Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Četvrtak, 17:00-18:30
Soba
C-224
Telefon
01 6120185
E-mail
vedrana.spajicvrkas@xnet.hr

Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš rođena je 1955. u Trogiru. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Makarskoj. Godine 1977. diplomirala je pedagogiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. stekla stupanj doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja pedagogije obranom doktorske disertacije "Utjecaj odgoja i obrazovanja u području likovnih umjetnosti na vrednovanje likovnog djela". Godine 1978. zapošljava se kao asistentica pri Odsjeku za pedagogiju, 1986. je izabrana za docenticu, 1991. za izvanrednu profesoricu, 1999. za redovnu profesoricu, a od 2007. je u trajnom zvanju. Vodi nastavu na Odsjeku za pedagogiju i Katedri za antropologiju. Redovito predaje i na Sveučilištu u Mostaru. U različitim je razdobljima predavala na University of California at Berkeley i Central European University u Budimpešti te u MA in Peace Education (UN University for Peace, Kostarika); MA in Management and Counselling for European Education, (Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Münster i Učiteljski fakultet u Zagrebu); MA in Migration and Intercultural Relations (pod koordinacijom University of Stavanger, Norveška), kao i u CIVITAS BiH programu certifikacije nastavnika Građanskog obrazovanja. Koautorica je hrvatskog Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Nacionalnog programa za mlade i Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava. Kao regionalni ekspert za obrazovanje za ljudska prava i građanstvo surađivala je s Vijećem Europe, UNESCO-m, UNICEF-om, UNHCR-om, CRELL-om, ETF-om, Svjetskom bankom i UN-ovim posebnim izvjestiteljem za tranzicijsku pravdu. Na poziv organizatora izlagala je na više od 200 skupova u tridesetak zemalja Europe i svijeta.

Razdoblje Naziv Uloga


Opis znanstvene djelatnosti
Prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš provodi kvalitativna i kvantitativna istraživanja u području kulture i obrazovanja te obrazovanja za ljudska prava, građanstvo, međukulturno razumijevanje i mir. Posljednjih pet godina uglavnom je usmjerena na istraživanje znanja i stavova učenika u području ljudskih prava, demokracije i građanstva te demokratske školske kulture. Vodila je dvadesetak međunarodnih, regionalnih i domaćih znanstvenoistraživačkih projekata te sudjelovala u nekoliko projekata Vijeća Europe, WUS-a i EURED-a. Na hrvatskom i drugim svjetskim i manjim europskim jezicima samostalno je ili u koautorstvu objavila oko 150 znanstvenih i stručnih radova te tridesetak knjiga i istraživačkih studija. Također je prevela s engleskoga na hrvatski jezik i objavila desetak znanstvenih članaka te tridesetak međunarodnih i europskih deklaracija, preporuka i konvencija.