Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljak, 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-319
Telefon
01 4092 154
E-mail
jasmina.tomas@ffzg.hr

Jasmina Tomas diplomirala je 2012. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom diplomskog studija nagrađena je Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij psihologije završila je 2018. godine u okviru međunarodnog dvojnog doktorata znanosti (Cotutelle de thèse) na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet; pod mentorstvom prof. dr. sc. Darje Maslić Seršić) i belgijskom sveučilištu KU Leuven (Faculty of Psychology and Educational Sciences; pod mentorstvom prof. dr. sc. Hansa De Witte).

2012. godine zapošljava se kao asistentica na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju FFZG gdje od 2019. godine radi kao poslijedoktorandica. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada sudjelovala je u desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, u koautorstvu je objavila desetak znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima te jednu znanstvenu knjigu, a svoje radove redovito izlaže na međunarodnim konferencijama.

U sklopu obaveza međunarodnog dvojnog doktorata boravila je i znanstveno se usavršavala šest mjeseci u Belgiji na KU Leuven. 2019. godine postala je stipendistica programa Fulbright za postdoktorsko usavršavanje (Fulbright Postdoctoral Research Award) na Washington State University Vancouver za akademsku godinu 2020/2021. Pohađala je nekoliko metodoloških edukacija u inozemstvu na kojima se usavršavala u području metodologije strukturalnog i višerazinskog modeliranja.

Od 2012. godine sudjelovala je ili trenutno sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Psihologijski praktikum 2 i 3, Statistika u psihologiji 1, Organizacijska psihologija i Upravljanje karijerom (kolegij se provodi metodom društveno korisnog učenja). Također sudjeluje i u izvođenju nastave na doktorskom studiju psihologije. Bila je suvoditeljica 23. Ljetne psihologijske škole na temu operacionalizacije konstrukta dispozicijske zapošljivosti u hrvatskom radnom kontekstu.

Recenzira radove za međunarodne i domaće časopise. Sudjeluje u radu Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Hrvatske psihološke komore i European Association of Work and Organizational Psychology.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Efekt stranog jezika na donošenje odluka o moralu
2017 - 2020 P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada Suradnik
2017 - 2021 Job insecurity in higher education Suradnik
2016 - 2017 Coping with job insecurity: The role of organizational climate in conservation of employee resources Suradnik
2016 - 2017 Multiple Intelligences, Leadership, and Andrology: An International Study Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) (redovna članica)
  • Hrvatska psihološka komora (redovna članica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
Nagrade i priznanja
  • 2022. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2021. godinu
  • 2020. Fulbright Postdoctoral Research Award (2020/2021)