Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-311
Telefon
01-4092-194
E-mail
tvukasov@ffzg.hr

Tena Vukasović Hlupić rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije upisala je 2003. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2008. godine završnim radom pod naslovom Obiteljska studija: Razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. U akademskoj godini 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2013. godine doktorirala je završnim radom pod naslovom Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2014. godine, u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2017. godine.


Po završetku diplomskog studija zaposlila se kao znanstvena novakinja na projektu i asistentica u nastavi na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao znanstvena novakinja bija je uključena u rad na projektu Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti te je kao asistentica u nastavi pomagala u izvođenju nastave, provođenju ispita i administrativnim poslovima vezanim uz nastavu. U okviru nastavne djelatnosti samostalno izvodi nastavu na obaveznom kolegiju preddiplomskog studija psihologije Emocije i motivacija (predavanja i seminari), sudjeluje u održavanju nastave iz obaveznog kolegija Psihologija ličnosti (seminari) te samostalno izvodi kolegij Meta-analiza na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije. Službenim studentskim evaluacijama provedenima od strane Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu njezin nastavni rad redovito je procijenjen najvišim ocjenama. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 30 diplomskih radova na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njezin dosadašnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je s ukupno 15 znanstvenih radova, koji su na dan 17. studenog 2020. godine citirani 172 puta (Web of Science Citation Report), 216 puta (Scopus), 252 puta (ResearchGate), 413 puta (GoogleScholar). Uz rad na vlastitim znanstvenim publikacijama, redovito u ulozi recenzentice sudjeluje u radu različitih međunarodnih (PLOS ONE, Journal of Personality, Personality and Individual Differences, Psychology of Aging) i domaćih (Psihologijske teme, Društvena istraživanja) znanstvenih časopisa.


U okviru stručne djelatnosti godinama je sudjelovala u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu provodeći individualna savjetovanja te je aktivno sudjelovala u organizaciji i programu PsihoFesta, a kao jedna od urednica i autorica sudjelovala je u izradi e-knjige stručnih radova PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015), nastaloj povodom 3. PsihoFesta.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Meta-analiza povezanosti osobina ličnosti i bazičnih psiholoških potreba
2021 - 2025 Račnalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta (psy.txt)
2020 - 2020 Etiologija osnovnih životnih potreba u prostoru pet-faktorskog modela ličnosti Suradnik
2019 - 2019 Ličnost, inteligencija i predrasude: multivarijatna bihevioralno-genetička analiza modela dualnih procesa Suradnik
2018 - 2018 Međukulturalno istraživanje heritabilnosti dimenzija ličnosti HEXACO modela Suradnik
2016 - 2017 Genetski i socijalni doprinos individualnim razlikama u školskom uspjehu: analiza rezultata državne mature Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Ličnost
  • Motivacija
  • Emocije
  • Genetika ponašanja
  • Meta-analiza
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. 25. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (međunarodni, znanstveni)
  • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
  • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti

Glavna područje znanstvenog interesa Tene Vukasović Hlupić su psihologija ličnosti, genetika ponašanja, emocije i motivacija. U svom dosadašnjem radu koristila je specifičnu metodologiju istraživanja vezanu uz područje genetike ponašanja (porodična istraživanja i istraživanja blizanaca odraslih zajedno) kao i statističke postupke razvijene za potrebe analize podataka genetskih srodnika, pri čemu je istraživani fenotip bila ličnost. Također, bavila se postupkom meta-analize u području psihologije ličnosti, genetike ponašanja i motivacije.Uz rad na vlastitim znanstvenim publikacijama, redovito u ulozi recenzentice sudjeluje u radu različitih međunarodnih (PLOS ONE, Journal of Personality, Personality and Individual Differences, Psychology of Aging) i domaćih (Psihologijske teme, Društvena istraživanja) znanstvenih časopisa.