Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
ponedjeljak 17- 18,30
Soba
A 004
Telefon
01 6120 185
E-mail
msagud@ffzg.hr

Mirjana Šagud, red.prof. Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. godine u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku akademiju. Godine l982. diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu studij pedagogije. Na istom fakultetu magistrirala je godine l991. obranom magistarskog rada pod nazivom „Postupci odgajatelja u razvijanju i bogaćenju simboličke igre“. Doktorirala je 3. svibnja 2006. godine disertacijom „Odgajatelj kao refleksivni praktičar“. Od 2008. Mirjana Šagud kontinuirano sudjeluje u izvođenje Dopunsko pedagoško-psihološke-didaktičko-metodičke izobrazbe za nastavnike koji su završili nenastavničke fakultete. U programu poslijediplomskog doktorskog studija bila je nositeljica kolegija: Etika istraživanja s djecom i Profesionalne i pedagoške kompetencije nastavnika. Autorica je triju znanstvenih knjiga koje su obvezna ili izborna literatura studentima pedagogije (Odgajatelj u dječjoj igri, Odgajatelj kao refleksivni praktičar i Collaborative research of the pedagogical practice – permanent learning strategy) te 59 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima sa stručno-znanstvenih skupova, recenzentica dva zbornika sa stručno-znanstvenih skupova. Recenzirala je dvadesetak radova iz različitih časopisa i zbornika radova. Aktivno je sudjelovala na mnogim inozemnim i domaćim stručno- znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja za odgojitelje i članove stručnog tima u predškolskim ustanovama. Bila je suradnica na više znanstvenoistraživačkih projekata. Od 2011. godine bila je voditeljica Katedre za predškolsku pedagogiju, a 2017. voditeljica poslijediplomskog studija na Odsjeku za pedagogiju. Predsjednica je četiri državnih povjerenstva za polaganje stručnih ispita za pedagoge i odgajatelje. Pristupnica je od 2006.godine surađivala na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sorta: Nove paradigme ranog odgoja voditeljice prof. dr.sc. Dubravke Maleš. Od 2011-2012. godine na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića: Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija. Od 2013.-2014. godine na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića: Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora. Od 2013.-2014. godine na znanstvenoistraživačkom europskom projektu: A Little steps to integration , (kao predstavnica Filozofskog fakulteta suvoditeljica projekta) Od 2017.-2019. godine na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića: Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti: Hrvatska-Crna Gora. Međunarodna prepoznatljivost vidljiva je u slijedećim aktivnostima: • Bila je pozvani predavač na raznim međunarodnim znanstvenim skupovima • Aktivno je sudjelovala na međunarodnim znanstvenim skupovima (Lisabon 2018, Paris, 2017.,Opatija 2017., Tallinn 2015., Split 2015., Ljubljana 2014., Podgorica 2014., Novi Sad 2013.) • Bila je suradnica na raznim međunarodnim znanstvenim projektima • Bila je u uredništvu za razne međunarodno znanstvene publikacije • Recenzentica međunarodnih znanstvenih publikacija • Sudjelovala je u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova


Znanstvena djelatnost vidljiva je iz životopisa i objavljenih radova