Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
srijedom od 9.30 do 11
Soba
C 020
Telefon
01/4092-253
E-mail
avasung@ffzg.hr

Ana Vasung rođena je 1982. u Zagrebu, diplomirala na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti i Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2008. zaposlena kao znanstvena novakinja – asistentica na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa (voditelj prof. dr. sc. Borislav Pavlovski). Na Katedri za bugarski jezik i književnost pri Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti sudjeluje u nastavi bugarskoga jezika i kulture na preddiplomskom studiju te prevođenja i frazeologije južnoslavenskih jezika na diplomskom studiju. Doktorirala je 2015. godine na temu Bugarski i hrvatski priložni frazemi s prostornim i vremenskim značenjem pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Fink-Arsovski i komentorstvom prof. dr. sc. Emilije Nedkove sa Sveučilišta u Ruseu, Bugarska. Bila je suradnica na projektima Animalistički frazemi u slavenskim jezicima 2013. godine i Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima 2014. godine (voditeljica prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt). Od 2014. godine uključena je u četverogodišnji znanstvenoistraživački projekt Hrvatske naklade za znanost Komparativnoslavističke lingvokulturne teme (voditeljica prof. dr. sc. Neda Pintarić). Sudjelovala je na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu i usavršavala se na sveučilištima u Bugarskoj (Sofija, Plovdiv). Područja interesa: frazeologija, leksikologija, lingvokulturologija, teorija prijevoda, kognitivna lingvistika.


Ana Vasung je kao znanstvena novakinja primljena 2008. godine na projekt MZOS-a Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa, voditelj prof. Borislav Pavlovski.

Bila suradnica na projektu "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" voditeljice prof. Ivane Vidović Bolt od listopada 2013. do srpnja 2014. godine.

Od 2014. suradnica je na projektu Komparativnoslavističke lingvokulturne teme KOMPAS, čija je voditeljica prof. Neda Pintarić.

Sudjelovala na osam međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a objavila deset znanstvenih i stručnih radova.