Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljkom 11,00-12,00 i po dogovoru
Soba
C-115
Telefon
+385 1 4092155
E-mail
tvedris@ffzg.hr

1. Osobni podatci _________________________________________________________________________________________________________________________________
i
Državljanstvo: Hrvatsko
Datum rođenja: 7. veljače 1976.
Mjesto rođenja: Zagreb
Bračno stanje: oženjen, otac četvoro djece
Sveučilišna adresa: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
Telefon: (385) (1) 4092-155
E-pošta: tvedris@gmail.com ili tvedris@ffzg.hr

2. Obrazovanje
__________________________________________________________________________________________________________________________________

2004 – 2014
Central European University Interdisciplinarni doktorski studij medievistike
Budimpešta, Mađarska (doktorat obranjen 8.4.2015., Summa cum laude)

2003 – 2004
Central European University Interdisciplinarni magistarski studij medievistike
Budimpešta, Mađarska (Summa cum laude)

2002 – 2009 Poslijediplomski doktorski studij hrvatske povijesti
Filozofski fakultet, (doktorat znanosti obranjen 23.11.2010.)
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

2000 – 2002 Apsolvent na dvogodišnjem studiju filozofije
Filozofski fakultet Družbe Isusove
Zagreb, Hrvatska

1995 – 2002 Diplomirao na studiju povijesti i etnologije
Filozofski fakultet,
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

1990 – 1994
Klasična gimnazija u Zagrebu

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Redefinirana kasnoantička i ranosrednjovjekovna "rimskost" u spomeničkoj baštini i pisanim izvorima na istočnoj obali Jadrana (4.-9. st.) Suradnik
2021 - 2021 Identitetski elementi romajske kulture na tlu Dalmacije i Istre (7.-11. st.) Suradnik
2020 - 2025 Jadranska maritimna hodočašća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu (PILGRIMAR) Suradnik
2014 - 2016 "Framing Medieval Mediterranean Art" Američke Akademije u Rimu Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Kasnoantička i srednjovjekovna hagiografija
 • Povijest kršćanstva u kasnoj antici i srednjem vijeku
 • Hrvatska povijest u (ranome) srednjem vijeku
 • Povijest jugoistočne Europe u (ranome) srednjem vijeku
 • Moderna i suvremena recepcija srednjovjekovlja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu (redovni član)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za bizantske studije (član središnjeg odbora)
 • Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca (Predsjednik)
 • International Hagiography Society (redovni član)
 • Matica hrvatska, Odjel za povijest (redovni član)
 • Medieval Central Europe Research Network (MECERN) (član središnjeg odbora)
 • Udruga "Terra banalis"
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 14. Međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija: Ikonografija i hagiografija Vizualizacija svetosti, Centar za ikonografske studije - FIlozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Hrvatsko hagiografsko društvo Hagiotheca; Société des Bollandistes (-, -)
 • 2019. Napuljski obzori hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja. Colloquia Mediaevalia Croatica V (Zagreb, 21. veljače 2019.), Odsjek za povijest, FIlozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections. The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatski institut za povijest (-, -)
 • 2018. Byzantium in the Adriatic from the 6th to 12th centuries (Split, 28.-29. rujna 2018.), Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Hrvatsko društvo za bizantske studije (-, -)
 • 2017. Bizantski studiji u Hrvatskoj – retrospektiva i perpektive. Colloquia Mediaevalia Croatica IV (Zagreb, 24. studenoga 2017.), Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko društvo za bizantske studije (-, -)
 • 2017. Nacionalne vizije i etnička lojalnost u renesansnoj Hrvatskoj. Colloquia Mediaevalia Croatica III (Zagreb, 24. veljače, 2017.), Odsjek za povijest, FIlozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2017. The Saints of Rome: Diffusion and Reception from Late Antiquity to the Early Modern Period. VI. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“ (Rim, 4.-6. listopada 2017.), Hrvatsko Hagiografsko društvo Hagiotheca; Mađarsko hagiografsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; FF press ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2013. Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2013/14.
 • 2013. Na natječaju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izabran među 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u Republici Hrvatskoj.
 • 2011. Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2011/12.
 • 2008. Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima; Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • 2006. CEU Advanced Doctoral Student Award (za ak. god. 2006/07.); Central European University.
 • 2005. CEU Academic Achievement Award for First-Year Doctoral Students (za akademsku godinu 2005/06.); Central European University.

Opis znanstvene djelatnosti
1. Popis objavljenih radova
______________________________________________________________________________________________________________________________

1.1. Autorske monografije

Hagiografija i rani kult sv. Anastazije i sv. Krizogona u Zadru. Bibliotheca Hagiotheca, Series Studia, vol. 1. Zagreb: Hagiotheca – Leykam, 2019.

1.2.Uredničkeknjige

(u su-uredništvu:) Danijel Dzino i Ante Milošević. Migration, Integration and Connectivity on the Southeastern Frontier of the Carolingian Empire. Leiden: Brill, 2018.

(u su-uredništvu) Mladen Ančić i Jonathan Shepard. Imperial spheres and the Adriatic: Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812). Oxford: Routledge, 2018.

(u su-uredništvu s Stanislava Kuzmová i Ana Marinković) Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio. Saints' Cults and the Dynamics of Regional Cohesion (Proceedings of the 4rd Hagiography Conference organized by Croatian Hagiography Society 'Hagiotheca' and by CULTSYMBOLS project with OTKA Saints Project, Dubrovnik, 18-21 October, 2012). Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 3. Ser. ed. Ana Marinković – Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2014.

(u su-uredništvu s John S. Ott) Saintly bishops and bishops' saints (Proceedings of the 3rd Hagiography Conference co-organised by Croatian Hagiography Society 'Hagiotheca' and International hagiography Society, Poreč, 27-30 May, 2010). Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 2., ser. ed. Ana Marinković – Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca – Humaniora, 2012.

(u su-uredništvu s Anom Marinković) Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints (Proceedings of the 2nd Hagiography Conference organised by Croatian Hagiography Society Hagiotheca', Split, 28-31 May 2008). Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 1., ser. ed. Ana Marinković – Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2010.

(u su-uredništvu s Anom Marinković) Hagiologija: kultovi u kontekstu. Zagreb: Leykam international, 2008.


1.2. Članci/poglavlja u knjigama

2021
„Odakle su došli ninski zaštitnici? O podrijetlu kulta sv. Asela, sv. Marcele i sv. Ambroza u Ninu“. U: Ecclesia nonensis: Prošlost Ninske biskupije, ur. Zdenko Dundović Josip Faričić. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2021. (u pripremi)

“Provincia Iadrensis: Heir of Roman Dalmatia or a Stillborn Child of Byzantine Early Medieval Adriatic Policy?” U: Byzantium, Venice and the Medieval Adriatic: Spheres of Maritime Power and Influence, c. 700-1453. Ur. Magdalena Skoblar. British School at Athens Studies in Greek Antiquity, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2021., 133–172.

2020
„Sancto Grisogono quo gaudet Iadra patrono: The dedicatory inscription of St Chrysogonus and the tradition of martyr’s translatio.“ U: Aspice hunc opus mirum: Zbornik povodom sedamdesetog rođendana Nikole Jakšića. Ur. Ivan Josipović – Miljenko Jurković. Zadar – Zagreb – Motovun: Sveučilište u Zadru – Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, 2020., 339-352.

2019
„Podrijetlo i širenje Passio Anastasiae: kako je sv. Anastazija dospjela u Čikin časoslov?“ U: Abbatissa ingenuitate precipua – zbornik radova sa znanstvenog kolokvija „950. obljetnica Samostana benediktinki sv. Marije u Zadru (1066.-2016)“. Ur. Ivan Josipović i Pavuša Vežić. Zadar: Sveučilište u Zadru – Samostan benediktinki Sv. Marije u Zadru, 2020., 95-112.

2018
(s Danijelom Džinom i Ante Miloševićem) “A View from the Carolingian Frontier Zone.” U: Migration, Integration and Connectivity on the Southeastern Frontier of the Carolingian Empire. Ur. Danijel Dzino, Ante Milošević i Trpimir Vedriš. Leiden: Brill, 2018., 1-14.

“‘Croats and Carolingians’: Triumph of a New Historiographic Paradigm or Ideologically Charged Project? (Afterword).” U: Migration, Integration and Connectivity on the Southeastern Frontier of the Carolingian Empire. Ur. Danijel Dzino, Ante Milošević i Trpimir Vedriš. Leiden: Brill, 2018., 287-298.
2017
„Baptismal font of the Croats: a case study in the formation of a national symbol.“ Memoirs of the American Academy in Rome 62 (2017): 65-98.

„Changes in the iconography of St Chrysogonus as a reflection of cultural, social and political changes in medieval Zadar.“ U: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction? Ur. Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017, 179-211.

„Amalarius’ stay in Zadar reconsidered.” U: Imperial spheres and the Adriatic: Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812). Ur. Mladen Ančić, Jonathan Shepard i Trpimir Vedriš. Oxford: Routledge, 2018. [2017], 288-311.

2016
„Zadarski ranonovovjekovni prijepisi „Muke sv. Stošije i sv. Krševana“: pitanje podrijetla i međusobnih odnosa.“ Radovi Zavoda HAZU u Zadru 58 (2016): 49-78.

„Ponovno otkriveni srednjovjekovni rukopis Codex Filippi i zadarska redakcija Pasije sv. Anastazije.“ Ars Adriatica 6 (2016): 61-80.

„Sveti Martin ad fines: nekoliko opažanja o martinskoj hagiotopografiji u južnim područjima Gorskog arhiđakonata.“ U: Putovima europske namaterijalne baštine u 21. stoljeću: sv. Martin, simbol dijeljenja / Sur les chemins européens du patrimoine immatériel au XXIe siècle: saint Martin, symbole du partage. Ur. Antonija Zaradija Kiš i Ines Sabotič. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatsko katoličko sveučilište, 2016., 285-310.

2015
„Pokrštavanje i rana kristijanizacija Hrvata (Opći pregled: temeljne razvojne sastavnice)“

„Crkva i vjerski život (Opći pregled: temeljne razvojne sastavnice)“

„Balkanske sklavinije i Bugarska (Hrvatska u međunarodnom kontekstu)“

u: Početci: Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (o. 550. – o. 1150.). Ur. Zrinka Nikolić Jakus. Biblioteka Povijest Hrvata, sv. I., ur. Zoran Ladić. Zagreb: Matica hrvatska, 2014.

2014
„Dominik Mandić i njegovo viđenje pokrštavanje Hrvata u svjetlu spisa Hrvati i Srbi – dva stara različita naroda.“ U: Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u prigodi 40. obljetnice smrti. Ur. Robert Jolić. Mostar – Zagreb: Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar – Hrvatski institut za povijest Široki Brijeg, 2014., 920-944.

„Nekoliko opažanja o začetcima štovanja sv. Krševana u Dalmaciji u ranome srednjem vijeku.“ U: Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Ur. Ivan Basić – Marko Rimac. Split: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2014., 197-222.

2013
„Memoria S. Chrysogoni između legende o prijenosu relikvija i vlasništva nad samostanskom zemljom.“ U: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Vlast i vlasništvo. Ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2013..

2012
„Histria i Hister kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih geografa: prilog raspravi o spomenu Istre i Dalmacije u zemljopisu Alfreda Velikog.“ Histria 2 (2012): 1-60.

„Po čemu je u 9. stoljeću rotonda sv. Trojstva u Zadru mogla sličiti crkvi sv. Anastazije u Carigradu? U: Zbornik radova znanstvenog skupa „Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština”, (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 18.-21. listopada 2011.). Ur. Tomislav Šeparović. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2012., 63-79.
„Exempla kao spolia: dva primjera uporabe antičkih mitoloških motiva u srednjovjekovnoj zadarskoj hagiografiji.“ U: Metamorfoze mita: mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne (Zbornik Dana Cvita Fiskovića, sv. 4). Ur. Dino Milinović i Joško Belamarić. Zagreb: Odsjek za povijest umjetnosti, 2012., 19-28.

2011
„Gdje žive Mirmidonci?: o značenju pojmova Mirmidones i Marab u zadarskoj legendi o prijenosu moći sv. Krševana.“ Povijesni prilozi 41 (2011): 47-86.

2010
„Razgovori ugodni: Konstantin VII. Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti.“ Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FFZg 42 (2010): 13-36.

2009
„Reviving the Middle ages in Croatia” (Fifteen-Year Anniversary Reports). In: Annual of Medieval Studies at CEU 15 (2009): 197-212., Ed. Judith A. Rasson – Béla Zsolt Szakács.

„‘Frankish’ or ‘Byzantine’ saint? The Origins of the cult of St. Martin in Dalmatia.” In: Papers from the First and Second Postgraduate Forums in Byzantine Studies: Sailing to Byzantium, Trinity College Dublin, 16-17 April 2007 and 15-16 May 2008., 219-248. Ed. Savvas Neocleous. Cambridge Scholars Publishing, 2009.

2008
„Češčenje sv. Martina Tourskega v Dalmaciji v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku.“ U: Sveti Martin kot simbol evropske kulture., 92-106. Ur. Jasmina Arambašič. Celovec-Ljubljana: Mohorjeva družba, 2008.

„Historia Translations S Anastasie: kako (ne) čitati hagiografski tekst.“ U: Hagiologija: kultovi u kontekstu (Zbornik I. Hagiografskog skupa.Hrvatskog hagiografskog društva “Hagiotheca”, Dubrovnik, 20.–23. listopada 2005)., 39-58. Ur. Ana Marinković i Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam, 2008.

2007
„Štovanje sv. Anastazije u Sirmiju, Carigradu i Rimu u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku.“ Diadora 22 (2007): 191-216.

„Povodom novog tumačenja vijesti Konstantina VII. Porfirogeneta o snazi hrvatske vojske.“ Historijski zbornik 60 (2007): 1-33.

2006
„Martyrs, Relics, and Bishops: Representations of the City in Dalmatian Translation Legends.” Hortus Artium Medievalium 12 (2006): 175-186.

2005
„Witchcraft Trials in Balkans” and “Witchcraft Trials in Croatia.” U: Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition. Vol. 1. Ed. Richard M. Golden. Santa Barbara, CA – Denver, CO –Oxford, UK: ABC-Clio., 83-87.; 233-236.

„Još jedan franački teolog u Dalmaciji: Amalarije iz Metza njegovo putovanje u Carigrad 813. godine.“ Historijski zbornik 58 (2005): 1-27.

„Communities in Conflict: The Rivalry between the Cults of Sts. Anastasia and Chrysogonus in Medieval Zadar.” Annual of Medieval Studies at CEU 11 (2005): 29-48.

2003
„Banovi Jovići (1910-1937.): Opis obiteljske zadruge u Ravnim Kotarima.” Studia Ethnologica Croatica 14/15 (2002/2003): 297-331.

2002
„Nastanak kulta sv. Anastazije i njegov odraz u Zadru (9-14..st.)” Historijski zbornik 55 (2002): 1-30.

1.3. Prikazi knjiga

“Arheologija Italije u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju: Neil Christie, From Constantine to Charlemagne: An Archaeology of Italy, AD 300–800 (Aldershot: Ashgate, 2006).“ U: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FFZg 42 (2010): 459-461.

“Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana: kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave (Zagreb: Leykam International, 2008).” U: Hrvatska revija 9/4 (2009): 126-128.

“Brian Ward-Perkins, The Fall of Rome and the End of Civilisation. New York: Oxford University Press, 2005.” U: Hortus Artium Medievalium 13 (2007), 230-231.

“Christopher Partridge, ed. Enciklopedija novih religija: nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006.” U: Obnovljeni život: Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 62/1 (2007), 109-112.

“Gyorgy Heidl, Origen's Influence on Young Augustine: A Chapter of the History of Origenism. Notre Dame University (Louaize-Lebanon) – Georgias Press (USA), 2003.” U: Obnovljeni život: Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 61/2 (2006): 251-253.

“Vladislav Popović, Sirmium - grad careva i mučenika. Sabrani radovi o arheologiji i istoriji Sirmijuma. Edicija Blago Sirmijuma, knj. 1. Ur. Dušan Poznanović. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma – Beograd: Arheološki institut, 2004.” U: Historijski zbornik LVIII (2005): 220-223.

“Sirmium i na nebu i na zemlji: 1700 godina od stradanja hrišćanskih mučenika (Zbornik radova). Edicija Blago Sirmijuma, knj. 2. Ur. Dušan Poznanović. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma, 2004.” U: Historijski zbornik LVIII (2005): 223-226.


2. Izlaganja na znanstvenim skupovima
______________________________________________________________________________________________________________________________2014

A Forgotten Region? East Central Europe in the Global Middle Ages (Central European University, Budimpešta, 27.-29. ožujka 2014.)

International Conference on Croatians' History, Language and Migration (Macquarie University, Sydney, 5.-7. veljače 2014.)

2013

Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Slika grada u narativnim vrelima - stvarnost i/ili fikcija? (Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2.-3. prosinca 2013.)

Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 29.-30. studenog 2013.)

Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.): znanstveni simpozij u prigodi 40. obljetnice smrti (Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar – Široki Brijeg 24.-25. listopada 2013.)

Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin, simbol dijeljenja (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb/Dugo Selo, 4.-5. listopada 2013.)

Pogled na Konstantinovo doba 2013 → 313.: povodom 1700. obljetnice Milanskog edikta i 140 godina nastave povijesti na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 6.-7. lipnja 2013.)

4. simpozij u čast Branimiru Brataniću: Drveno tradicijsko graditeljstvo - suvremeni prijepori i izazovi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 14. ožujka 2013.).

2012

The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe (Sveučilište u Zadru, Zadar, 27.-29. rujna 2012.)

Re-inventions of Early-European Performing Arts and the Creative City, Civic Regeneration and Cultural Tourism (Central European University, Budapest, 9.-12. rujna, 2012.)

Constructing Memory in Pre-modern East Central and Southeast Europe: Creation, Transformation, and Oblivion (Central European University, Budapest, 8.-10. ožujka 2012.)

2011

Dani Stjepana Gunjače II (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 18.-21. listopada 2011.)

International Medieval Congress (sekcija: “Saints' Cults and Symbolic Identities: Central European Cults of Saints – Local, Regional, National,'International'“ II), Leeds, 11.-14. srpnja 2011.

Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780) – Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) (Bratislava – Levoča, 20.-24. lipnja 2011.)

2010

Grad hrvatskog srednjovjekovlja: vlast i vlasništvo (Hrvatski institut za povijest, 15.-16. listopada 2010.)

XII. dani Cvita Fiskovića: „Metamorfoze mita. Antička mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne“ (Pomena, Mljet, 30. rujna – 3. listopada 2010.)

Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva (Etnografski muzej, Zagreb, 10.-11. lipnja 2010.)

Saintly Bishops and Bishops’ Saints. Znanstveni skup u organizaciji Hrvatskog hagiografskog društva “Hagiotheca” i International Hagiography Society (Biskupska palača, Poreč 27.-30. svibnja 2010.)

U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti. Colloquia Mediaevalia Croatica I (Odsjek za povijest, FFZg, Zagreb, 18. veljače 2010.)

2009

Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna arheološko-povijesna baština. Znanstveni skup povodom 100 obljetnice rođenja akademika Stjepana Gunjače (MHAS, Split, 3.-6. studenog 2009.)

44th International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 7.-10. svibnja 2009.)

Tradition and Innovation in Medieval Studies: Alumni Roundtable (Department of Medieval Studies at CEU, Budimpešta, 6.-8. ožujka 2009.)

2008

III. Kongres hrvatskih povjesničara. (Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti [et al.], Split-Supetar 1.-5. listopada 2008.)

XV. međunarodni kolokvij MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek: “Uređenje svetišta” (Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Poreč, 5.-8. lipnja 2008.)

Sailing to Byzantium: II. Postgraduate Forum in Byzantine Studies u (Trinity College, Dublin, 15.-16. svibnja, 2008.)

2007

Miho Barada (1889.-1957.): Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti (Miho Barada (1889-1957). (Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 20. studenog 2007.)

European Symposium on Saint Martin of Tours: Slovenia and Central European Countries on St. Martin’s Trail (Slovenska Bistrica, 11.-13. listopada 2007.)

2006

Znanstveni kolokvij o sv. Anastaziji/Stošiji, u sklopu Međunarodne izložbe “Sveta Anastazija/Stošija – most između kršćanskog Istoka i Zapada (Zadar, 10.-11. listopada 2006).

Néphit, Vallás, Mentalitás. Kézitatos és myomtatott források, 16-19. század. Forrásfeltárás, -kiadás, kutatás (Pučka vjerovanja, religija, mentalitet. Rukopisi i tiskani izvori 16.-19. st. itd.) u organizaciji Instituta za etnologiju Mađarske akdemije znanosti (Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának, MTAK), (Budimpešta, 20. siječnja 2006.)

2005

Hagiografija: historiografija, izvori i metode. I. hagiografski skup u organizaciji Hrvatskog hagiografskog društva “Hagiotheca” i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Dubrovnik, 20.-23. listopada 2005.)

Grad u srednjem vijeku. Simpozij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek (Motovun, 26.-29. svibnja 2005.)

2004

Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve. Znanstveni skup povodom 1700 godina mučeništva sv. Stošije (Zadar, 16.-19. studenog 2004.)

Hrvatska i Europa: integracije kroz povijest. II. kongres hrvatskih povjesničara (Pula, 29. rujna – 3. listopada 2004.)

Saints and Patronage. III Hagiography Society Symposium (Budimpešta, 24.-27. lipnja 2004.)3. Znanstvena i stručna djelatnost
______________________________________________________________________________________________________________________________

3.1. Stipendije i nagrade

2014
Suradnik na istraživačkom seminaru kolaborativnog projekta „Framing Medieval Mediterranean Art“ Američke Akademije u Rimu, u akad. god. 2014./2015. (potpora Paul Getty Foundation).

2013
Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2013/14.

Na natječaju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izabran među 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u Republici Hrvatskoj.

2011
Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2011/12.

2008
Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima; Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Borsa di studio per la partecipazione nella LVI Settimana di Studio (Spoleto, 27.3.-1.4. 2008); C.I.S.A.M, Spoleto.

2007
The Birth of Medieval Europe: Interactions of Power Zones and their Cultures in late Antique and Early Medieval Italy (CEU Summer University, Budapest, 16-27 July 2007).

2006
CEU Advanced Doctoral Student Award (za ak. god. 2006/07.); Central European University.

2005
CEU Academic Achievement Award for First-Year Doctoral Students (za akademsku godinu 2005/06.); Central European University.

2004
Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Full CEU fellowship PhD Program in Medieval Studies; Open Society Foundation.

Borsa di studio per la partecipazione nella LII Settimana di Studio (Spoleto, 15-20 aprile 2004); C.I.S.A.M, Spoleto.
Students Research Grant in the 2003-2004 Academic Year; Central European University, Dept. of Medieval Studies.

2003
Partial CEU fellowship for MA Program in Medieval Studies (za akademsku godinu 2003/2004); Open Society Foundation.


3.2. Radno iskustvo i znanstveno napredovanje

2013.
član Vijeća doktorskog studija medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od listopada 2013.)

izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Odsjeku za povijest (23.10.2013.)

2012.
izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest (27.4.2012.)

izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističke znanosti – polje povijest (29.2.2012.)

2011/12 –
Nastava (predavanja i seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (dodiplomski studij).

(gost predavač) na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, predmet: Suvremeni mitovi o srednjovjekovnom kršćanstvu (dodiplomski studij).

Nastava (predavanja i seminari) iz predmeta Kršćanstvo I-II i Srednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij).

2010 –
(gost predavač) na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, predmet: Oblikovanje kršćanske Europe (4.-10. st.) (dodiplomski studij).

2009 –
Nastava (predavanja i seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (dodiplomski studij).

2008 –
Nastava iz predmeta Kršćanstvo u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij).

2006 –
Znanstveni novak na projektu “Monumenta Medievalia Varia” pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2005 –
Nastava (seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dodiplomski studij)

2004 – 2006
Znanstveni novak na projektu “Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku” pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2002 – 2003
Knjižničar u znanstvenoj knjižnici „Juraj Habdelić“ Kolegija Družbe Isusove u Zagrebu.

3.3. Sudjelovanje na projektima

2014-2015
Suradnik na istraživačkom seminaru kolaborativnog projekta „Framing Medieval Mediterranean Art“ u okviru projekta Connecting Art Histories (J. Paul Getty Foundation) pri Američkoj Akademiji u Rimu.

2010-2013
Symbols that Bind and Break Communities: Saints? Cults as Stimuli and Expressions of Local, Regional, National and Universalist Identities, CEU Department of Medieval Studies – Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (Mađarska znanstvena istraživačka fondacija) NN 81446; voditelj: dr. Gábor Klaniczay – sastavnica međunarodnog projekta CULTSYMBOLS ESF EuroCORECODE Programa.

2007–2013
Monumenta Medievalia Varia (Srednjovjekovni povijesni spomenici) Ministarstvo obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 130-1300620-0641; voditelj prof. dr. Neven Budak.

2004-2006
Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku Ministarstvo obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 0130405; voditelj prof. dr. Neven Budak.


3.4. Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

3.4.1. Organizacija znanstvenih skupova

Church Reforms and Cult of Saints. V. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“ (uz suradnju Centre for Medieval and Early Modern Studies, University of Turku, Hagiographica Septentrionalia, University of Tampere i Sveučilišta u Zadru), (Sveučilište u Zadru, Zadar, 17.-21. rujna 2014.)

Cuius patrocinio tota gaudet region: Saints’ cults and the dynamics of regional cohesion. IV. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“ i sastavnica međunarodnog projekta CULTSYMBOLS ESF EuroCORECODE Programa i OTKA Saints Project (IUC, Dubrovnik 18.-20. listopada 2012.)

The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe (Sveučilište u Zadru, Zadar, 27.-29. rujna 2012.)

Ljetopis popa Dukljanina pred izazovima novije historiografije. Colloquia Mediaevalia Croatica II. (Odsjek za povijest, FFZg, Zagreb, 3. ožujka, 2011.)

Saintly Bishops and Bishops’ Saints. III. znanstveni skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca” i International Hagiography Society (Biskupska palača, Poreč 27.-30. svibnja 2010.)

U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti. Colloquia Mediaevalia Croatica I (Odsjek za povijest, FFZg, Zagreb, 18. veljače 2010.)

Identity and Alterity in Hagiography and Making oft he Cults II. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“, (Palača „Milesi“, Split, 28.-31. svibnja 2008.)

3.4.2. Koordinacija znanstvenih i akademskih mreža

Koordinator CEEPUS III mreže “Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Period” u ime Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2011/12-2014/15).