Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak 15.00 do 16.00
Soba
B-014
Telefon
+385919436784
E-mail
veselicamajhut@gmail.com