Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
srijedom 11:00-12:00
Soba
C-118
Telefon
+385 1 40 92 158
E-mail
luka.spoljaric@ffzg.unizg.hr

Luka Špoljarić se bavi kasnosrednjovjekovnom poviješću hrvatskih zemalja u širem regionalnom kontekstu s naglaskom na temama iz političke i intelektualne povijesti. Završio je studij povijesti i latinskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2007), dok je magisterij (2008) i doktorat (2013) iz srednjovjekovnih studija stekao na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti pod mentorstvom prof. Nielsa Gaula. Za vrijeme doktorskog studija znanstveno se usavršavao na Harvardskom sveučilištu (pod mentorstvom prof. Jamesa Hankinsa) te Institutu Warburg u Londonu, a bio je i dobitnikom istraživačke stipendije Američkoga društva za renesansu (Renaissance Society of America). Prije dolaska na Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta radio je na projektu Croatica et Tyrolensia na istome fakultetu (2013-2015, voditelj prof. Neven Jovanović) te u Harvardskom istraživačkom centru za proučavanje talijanske renesanse Villa I Tatti u Firenci (2015-2016). Autor je dvadesetak znanstvenih radova od kojih neki uključuju i izdanja i prijevode humanističkih latinskih tekstova. Trenutno završava svoju prvu knjigu, biografiju Nikole biskupa modruškog (oko 1425-1480), koja raspravlja o diplomatskoj ulozi hrvatskih biskupa u kasnom srednjem vijeku i korijenima ilirizma. Na Odsjeku za povijest drži nastavu iz obveznog kolegija Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka te izborne kolegije o povijesti križarskih država Bliskog istoka, o humanističkom pokretu u renesansnoj Dalmaciji i o Frankapanima u kasnom srednjem vijeku. Sudjeluje i u nastavi Odsjeka za klasičnu filologiju gdje drži nastavu iz obveznog kolegija Uvod u novolatinsku književnost.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2023 Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke Suradnik
2020 - 2023 Moderne europske diplomacije i istočnojadranski prostor Suradnik
2014 - 2018 Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske Suradnik

Ključni istraživački interes
 • kasnosrednjovjekovna povijest hrvatskih i bosanskih zemalja u europskom kontekstu
 • imperijalizam i nacionalizam u kasnosrednjovjekovnoj Europi
 • renesansni pokret i njegovo širenje Europom
 • humanistička književnost
 • povijest Latinskog Istoka u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Renaissance Society of America, --- (Član)
 • Medieval Central Europe Research Network, --- (Član)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, --- (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Colloquia Mediaevalia Croatica V: Napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (domaći, znanstveni)
 • 2018. Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections (The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network), Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatski institut za povijest (međunarodni, znanstveni)
 • 2011. Legacies and Discontinuities in the Eastern Mediterranean: Comparative and Innovative Methodologies in Late Antique, Byzantine and Ottoman Studies (International Graduate Student Conference), CEU's Center for Eastern Mediterranean Studies (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies, Seminarium Philologiae Humanisticae (KU Leuven), Leuven (Belgija) (Član savjetodavnog odbora)