Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtak, 11:00h-12:00h
Soba
C-213
Telefon
014092176
E-mail
ttrako@ffzg.hr

Dr. sc. TIJANA TRAKO POLJAK, rođena 1983., diplomirala je 2007. godine na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2008.-2014. zaposlena je na znanstvenom projektu „Modernizacija i identitet hrvatskog društva: socio-kulturne integracije i razvoj“ kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2013. dodijeljen joj je doktorat znanosti Sveučilišta u Zagrebu za doktorsku disertaciju naslovljenu „Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva“. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice te nastavno zvanje poslijedoktorandice (viša asistentica) 2014. godine. Od 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2022. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Nositeljica je dodiplomskih kolegija „Uvod u socijalnu antropologiju“, „Socijalna ekologija“, „Etika okoliša“, „Sociologija sela“ i "Temeljni pojmovi ekologije čovjeka" te na Doktorskom studiju sociologije "Društvo i okoliš".
Njeni istraživački interesi uključuju odnos čovjeka i okoliša (socijalna ekologija, sociologija okoliša), ruralnu sociologiju te mikro-sociološke perspektive i vizualnu sociologiju. Njeni interesi također uključuju socijalni simbolizam i značenjsku konstrukciju identiteta, s posebnim naglaskom na hrvatsko društvo te društva Srednje i Jugoistočne Europe.
Autorica je znanstvene knjige "Hrvatski simbolički identitet", kourednica je zbornika znanstvenih radova „Hrvatski identitet u promjeni?“, autorica niza znanstvenih radova i izlagačica na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Aktivna je i u popularizaciji znanosti.
Voditeljica je Uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja" (2020.-2024.) te voditeljica i suradnika na drugim znanstveno-istraživačkim projektima.
Od 2008. članica je uredništva znanstvenog časopisa „Socijalna ekologija“, kojeg je od 2013.-2015. bila i kourednica, a od 2015. do 2022. glavna i odgovorna urednica.
Dobitnica je nekoliko stipendija od kojih je najistaknutija Fulbright stipendija vlade SAD-a u sklopu koje je 2011./2012. akademsku godinu provela na University of California Los Angeles. Nagrađivana je „Rektorovom nagradom“ Sveučilišta u Zagrebu te nagradom „Franjo Marković“ Filozofskog fakulteta. Članica je niza domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2024 Od različitosti tradicija do zajedničke euromediteranske bioetičke platforme – stvaranje alata za dijalog i djelovanje (EUROBIOMED) Suradnik
2020 - 2023 Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe (GLocalEAst) Suradnik
2020 - 2024 Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava (SECRURAL) Voditelj
2020 - 2021 Modernizacijski procesi i promjene ruralnog krajobraza u Hrvatskoj Voditelj
2019 - 2020 Ekološko znanje, stavovi i ponašanje studentica i studenata u Hrvatskoj Voditelj
2018 - 2019 "School Strike 4 Climate Croatia": ekološki stavovi i ekološki aktivizam učenika srednjih škola u gradu Zagrebu Voditelj
2018 - 2019 Uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvoju zadrugarstva Suradnik
2017 - 2018 Čimbenici uspješnosti i modeli suradnje zadruga u Hrvatskoj Suradnik
2016 - 2017 Čimbenici programskog oblikovanja djelovanja zaklada u Hrvatskoj Suradnik

Ključni istraživački interes
 • socijalna ekologija
 • ruralna sociologija, sociologija sela
 • mikro-sociološke perspektive
 • socijalni simbolizam
 • značenjska konstrukcija identiteta
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Rural Sociology (redovni član)
 • European Sociological Association (ESA) (redovni član)
 • Hrvatsko bioetičko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD), Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) (Član upravnog odbora)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD), Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (Član)
 • International Sociological Association (ISA) (redovni član)
 • Odjel za ekologiju, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Filozofski fakultet Zagreb (voditeljica)
 • Rural Sociological Society (redovni član)
 • Savjet European Social Survey, European Social Survey, koordinator za RH: Filozofski fakultet Zagreb (Član)
 • Society for the Study of Symbolic Interaction (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. "Beyond Plastic Hrvatska", Udruga "Sunce" (domaći, znanstveni)
 • 2021. 8. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskog sociološkog društva 'Hrvatsko društvo i COVID-19 pandemija: Kriza kao prilika?’, Hrvatsko sociološko društvo (domaći, znanstveni)
 • 2020. "12. konferencija o društveno odgovornom poslovanju", HRPSOR (domaći, -)
 • 2011. "Razvoj i okoliš", Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (domaći, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
Vidjeti: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304823