iz specijaliziranih domena primjenom metoda umjetne INTELigencije (VirasINTEL)
2021 - 2021 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta u Zagrebu (DAFF IV) Suradnik
2021 - 2026 InterPARES Trust AI Suradnik
2020 - 2020 Razvoj virutalnog agenta za razgovor Eda u domeni zdravstva
2020 - 2020 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (DAFF III) Suradnik
2019 - 2019 Disruptivne tehnologije u stvaranju novoga znanja: strojno učenje i podatkovna analitika s modelima primjene u specijaliziranim domenama Voditelj
2019 - 2019 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike (DAFF II) Suradnik
2019 - 2021 Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE) Suradnik
2018 - 2018 Digitalizacija arhivskog gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike (DAFF) Suradnik
2018 - 2018 Primjena tehnologije u promociji održivog razvoja turizma i kulture (techCULTOUR) Voditelj
2017 - 2017 Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitka digitalne humanistike: model jezično-semantičkog anotiranja (DAFF) Voditelj
2014 - 2014 Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas)

Ključni istraživački interes
 • računalna obrada jezika
 • strojno prevođenje i računalno potpomognuto prevođenje, lokalizacija
 • znanost o podacima, analiza i vizualizacija podataka
 • dubinska analiza teksta i ekstrakcija znanja, Big Data
 • strojno učenje
 • poslovna analitika
 • umjetna inteligencija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • CroAI - Croatian Artificial Intelligence (Član)
 • European Association for Machine Translation (EAMT) (Član)
 • Hrvatska udruga stipendista francuske vlade (Član)
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT) (član odbora)
 • Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo (HID) (Član)
 • Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. 9th International Language & Technology conference LTC'19, Faculty of Mathematics and Computer Science - Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland (-, -)
 • 2019. ICMarktech 19, University Institute Maia, Portugal (-, -)
 • 2019. International Conference e-Dictionaries and e-Lexicography, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (-, -)
 • 2019. Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. 8th Language & Technology Conference: Human Language Technologies for Computer Science and Linguists, Faculty of Mathematics and Computer Science - Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland (-, -)
 • 2017. INFuture2017: Integrating ICT in Society, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Leksikografski zavod Miroslav Krleža (-, -)
 • 2017. Trans: Translation and Migration, Odjel za prevođenje Filozofskog fakulteta Sveučeilišta u Mariboru, Odjel za prevođenje Filozofskog fakulteta Sveučeilišta u Ljubljani, Generalni direktorat za prevođenje u Europskom parlamentu, CEEPUS program za ramjenu studenata i profesora (-, -)
 • 2016. WorldCist'16 - 4th World Conference on Information Systems and Technologies, University of Lisbon, Portugal, and University of Azores, Portugal (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Disruptive Technologies Changing Business and Communication. International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), IGI Global ,Hreshey, USA (Glavni urednik)
 • Proceedings of the ENTRENOVA '19 - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference., Irenet ,Zagreb (Glavni urednik)
 • INFuture 2017: Integrating ICT in Society, Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • INFuture2015 : e-Institutions - Openness, Accessibility, and Preservation, Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • INFuture 2013: Information Governance., Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • INFuture 2011: Information Sciences and e-Society, Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • INFuture 2009: Digital Resources and Knowldge Sharing. , Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • INFuture 2007: Digital Information and Heritage, Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • LTC'19 Language & Technology: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguists, Faculty of Mathematics and Computer Science & Adam Mickiewicz University Poznan ,Poznan, Poland (Programski odbor)
 • ICMarktech'21 - International Conference on Marketing and Technologies, Springer ,Porto, Portugal (Znanstveni odbor)
 • ICMarktech'20- International Conference on Marketing and Technologies, Springer ,Porto, Portugal (Znanstveni odbor)
 • ICMarktech'19- International Conference on Marketing and Technologies, Springer ,Porto, Portugal (Znanstveni odbor)
 • E-rječnici i e-leksikografija, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ,Zagreb (Programski odbor)
 • Uloga i mogućnosti IKT tehnologije u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te obrazovanju učitelja, Učiteljski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Programski odbor)
 • LTC'19 Language & Technology: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguists, Faculty of Mathematics and Computer Science and Adam Mickiewicz University, Poznan ,Poznan, Poland (Glavni urednik)
 • Translation and Migration , Unversity of Maribor, Faculty of Arts & University of Ljubljana, Faculty of Arts & Directorate-General for Translation of European Parliament & CEEPUS ,Maribor, Slovenija (Programski odbor)
Nagrade i priznanja
 • 2022. Nagrada za nastavno stručni rad i osobit doprinos promociji Fakulteta u javnosti FF Sv. Mostar

Opis znanstvene djelatnosti
PROJEKTI

VODITELJ projekta / potpore:

• Razvoj i implementacija VIRtualnog Asistenta i resursa za Strojno prevođenje iz specijaliziranih domena primjenom metoda iz umjetne INTELigencije (VirasIntel) (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2021
• Disruptivne tehnologije u stvaranju novoga znanja: strojno učenje i podatkovna analitika s modelima primjene u specijaliziranim domenama (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2019
• Primjena tehnologije u promociji održivog razvoja turizma i kulture (techCULTOUR) (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2018
• Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitka digitalne humanistike: model jezično-semantičkog anotiranja (DAFF) (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2017
• Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas) (potpora Sveučilište u Zagrabu) 2014
• Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika (130-1300646-0909 MZOS) 2007-2013

Projekt s INDUSTRIJOM (voditelj za FFZG)

• Research of Natural Language Processing (for Croatian) and development of product PhishHRban for increasing cyber security (European Fund for Regional Development) 2021-2023


SUDJELOVANJE na projektima:

• InterPARES Disrupt: Interdisciplinary Research on Public Administration Disrupted Services (Horizon 2020, H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 (Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution, DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020) 2021 –
• Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike II (DAFF)” (Ministarstvo kulture RH), III dio, 2021
• Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike II (DAFF)” (Ministarstvo kulture RH), II dio, 202o
• Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike II (DAFF)” (Ministarstvo kulture RH), I dio, 2019
• Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (ESF - Europski socijalni fond) 2015-2016.
• Komparativna usporedba kurikuluma informacijskih znanosti hrvatskih i vodećih svjetskih sveučilišta (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2015.
• Let's MT (2010-2012)
• Accurat (FP7/2007-2013)
• TEMPUS (Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development - CD_JEP-16086-2001)
• TEALS - Teaching and Language Skills - CARDS): Training Project 2004.
• Strojno razumijevanje prirodnih jezika (0130440 MZOS) 2002-2005.
• Strojno razumijevanje hrvatskog jezika (130740 MZOS) 1998-2002.


GOSTUJUĆA / POZVANA / PLENARNA PREDAVANJA

1. Big Data - from Resources to Knowledge Discovery. Women in Data Science 2020, Zagreb 5.3.2020. (conference licenced by Stanford University)
2. Quality Control of Terminology in Computer-Assisted Translation Process. European Commission, Luxembourg, 8.10.2018.
3. Collaboration between the Language Industry and the Academic Community. Ciklopea, Zagreb. 1.9.2017.
4. Improving Information Transfer through Quality Assurance. DG Trad. DGT - European Parliament, Luxembourg, 16-17.10.2017.
5. Plenary: Information Transfer through Machine Translation in Migrant Environment. International Summer Academy TRANS, Maribor, Slovenia, 10.7.2017.
6. What Data is Needed and Why? European Language Resources Coordination ELRC, Zagreb, Croatia 21.6.2016.
7. Interdisciplinary Education of Technology in Translation # TranslatingEurope Forum. European Commission, Brussels, Belgium, 29.10.2015.
8. Budućnost prevoditeljskog posla = Future of translation. Hrvatska gospodarska komora = Croatian economy chamber, Zagreb, 30.11.2015.
9. Primjena informacijske tehnologije u prevođenju specijaliziranih tekstova = Use of translation technology for specialized domains. Udruga stalnih sudskih tumača=Association of permanent court interpreters, Zagreb, 31.1.2015.
10. Extracting terminology by language-independent methods. University Innsbruck, Austria, 1.11.2014.
11. From Digitisation to Terminology Base. Johannes Gutenberg University Mainz, Germany, 8.7.2014.
12. Towards integrated Translation Technology. International Conference "Translation Technology Terminology (TTT)", Zadar, Croatia, 2013.
13. Stančić, H.; Seljan, S. Je li tehnologija dovoljna?=Is technology enough? OŠ Augusta Harambašića, Zagreb, 26.2.2013.
14. Use of Translation Tools in the Translation Process. University of Maribor, Slovenia, 21.12.2011.
15. Plenary: Information and Communication Technologies in the Translation Process. Society and Technology, Lovran, Croatia, 28-30.6.2011.
16. Current trends in Technical Education for Translation Profession: pilot study. DGT - European Commission, Brussels, Belgium, 1.12.2011.
17. Language Processing at Department of Information Sciences at FFZG. Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung (CIS), Ludwig Maximilians Universität (LMU) Münich, Germany, 6.12.2010.
18. Prevodilački alati u EU i potreba za hrvatskim elektroničkim resursima = Translation tools in EU and need for electronic resources. Hrvatska udruga stipendista francuske Vlade = Association of shcoolarship receivers of the French government, Zagreb.18.11.2008.
19. Leksičko-funkcionalna gramatika (LFG) u opisu hrvatskoga jezika = Lexical-functional grammar in formal description of Croatian. Klub sveučilišnih nastavnika = Club of the University professors, 2004.