Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
srijeda 11-12:30
Soba
F-105
Telefon
+385 1 6060 775
E-mail
rsosic@ffzg.hr

Obrazovanje

2003. diplomirani povjesničar i arheolog, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2010. doktor humanističkih znanosti, znanstveno polje arhelogija, znanstvena grana prapovijesna arhelogija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorska disertacija pod naslovom „Proizvodnja cijepanih kamenih artefakata ranih poljodjelskih zajednica na prostoru istočne Hrvatske obranjena 29.04.2010. (mentor prof. dr.sc. Ivor Karavanić)Radna mjesta i izbori u zvanja

01.07.2004. znanstveni novak – asistent na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zarebu
01.07.2010. znanstveni novak – viši asistent na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zarebu
16.11. 2011. znanstveno zvanje - znanstveni suradnik
22.01.2014. znanstveno-nastavno zvanje - docent
17.10.2018. znanstveno zvanje - viši znanstveni suradnik
04.09.2019. znanstveno-nastavno zvanje - izvanredni profesor

Razdoblje Naziv Uloga
2023 - 2023 Multidisciplinarna istraživanja kompleksnih krajolika u Slavoniji i Dalmaciji Voditelj
2020 - 2020 Nedestruktivne metode i interdisciplinarne analize arheoloških lokaliteta u Slavoniji, Dalmaciji i Prigorju Suradnik
2019 - 2019 Interdisciplinarne analize lokaliteta Gorjani, Kaptol, Kagovac i Muć Voditelj
2019 - 2024 Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji Voditelj
2019 - 2022 Strategic Partnership HERISTEM Voditelj
2019 - 2023 HERISTEM - STEM in Heritage Sciences Voditelj
2018 - 2016 Gorjani - prapovijest okolice Gorjana Voditelj
2018 - 2016 Gorjani - prapovijest okolice Gorjana
2018 - 2016 Gorjani - prapovijest okolice Gorjana
2018 - 2018 Nedestruktivne arheološke metode u ravničarskim i krškim krajolicima Suradnik
2017 - 2016 Interdisciplinarna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji Voditelj
2016 - 2020 ARKWORK Archaeological practices and knowledge work in the digital environment Voditelj
2016 - 2017 Nedestruktivna istraživanja prapovijesnih naselja u Slavoniji Voditelj
2014 - 2016 Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Association of Archaeologists (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Methodology and Archaeometry, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2019. International Symposium on Knappable Materials - član znanstvenog odbora, Budimpešta, Mađarska, Magyar Nemzeti Muzeum (-, -)
 • 2019. On shifting ground, COST ARKWORK (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)
 • Opuscula archaeologica, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu ,Zagreb (Glavni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveno usavršavanje u inozemstvu
Stipendija Mađarske vlade 2006, Magyar Nemzeti Múzeum, trajanje: 3 mjeseca
Stipendija vlade SAD – Junior Faculty Development Program 2007, UC Berkeley, trajanje: 1 semestarProjekti:

2020. - 2024. HRZZ IP-2019-04-5344 Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji

2019.-2022. ERASMUS + strateško partnerstvo HERISTEM, partner, glavni partner Univerzitet u Beogradu

2016. - 2021. COST ARKWORK - Archaeological practices and knowledge work in the digital environment - predstavnik Republike Hrvatske i član upravljačkog odbora

2012.-2013. Digital technologies in cultural landscape research - ERASMUS intensive programme
Suradnik na projektima:

2013. Srednji paleolitik Dugog otoka – kopneno i podvodno rekognosciranje, Sveučilište u Zagrebu (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić).
2012. - „Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka“ – istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić).
2012. – „Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba“, projekt Hrvatske zaklade za znanost (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić).
2007. – 2012. Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu Hrvatske, projekt MZOS (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić)
2004.-2006. Kremeni materijali u kamenom dobu Hrvatske, projekt MZOS (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić)

2007.-2008. Archaeometrical research of lithic raw materials for early Neolithic prehistoric communities with the help of Prompt Gamma Activation Analysis, with special regard to radiolarites and obsidian (project leader prof. dr. sc. Tihomila Težak Gregl); MZOS.
2005. – 2007. Comparaison des comportements techniques et de subsistance des néandertaliens et des Homo sapiens en Croatie et en France (transition Paléolithique moyen/Paléolithique supérieur). EGIDE, Service Recherches et Enterprises and Ministry of Sciences, Education and Sports of the Republic of Croatia. (voditelj prof. dr. sc. Ivor Karavanić i M. Paotu Mathis); MZOS