Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorkom od 09:30-11:00 h, obavezno se prethodno najaviti e-mailom
Soba
C005
Telefon
+38514092253
E-mail
nskrbic@ffzg.unizg.hr

Rođena je 2. svibnja 1976. godine u Supetru na Braču. Dodiplomski studij etnologije te engleskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. srpnja 1999. godine. Nakon diplomiranja radila je kao kustos u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Od 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Nastavu pri Odsjeku izvodi od akademske godine 2004./5. Doktorsku disertaciju pod naslovom Analogne pojave u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima obranila je 6. veljače 2006. godine. Godine 2019. izabrana je u zvanje i na radno mjesto redovite profesorice. Dosad je bila uključena kao istraživačica u četiri nacionalna i tri međunarodna znanstveno-istraživačka projekta. Suautorica je triju znanstvenih knjiga i suurednica sedam uredničkih knjiga, samostalno ili u suautorstvu objavila je preko pedeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima radova, kao i znanstveno-popularnih izdanja. Rezultate svojih istraživanja redovito predstavlja na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Za svoj znanstveni i nastavni rad dobila je više nagrada i posebnih priznanja koje su joj dodijelili Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko etnološko društvo i Općina Bol. Dobitnica je Državne nagrade za znanost za 2019. godinu, za knjigu Grad kao susret. Etnografije zagrebačkih trgova (zajedno s V. Gulin Zrnić=.
Od 2008. do 2010. godine bila je voditeljica Poslijediplomskoga doktorskog studija etnologije i kulturne antropologije. Dužnost pročelnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju vršila je od 2013. do 2015. godine. U razdoblju od 2007. do 2015. godine bila je članica Uredništva znanstvenoga časopisa Studia ethnologica Croatica. Predsjednica je Izdavačkog savjeta FF-pressa, izdavačke službe Filozofskoga fakulteta. Od 2018. godine uključena je u rad Međunarodnog uredničkog odbora časopisa Etnologické rozpravy, koji izlazi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Bratislavi. Predsjednica je Upravnog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu od prosinca 2016. godine. Aktivno sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja. U više je mandata bila članica Upravnog odbora Hrvatskoga etnološkog društva. Od 2017. do 2021. godine bila je predsjednica Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF).

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Neprimjereni spomenici
2021 - 2021 Postindustrijski subjektivitet: aktivizam i agensnost u postindustrijskim gradovima
2020 - 2023 Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima
2020 - 2020 Postindustrijski grad: etnografija transformacije urbanih industrijskih prostora
2019 - 2021 Monitoring i evaluacija projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture Suradnik
2019 - 2018 CreArt - REVITALIZACIJA ZATVORSKOG PROSTORA UMJETNOŠĆU
2015 - 2022 Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu Suradnik
2014 - 2018 Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet Suradnik

Ključni istraživački interes
 • društveno sjećanje
 • antropologija mjesta i prostora
 • urbana antropologija
 • studije izvedbe
 • studije festivala
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association of Social Anthropologists (EASA) (redovna članica)
 • Hrvatsko etnološko društvo (HED) (članica Upravnog odbora)
 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF), Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF) (predsjednica do 2021.)
 • Upravno vijeće, Institut za etnologiju i folkloristiku
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Etnografska istraživanja na tržištu, Hrvatsko etnološko društvo; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet (-, -)
 • 2020. Umjetnost u zajednici: redefiniranje nasljeđa grupe 'Zemlja', Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko etnološko društvo (-, -)
 • 2019. 14th SIEF Congress. Track Changes: Reflecting on a Transforming World, International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) and Institute of Heritage Sciences, Spanish National Research Council (Incipit CSIC) (-, -)
 • 2018. 50/68. Slike utopije, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Tehničko veleučilište u Zagrebu (-, -)
 • 2017. 13th SIEF Congress. Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity, International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) and the University of Göttingen (-, -)
 • 2017. Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: umjetnost kao terapija, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za etnologiju i folkloristiku (-, -)
 • 2016. IUAES Inter Congress: World Anthropologies and Privatization of Knowledge: Engaging Anthropology in Public, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), Institute for Anthropological Research in Zagreb, KULA, Slovenian Ethnological and Anthropological Association, Ljubljana, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Croatian Anthropological Society (-, -)
 • 2016. Mjesto izvedbe i stvaranje grada, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za etnologiju i folkloristiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Etnologické rozpravy, Filozofski fakultet Sveučilišta u Bratislavi ,Bratislava (članica Međunarodnog uredničkog odbora)
 • Etnologické rozpravy, Filozofski fakultet Sveučilišta u Bratislavi ,Bratislava (članica Međunarodnog uredničkog odbora)
 • Etnologické rozpravy, Filozofski fakultet Sveučilišta u Bratislavi ,Bratislava (članica Međunarodnog uredničkog odbora)
 • Etnologické rozpravy, Filozofski fakultet Sveučilišta u Bratislavi ,Bratislava (članica Međunarodnog uredničkog odbora)
 • Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Bulgarian, Lithuanian, Estonian and Latvian Academies of Sciences, Centre of Excellence in Estonian Studies, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Estonian Literary Museum, Lithuanian Institute of History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ,Tartu, Estonija (članica Međunarodnog uredničkog odbora)
 • Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Bulgarian, Lithuanian, Estonian and Latvian Academies of Sciences, Centre of Excellence in Estonian Studies, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Estonian Literary Museum, Lithuanian Institute of History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ,Tartu, Estonija (članica Međunarodnog uredničkog odbora)
 • Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Bulgarian, Lithuanian, Estonian and Latvian Academies of Sciences, Centre of Excellence in Estonian Studies, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Estonian Literary Museum, Lithuanian Institute of History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ,Tartu, Estonija (članica Međunarodnog uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Državna nagrada za znanost za 2019. godinu, Godišnja nagrada za znanost u području humanističkih znanosti
 • 2017. Grb Općine Bol za doprinos znanosti i kulturi
 • 2015. Priznanje Hrvatskog etnološkog društva za doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke u Hrvatskoj i inozemstvu, za organizaciju 12. kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) pod nazivom Utopije, stvarnosti, baštine: etnografije za 21. stoljeće (21. – 25. lipnja 2015.)
 • 2015. Posebno priznanje Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za angažman u organizaciji Međunarodne konferencije SIEF održane na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 21. do 25. lipnja 2015.
 • 2013. Godišnja nagrada Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale (Zagreb, 2012.), sa suautoricom Petrom Kelemen
 • 2007. Godišnja nagrada Hrvatskog etnološkog društva za projekt O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu

Opis znanstvene djelatnosti
Uključena kao istraživačica u tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Također je sudjelovala u međunarodnom projektu Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context, vođenom pri Sveučilištima u Bergenu i Lundu; suvoditeljica je njegove istraživačke dionice Political Places in Change: the Case of Kumrovec. U dva joj je navrata dodijeljena istraživačka stipendija Sveučilišta u Bergenu: 2005. godine provela je projekt National Celebrations as Expressions of Social Memory, a 2012. godine radila je u okviru istraživačke grupe Place – Region – Identity. Od 2007. do 2010. godine bila je članica HESP ReSET projekta Cultures of Memory and Emancipatory Politics: Past and Communality in the Post-Yugoslav Spaces, koji je vođen pri Sveučilištu u Tuzli. Od 2014. do 2018. godine angažirana je kao istraživačica na projektu "Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet" koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Od 2020. do danas angažirana je kao istraživačica na bilateralnom slovensko-hrvatskom projektu "Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima".
Dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatskoga etnološkog društva “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstveni i nastavni rad za 2006. godinu. Godine 2013., zajedno s dr. sc. Petrom Kelemen, dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za knjigu Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale (Zagreb, 2012.). Godine 2017. dobila je javno priznanje Grb općine Bol za doprinos znanosti i kulturi. Zajedno s Valentinom Gulin Zrnić, dobila je Državnu nagradu za znanost za 2019. godinu, za knjigu “Grad kao susret. Etnografije zagrebačkih trgova”.
Suautorica je triju znanstvenih knjiga: "Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale" (s P. Kelemen, 2012), "Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji" (sa S. Potkonjak i T. Rubić, 2016) i "Grad kao susret. Etnografije zagrebačkih trgova" (s V. Gulin Zrnić, 2019). Suurednica je sedam uredničkih knjiga i zbornika radova, samostalno ili u suautorstvu objavila je preko pedeset znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova, od kojih je većina objavljena u časopisima na međunarodnoj razini.