Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
četvrtkom 10:00 - 11:00
Soba
F-314
Telefon
014092332
E-mail
pmatovic@ffzg.hr

Petra Šoštarić rođena je 1983. u Brežicama, Republika Slovenija. Diplomirala je klasičnu filologiju 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Radila je kao učiteljica latinskog i grčkog jezika u OŠ Miroslav Krleža (2007/08) te kao knjižničarka na Odsjeku za klasičnu filologiju (2008/09) na kojem je danas poslijedoktorandica. Doktorirala je 2015. s temom „Tipovi homerskih formula u Kunićevu prijevodu Ilijade“ (mentor: akademik Darko Novaković).

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2016 Grčko-hrvatski i hrvatsko latinski korpus Suradnik
2016 - 2017 Latinski prijevodi Homera i Teokrita u hrvatskom i slovenskom humanizmu Suradnik

Ključni istraživački interes
  • prijevodi s grčkog na latinski
  • latinski jezik u Latinskoj Americi
  • helenistički grčki
  • Homer
  • isusovačka književnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • International Association for Neo-Latin Studies (redovni član)
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (Član)
Uredništva u časopisima
  • Clotho, Filozofski fakutet u Ljubljani (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovala na projektima "Hrvatska latinistička epika" pod vodstvom dr. sc. Vladimira Rezara te "GHLH-korpus" i "Paralelni-korpus grčkih, hrvatskih i latinskih tekstova" pod vodstvom dr. sc. Nevena Jovanovića. Vodi projekt "Jezična analiza odabranih ranokršćanskih tekstova".


Radovi:
Kovačević, Beata; Matović, Petra
Jezikoslovno nazivlje u Frinihovu djelu Izbor atičkih glagola i imenica // Studia lexicographica (2021) (u tisku)
Matović, Petra; Mihaljević, Ana
Neke opaske o jeziku i stilu Matije Vlačića Ilirika // 500 godina Flaciusa (2021) (u tisku)
Matović, Petra
Paletinovo sjećanje na konkvistu // Zbornik radova u čast Mati Križmanu (2021) (u tisku)
Lovrić, Tena; Matović, Petra
Neke mogućnosti interpretacije epizode „Zavođenje Zeusa“ (Ilijada 14.153–353) // Latina et Graeca, 38 (2020), 21-38
Bratičević, Irena; Čengić, Nina; Jovanović, Neven; Rezar, Vladimir; Šoštarić, Petra; Zubović, Ninoslav
Čitanka za Grčku morfologiju 1
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019 doi:10.5281/zenodo.3566752
Matović, Petra; Mihaljević, Ana
Zamanjin prijevod Hesiodove Teogonije // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 72 (2019), 59-87 doi:10.21857/yvjrdcqq0y (domaća recenzija, članak, znanstveni)
Formula u grčkoj i latinskoj epskoj književnosti // Musarum cultus: zbornik radova u čast Marini Bricko / Matović, Petra ; Zubović, Nino (ur.).
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019. str. 123-143
Andrijanić, Ivan; Matović, Petra
Filip Vesdin and the comparison of Sanskrit with Iranian and Germanic languages // Language & History, 62 (2019), 3; 195-226 doi:10.1080/17597536.2019.1649855 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
Laird, Andrew; Šoštarić, Petra
A Croatian conquistador in Mayan Yucatan: Vinko Paletin’s De jure et justitia belli contra Indos // Colloquia Maruliana ..., 28 (2019), 191-200
Parat, Josip; Šoštarić, Petra. Celijev prijevod Ksenofontove Anabaze // Colloquia Maruliana XXVI / Jovanović, Neven ; Jozić, Branko ; Juez Gálvez, Francisco Javier ; Lučin, Bratislav ; (ur.).
Split : Književni krug Split, 2017. 177-187.
Ćosić, Dajana; Mrgan, Matea; Šoštarić, Petra.
Antički uzori u Džamanjićevu latinskom prijevodu Odiseje. // Kroatologija. 7 (2016) ; 31-44 .
Andrea Divo i njegov prijevod Teokrita // Divina: Bibliotheca Iustinopolitana 8 / Pobežin, Gregor ; Štoka, Peter (ur.).
Kopar : Osrednja knjižnica Srećka Vilharja, 2016. 103-118.
Grecizmi u rječniku Lexicon Latino-Illyricum Pavla Rittera Vitezovića // 694331 / Jembrih, Alojz ; Jukić, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 349-360.
Ianus Pannonius' Diomedis et Glauci congressus and its Literary Nachleben // Colloquia Maruliana / Lučin, Bratislav ; Jovanović, Neven (ur.).
Split : Književni krug Split, 2015. 29-64.
Ulisse, condottiero di uomini : innovazione nella traduzione di Zamagna delle formule omeriche // Ulisse per sempre : Miturgie omeriche e cultura mediterranea : rendiconti / Pellizer, Ezio (ur.). Trieste : Editreg Trieste, 2013. 83-93.
Kubelka, Ozren; Šoštarić, Petra.
Wikipedija nasuprot Hrvatskoj enciklopediji, kvalitativan odnos slobodno i tradicionalno uređenoga enciklopedijskoga sadržaja na hrvatskom jeziku. // Studia lexicographica. 5 (2011) , 9; 119-134.