Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
čet. 14-15 h
Soba
E-303
Telefon
+385 (0)1 4092325
E-mail
jspreice@ffzg.hr

Jelena Spreicer rođena je 1987. u Zagrebu. 2011. je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala anglistiku i germanistiku, specijaliziravši se za područje američke i njemačke književnosti. 2015. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Narativizacija traume u suvremenoj njemačkoj književnosti". Od rujna 2015. do srpnja 2017. radila je kao postdoktorand na HRZZ-ovom istraživačkom projektu "Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne", pod vodstvom prof. Marijana Bobinca; od listopada 2017. do siječnja 2022. kao postdoktorand, a od siječnja 2022. kao docent na Katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku.

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2019 Konstrukcije Drugog iz srednjoeuropske perspektive Suradnik
2015 - 2019 Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne Suradnik

Ključni istraživački interes
 • suvremena njemačka književnost
 • studije traume
 • postimperijalni studiji
 • austrijska književnost 19. i 20. stoljeća
 • studije utopije u književnosti
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • HPD "Kapela"
 • Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEVG) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Europe in the Wake of World War I: Collapsing Empires, Emerging States and Post-War Violence, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Višejezičnost u imperijima, Odsjek za germanistiku (-, -)
 • 2016. Habsburg postcolonial and beyond, Odsjek za germanistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Kapela: časopis HPD-a "Kapela", HPD "Kapela" ,Zagreb (glavna urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
 • Zagreber Germanistische Beiträge, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (korektorica, lektorica, tehnička urednica)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Brončani znak HPS-a za doprinos planinarstvu
 • 2010. Rektorova nagrada
 • 2009. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh na studiju germanistike