Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
http://povum.ffzg.unizg.hr/?p=993
Soba
C-101
Telefon
+385 1 4092 406
E-mail
ttrska@ffzg.hr

Rođena je 1980. godine u Zagrebu. Godine 1998. završila je IV. (jezičnu) gimnaziju u Zagrebu, te upisala studij engleskog jezika i književnosti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 2004. godine. Boravila je u Firenci kao stipendist Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi (2004./2005.), te Fondazione Giorgio Cini u Veneciji (2006., 2009.). Doktorski rad na temu Lodovico Beccadelli e le arti visive / Lodovico Beccadelli i likovne umjetnosti obranila je 2014. godine na Scuola Normale Superiore u Pisi (međunarodni dvojni doktorat znanosti, Scuola Normale Superiore i Sveučilište u Zagrebu, mentori prof. dr. sc. Massimo Ferretti i prof. dr. sc. Sanja Cvetnić). Na Katedri za renesansu i barok Odsjeka za povijest umjetnosti zaposlena je od 2008. godine. Bavi se temama iz likovnih umjetnosti renesanse i baroka, posebice kulturnim vezama s Italijom.

Popis radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302786