Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
Zimski semestar ponedjejkom 15 30 - 17 30, ljetni semestar četvrtkom od 9 30 -11 30
Soba
E-324
Telefon
6002322
E-mail
zvujic@ffzg.hr

Žarka Vujić rođena je 19. 10. 1959. u Pavlovcu. Osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu završila je u Bjelovaru . Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1988. obranivši radnju u okviru kolegija Muzeologija na Odsjeku za povijest umjetnosti (Umjetnička slika kao muzejski predmet). Muzeologiju je i magistrirala na Poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu 1992 (Postanak i razvoj umjetničkih muzeja i galerija u Zagrebu). Doktorirala je u istom području i u istoj grani 1998. god. na matičnom odsjeku (Pojam muzeja i oblici sabiranja u Hrvatskoj u 17. stoljeću).

Od 1985. radila je u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU u Zagrebu u svojstvu muzejskog tehničara i knjižničarke. Krajem 1988. prelazi na Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu i tamo djeluje kao voditeljica knjižnice te istraživač. Od 1993. počinje raditi kao asistentica na Katedri za muzeologiju te do 2012. napreduje do zvanja redovite profesorice. Predstojnicom Katedre bila je od 2002. do 2007 i ponovno od 2012.

Objavila je dosada osam poglavlja u knjigama, dvadesetak znanstvenih i više desetaka stručnih radova. Priredila je pet zapaženih izložaba te autorski potpisala dva stalna muzejska postava koja čekaju realizaciju. Pozvanim ili prijavljenim izlaganjima sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Autorica je nagrađene knjige Izvori muzeja u Hrvatskoj (Godišnja nagrada Hrv. muz. društva za 2007.) te interdisciplinarno utemeljene knjige Salon Ullrich o stotoj obljetnici (Godišnja Nagrada Filozofskog fakulteta 2011). Jednako tako potaknula je izdavanje i bila su-urednica u spomen - knjizi Ivi Maroeviću baštinici u spomen iz 2009. Urednica je knjige Istraživanje korisnika baštine iz 2014.

Što se nastave tiče, Vujićeva se trudila osuvremeniti je uvodeći redovite posjete muzejima i terensku nastavu, pozivajući goste-predavače i pripremajući sa studentima manje istraživačke projekte. Stoga je tijekom vremena stekla bogato mentorsko iskustvo, osobito na diplomskoj razini. U odabiru tema radova naglašeno njeguje interdisciplinarnost. Jednako tako redovito objavljuje u sudioništvu sa svojim mlađim kolegama te se trudi oko publiciranja i promocije svojih studenata (Rektorova nagrada za skupni muzeološki projekt 2011).

Razdoblje Naziv Uloga
2018 - 2019 Mjesta umjetničkog stvaranja žena : identifikacija, interpretacija i muzealizacija Voditelj

Ključni istraživački interes
  • povijesna muzeologija - povijest sabiranja i zbirki u RH
  • teorijska muzeologija - pojam sabiranja i zbirke, muzealnost određenih vrsta građe, interpretacija i interpretacijske strategije
  • odnos muzeologije i povijesti umjetnosti - muzealizacija radova i kreativnih prostora umjetnica, opusi žena umjetnica
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • International Council of Museums (ICOM) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Simpozij Skulptura u muzeju, Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića (-, -)
  • 2017. Hommage Ivi Maroeviću – skup o muzejskoj čuvaonici, Muzej Prigorja i Društvo Ivo Maroević (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Etnološka istraživanja, Etnografski muzej ,Zagreb (član Međunarodnog uredničkog vijeća)
  • Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF), Estonian National Museum ,Tartu (Međunarodni savjetodavni odbor)
Nagrade i priznanja
  • 2011. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta za knjigu Salon Ulrich o stotoj obljetnici
  • 2008. Godišnja nagrada Hrvatskog muzejskog društva za 2007, godinu

Opis znanstvene djelatnosti
U razdoblju od 1991. do danas Žarka Vujić surađivala je u različitom opsegu i statusu na osam znanstvenih projekata:
- 1991. Likovna baština Hrvatske 1850-1950, voditelj: dr. Ivanka Reberski u svojstvu istraživača-suradnika s 80% i na projektu Modeli znanja i komunikacijski obrasci (voditelj: prof. dr. Miroslav Tuđman) s 20%.
- 1997. – 2000. Zaštita i komunikacija kulturne baštine Hrvatske (voditelj: prof. dr. Ivo Maroević)
- od 1998. vlastiti podprojekt Izvori muzeja u Hrvatskoj
- 1998. – 2002. Zrinski i Europa (voditelj: prof. dr. Jadranka Damjanov)
- 2001.-2004. Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji (voditelj: prof.dr. Tomislav Šola)
- 2006. - 2013. Istraživanje korisnika baštine (vlastiti projekt)
- 2014.-2015. Muzejska interpretacija u Hrvatskoj i Sloveniji: na primjeru stalnih postava umjetničkih muzeja, MZOŠ, bilateralna suradnja RH-SLO (voditeljica u RH).

Gledajući u cjelini, njen je znanstveno-istraživački napor od početka bio usredotočen na tri područja - na povijesnu muzeologiju (fenomen povijesti muzeja i sabiranja u Hrvatskoj), na teorijsku muzeologiju (fenomen sabiranja i oblikovanja zbirki, dodjeljivanje značenja i stvaranje baštine) te na interdisciplinarno povezivanje muzeologije i povijesti umjetnosti.
Od godine 2006., ponajviše poradi potreba muzejske profesionalne zajednice u Hrvatskoj, a s kojom dr.sc. Žarka Vujić iznimno dobro surađuje, opredijelila se za posvema novo područje, područje istraživanja korisnika i u okvira njega počela davati zapažene rezultate.