Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 16:00–17:00
Soba
B-116
Telefon
4092 079
E-mail
jotomasi@ffzg.hr

Rođena u Požegi 12. studenog 1982. godine. Nakon završene opće gimnazije upisala studij hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica Rektorove nagrade (2002. godine). Diplomirala 2007. godine, a iste godine upisala i Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Od veljače 2009. godine zaposlena kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)). Provodila je terenska istraživanja u Slavoniji i Zagrebu, sudjeluje u brojnim terenskim istraživanjima Katedre za hrvatsku usmenu književnost, kao i u arhiviranju i klasificiranju rukopisne građe. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U prosincu 2014. godine obranila je doktorsku disertaciju Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Botice. Bila je tajnicom Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa (Vukovar i Vinkovci od 10. do 13. rujna 2014.).

Od veljače 2009. godine zaposlena kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)). Glavna su područja njezina istraživačkoga interesa usmena i pučka književnost, kulturno pamćenje i književna recepcija. Urednica je Zbornika radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa: Šesti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Prvi svezak (suurednici Stipe Botica, Davor Nikolić i Ivana Vidović Bolt). Objavljuje znanstvene i stručne radova u domaćim i međunarodnim publikacijama te sudjeluje s izlaganjima na međunarodnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te na stručnim skupovima.