Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
Soba
F-313
Telefon
E-mail
ttvrtkov@m.ffzg.hr

Tamara Tvrtković rođena je 1971. u Zagrebu, gdje je 1989. završila Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je klasičnu filologiju (1994), na istom je Fakultetu magistrirala (2000), a zatim 2006. i obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „De Illyrico caesaribusque Illyricis Ivana Tomka Mrnavića i tradicija hrvatskog baroknog slavizma“ (mentor: akademik Darko Novaković).

Od 1991. do 1997. predavala je latinski i grčki jezik na osnovnoj školi Otona Ivekovića u Zagrebu i u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a od 1999. do 2013. bila je zaposlena u Hrvatskom institutu za povijest, gdje je bila i voditeljica Odjela za latinističku historiografiju. Od 2013. do 2024. zaposlena je na Odsjeku za hrvatski latinitet Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a od travnja 2024. na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Bila je voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi“, i suradnica na više projekata MZO-a i HrZZ. U uredništvu je časopisa Latina&Graeca od 2018, a glavna urednica od 2019. godine. Sudjelovala je na mnogim skupovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Autorica je knjiga „Filogel ili Smjeholjubac“ (2020), „Između znanosti i bajke – Ivan Tomko Mrnavić“ (2008), „Životopis Petra Berislavića“ (2008), urednica je i jedna od autorica knjiga „Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga I. 1739.-1787.“ (2010), „knjiga II. 1788.-1820.“ (2012) i „knjiga III. 1821.-1842.“ (2017), koautorica je sveučilišnog udžbenika „Latinitas iuridica – Latinski za pravnike“ te autorica niza znanstvenih članaka i prijevoda.

Dobitnica je godišnje državne nagrade za znanost u području humanističkih znanosti koju dodjeljuje Hrvatski sabor (2009) za doprinos istraživanju fenomena hrvatskog baroknog slavizma u djelima hrvatskog latinista Ivana Tomka Mrnavića.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2023 Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke