Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ZS: četvrtak 14:00 do 15:30 sati
LJS: četvrtak, 8:30 do 10:00 sati
Soba
E-324
Telefon
01 4092 322
E-mail
hstublic@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Od 2002. godine studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na dvopredmetnom studiju povijesti umjetnosti i informacijskih znanosti, smjer muzeologija gdje je i diplomirala 2008. godine s temom „On-line izvori institucija za istraživanje korisnika baštine“. Od studenog 2007. do listopada 2008. sudjelovala je na međunarodnoj radionici MEP-TIEM-SEE u Ohridu (Makedonija) i Gornjoj Stubici (Hrvatska) za zaštitu u muzejima (u or-ganizaciji UNESCO-a, ICOM-a, Getty Conservation Institute, National Archives – Netherlands i ICCROM-a). Od listopada 2008. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (Katedra za muzeologiju) kao znanstvena novakinja – asistentica na projektu prof. Žarke Vujić „Istraživanje korisnika baštine“. Nakon završenog Poslijediplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja“ u rujnu 2014. godine. U lipnju 2017. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. U listopadu 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Sudjeluje u nastavi na kolegijima Uvod u muzeologiju, Osnove upravljanja muzejskim zbirkama, Osnove zaštite muzejskih zbirki, Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, Muzejske zbirke, Muzejske izložbe, Zaštita muzejskih zbirki i Arhitektura muzeja. Urednica je muzeo[b]loga – bloga Katedre za muzeologiju i upravljanje baštinom te je administrator službene Facebook stranice Katedre. Od 2012. aktivni je član Vijeća Fakulteta kao predstavnica suradničkih zvanja. Od 2017. preuzela je dužnost odsječke satničarke. Sudjeluje na brojim stručnim skupovima i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Od 2009. aktivni je član Komiteta za muzeologiju (ICOFOM) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM) te je sudjelovala na konferencijama u Tunisu 2013. godine, Tsukubi (Japan) 2015. godine te Teheranu (Iran) 2018. godine. U veljači 2009. održala je javno predavanje „Kako sačuvati našu baštinu za buduće naraštaje“ na Otvorenoj srijedi Muzejskog dokumentacijskog centra, te u ožujku iste godine javno predavanje „O muzeologiji ili kako biti bliže vlastitoj kulturnoj i prirodnoj baštini“ u sklopu Salona Matice hrvatske. Od 2009. godine sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje priručnika za zaštitu u muzejima pri Muzejskom dokumentacijskom centru, a od 2011. sudjeluje u radu Radne grupe za pisanje prijedloga pravilnika za napredovanje u muzejskoj struci pri Hrvatskom muzejskom društvu. U akad. god. 2016./2017. stekla je diplomu nakon završenog dvosemestralnog studijskog obrazovnog programa u Centru za ženske studije u Zagrebu sa završnim radom pod naslovom "Feminizam i muzeologija – teorija i praksa“.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) (310640)

Projekti:

Istraživanje korisnika baštine (MZOŠ 130-1301799-1794)
Muzejska interpretacija u Hrvatskoj i Sloveniji: na primjeru stalnih postava umjetničkih muzeja (1-460-2336)
Mjesta umjetničkog stvaranja žena: identifikacija, interpretacija i muzealizacija (43-921-1060)

Članstva:

The International Council of Museums – ICOM (ICOFOM)
Hrvatsko muzejsko društvo – HMD
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske – DPUH