Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Utorak, 10.00-11.00, četvrtak, 9.30-10.30
Soba
C 015
Telefon
016120191
E-mail
ivbrcic@ffzg.hr

Inga Vilogorac Brčić (1977) doktorirala je 2012. na poslijediplomskom studiju hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003-2008. radila je u Matici hrvatskoj isprva kao lektorica i korektorica, a kasnije i kao izvršna urednica. Od veljače 2008-2011. bila je znanstveni novak – asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a od prosinca 2011. znanstvena je novakinja na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 2013. izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sudjeluje u organizaciji i izvedbi niza seminara i tečajeva u sastavu različitih projekata popularizacije znanosti. Bavi se proučavanjem povijesti drevnog Egipta, istočnjačkim kultovima u antici te latinskom epigrafijom.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina:

1. ROMIC II. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II., Zagreb: FF Press, 2018. (koautor P. Selem)
2. ROMIC I. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I., Zagreb: FF Press, 2015. (koautor P. Selem)
3. Venus et Cybele – Matres Romanorum, Stoljeće hrabrih: rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih
nasljednika, Proceedings of the international conference, Zagreb, 22-26th September 2014, ur. Marina Milićević Bradač, Dino Demicheli, Zagreb: Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2018), 385-396.
4. Kibelina sveta mjesta u Saloni u svjetlu epigrafskih izvora, Tusculum 11, 2018, 149-166.
5. The taurobolium and criobolium in Dalmatia, Illyrica antiqua. Proceedings of the International conference. Šibenik 12th - 15th September 2013. / Dino Demicheli (ur.), Zagreb: Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2017), 391-400.
6. Dendrophori of colonia Pola, Romanising Oriental gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives, Proceedings of the international Symposium, 13-15. 9. 2013, ur. V. Bitrakova Grozdanova, L. Bricault, M. J. Versluys, Skopje – Leiden: Makedonska akademija na naukite i umetnostite – Universiteit Leiden (2015), 391-402.
7. Frigijska Kibela - planinska Majka, Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 46 (2014), 51-61. (koautor A. Nikoloska)
8. Velika Majka Bogova na spomenicima iz Hrvatske, Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 46 (2014), 103-128. (koautor A. Nikoloska)
9. Salonitanski sljedbenici Velike Majke, Signa et litterae, Zbornik projekta "Mythos-cultus-imagines deorum", Kuntić-Makvić, Bruna, Vilogorac Brčić, Inga (ur.), Zagreb: Filozofski fakultet, 2013, 93-118.


Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivala:

1. Epigrafička istraživanja 2018: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba, Sveučilište u Zagrebu
2. Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2016. i 2017. (Sveučilište u Zagrebu)
3. Interdisciplinarno istraživanje stare povijesti (Sveučilište u Zagrebu) 2015.
4. Razvoj orijentalnih studija u Hrvatskoj (Sveučilište u Zagrebu), 2014.
5. Mythos – cultus – imagines deorum (MZOŠ, 130-1300644-0649), 2007-2014.
6. Stara povijest u hrvatskim povijesnim znanostima: Teorija, praksa, priručnici (MZOŠ, 130-1300644-0640), 2007-2014.