Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
uto.: 17.00 - 18.00
Soba
B 324
Telefon
0038514092091
E-mail
msnjaric@ffzg.hr

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viša predavačica za njemački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nositeljica kolegija Njemački jezik za akademske potrebe 1, 2, 3, 4. 2018. Obranila doktorski rad pod naslovom: "Glagolsko-imeničke općeznanstvene kolokacije u hrvatskom i njemačkom jeziku". 2008/2009.-2012. pohađala doktorski studij lingvistike na Filozofkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2009. Viša predavačica za njemački jezik na Filozofskom fakultetu. 2008. Završila poslijediplomski studij prevoditeljstva. 2003. Predavačica za njemački jezik u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu. 1992. Diploma iz njemačkoga jezika i književosti i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1993. zaposlena u Centru za strane jezika Filozofskog fakulteta Popis znanstvenih i stručnih radova objavljenih od 2008 do 2017: 1. Šnjarić (2013). Stražnji bezvučni tjesnačnici u hrvatskome i njemačkome jezik. Članak objavljen u časopisu Lahor 1, izvorni znanstveni rad u kojemu se uspoređuju stražnjojezični tjesnačni fonemi u hrvatskome i njemačkome jeziku. 2. Šnjarić (2015) Kollokationen in der Phraseologie. Članak objavljen kao pregledni znanstveni rad u Zborniku radova sa skupa Međimurski filološki dani 2 Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, održanom 26.4.2013. U radu se prikazuju dosadašnje spoznaje kolokacijske teorije i različiti pristupi ovoj tematici unutar jezikoslovnih rasprava. 3. Šnjarić (2009) Entwicklung der Kollokationskompetenz im Fremdsprachenunterricht”, stručni članak objavljen u časopisu Strani jezici 38 (2009), 3. S. 277-284. 4. Šnjarić (2008). Kollokationen als Teil der Wortschatzarbeit. Strani jezici 37/1, S. 55-62.

DOCTORAL THESIS (2018)

Šnjarić, M. (2018) Glagolsko-imeničke kolokacije u hrvatsko-njemačkom općeznanstvenom jeziku.
Šnjarić, M. (2018) Verb-Noun Collocations in Croatian and German Common Language of Science