Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 17.00-18.30
Soba
F-327
Telefon
01/4092-316
E-mail
dvarga@ffzg.hr

Dražen Varga rođen je 8. 9. 1961. u Novoj Gradiški. 1986. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer Razmjena i tržište), a 1990. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (zvanje profesor španjolskog i francuskog jezika i književnosti). Na istom je Fakultetu 1997. završio Slobodni studij švedskog jezika. Od 01. 09. 1992. zaposlen je u Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Fakultetu je 1995. obranio magistarski rad, a 1998. i doktorsku disertaciju.
U nastavi kao i u znanstvenom radu posebno se bavi pitanjima romanske, francuske te opće sintakse, ali i drugim pitanjima – epistemološkim, teoretskim i metodološkim – romanske i opće lingvistike.
Od 1996. član je uglednog društva Société de linguistique romane.
Osmislio je i program Slobodnog (kasnije i redovitog) studija rumunjskog jezika i književnosti, zauzeo se njegovo uvođenje.
Nositelj i izvođač kolegija vezanih uz francusku i rumunjsku sintaksu te romansku i balkansku arealnu lingvistiku.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Računalni korpus RomCro u romanističkim istraživanjima - opreka virtualnost/realnost u romanskim jezicima i hrvatskom Suradnik
2019 - 2021 Računalni usporedni korpus tekstova na romanskim jezicima i hrvatskom (RomCro)
2019 - 2023 GReC Hrvatska - Gramatika (francuskoga jezika) u kontekstualizaciji ili na francuskome jeziku GReC Croatie, hrvatski ogranak u sklopu međunarodnog projekta - Grammaire et contextualisations GReC (13 zemalja) Université Sorbonne Nouvelle - Paris III http://grec.methodal.net Suradnik
2015 - 2015 Strukturacija, jezična djelatnost, diskurs i dalje – kontrastivni pristup : potpora UNIZG 2015. Suradnik
2014 - 2014 Kontrastivni doprinos lingvističkom i pragmatičkom opisu francuskoga jezika u kontekstu hrvatske romanističke tradicije, potpora UNIZG 2014. Suradnik
2013 - 2018 GRAC – Groupe de recherche "Grammaire et contextualisation" EA 2288, DILTEC, ED 268 Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, Hrvatski ogranak Suradnik

Ključni istraživački interes
 • sintaksa
 • subordinacija
 • poredbena romanska sintaksa
 • romanski idiomi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Société de linguistique romane (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Odsjek za romanistiku i Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Okrugli stol povodom stogodišnjice ujedinjenja Rumunjske, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2016. Francontraste 2016 : Structuration, langage, discours et au-delà, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ), Odsjek za romanistiku, Odsjek za talijanistiku i Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena djelatnost dr. sc. Dražena Varge vezana je uz područje francuske, odnosno romanske, ali i opće lingvistike, gdje posebno mjesto pripada sintaksi. Pristup je poglavito poredben, što osim temeljitog bavljenja velikim brojem romanskih idioma uključuje zanimanje i za praktično sve dostupne jezike Svijeta.
Rezultati znanstvene djelatnosti uključuju magistarski rad „Elementi sintakse rečenice u romanskim jezicima“, posvećen neupravnom govoru u romanskim jezicima, koji uz opise sadrži klasifikaciju odabranih dvanaest romanskih idioma prema sintaktičkim kriterijima te doktorsku disertaciju pod naslovom „Odnosi zavisnosti u retoromanskoj rečenici (u usporedbi s drugim romanskim jezicima, osobito francuskim)“, gdje su sintaktičke specifičnosti jednog romanskog idioma, valladera, pružile priliku za izučavanje i rješavanja niza problema teorijske, ali i praktične prirode te za razmatranje sintakse donjoengadinske rečenice u svjetlu romanske i opće sintakse.
Rezultate istraživanja vezanih poglavito uz epistemološka, teoretska i metodološka pitanja iznosio je u objavljenim radovima te na više međunarodnih skupova, među kojima valja spomenuti:
XXIII. međunarodni kongres romanske lingvistike i filologije (Salamanca, Španjolska, 2001.)
Međunarodni simpozij "La Meditarennée et ses langues" (Monpellier, Francuska, 2002.)
XXIV. međunarodni kongres romanske lingvistike i filologije (Aberystwyth, Wales, 2004.)
XXV. međunarodni kongres romanske lingvistike i filologije (Innsbruck, Austrija 2007.)
Međunarodni simpozij "La romanistique dans tous ses états" (Béziers, Francuska, 2008.)
Međunarodni kongres "Représentations du sens linguistique IV" (Helsinki, Finska, 2008.)
Međunarodni kongres "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" (Banská Bystrica, Slovačka, 2009.)
XXVI. međunarodni kongres romanske lingvistike i filologije (Valencia, Španjolska, 2010.)
Međunarodni kongres "Francontraste 2010" (Zagreb, Hrvatska, 2010.) – plenarno izlaganje.
Od 1995. godine bio je uključen, kao istraživač suradnik, u projekt Francuska deskriptivna gramatika s osobitim obzirom na hrvatsku, gdje mu je uz redovito istraživanje 1998. bilo povjereno osmišljavanje metodologije istraživanja i prikazivanja građe te koordiniranje rada ostalih istraživača, a od 2001. bio je voditelj i glavni istraživač znanstvenog projekta Francuska gramatika za govornike hrvatskog, koji je, kao svojevrstan nastavak istraživanja u prethodno navedenom projektu, okrenut rješavanju, supostavnim pristupom (uz hrvatski i francuski u obzir se uzimaju i drugi romanski jezici, poglavito rumunjski), pojedinih problema francuske gramatike, ali i izradi studije, odnosno priručnika koji će je približiti govornicima hrvatskog. Nastavak i proširenje spomenutog projekta predstavlja i projekt čiji je glavni istraživač od 2007.: Romanske gramatike za govornike hrvatskog.
Od 1996. član je uglednog društva Société de linguistique romane.