Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
Konzultacije
Soba
B-205
Telefon
4092-105
E-mail
petar.vukovic@ffzg.hr

Rođen 1975. u Subotici, Srbija. Maturirao u jezičnoj gimnaziji u Subotici 1994. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao kroatistiku i opću lingvistiku 1999. te slavistiku (bohemistiku i rusistiku kako A-predmete te polonistiku kao B-predmet) 2001. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. disertacijom "Prednosti dvorazinske valencijske sintakse u sintaktičkom opisu slavenskih jezika (na primjeru češkoga i hrvatskoga jezika)". Docent je od 2008., izvanredni profesor od 2013., a redoviti profesor od 2021.

https://www.bib.irb.hr/profile/29751
https://ffzg.academia.edu/PetarVukovic?from_navbar=true
https://www.researchgate.net/profile/Petar-Vukovic-2

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Kajkavci i Šokcu u rumunjskom Banatu 2 Suradnik
2021 - 2021 Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu 1 – prikupljanje podataka
2017 - 2019 Jezični korpus bačkog hrvatskog Voditelj
2015 - 2017 Korpusna lingvistika u leksikografiji: češko-hrvatski rječnik Voditelj
2015 - 2018 Microvariation of the Pronominal and Auxiliary Clitics in Bosnian, Croatian and Serbian. Empirical Studies of Spoken Languages, Dialects und Heritage Languages Suradnik

Ključni istraživački interes
 • češki jezik
 • sociolingvistika
 • jezična standardizacija
 • hrvatski jezik
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. 3rd International Conference on Sociolinguistics: Diversities, New Media and Language Management, Charles University, Prague (-, -)
 • 2021. Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu, Katedra za češki jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2021. Standardization as Language Management, Filozofski fakultet Sveučilište u ZagrebU (-, -)
 • 2019. Re-exploring the management of intercultural interactions at the macro and micro levels, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Godišnjak za znanstvena istraživanja ZKVH, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata ,Subotica (Član uredničkog odbora)
 • Naše řeč, Institut za češki jezik Akademije znanosti Češke Republike ,Prag (član znanstvenog savjeta)
 • Naše řeč, Institut za češki jezik Akademije znanosti Češke Republike ,Prag (član znanstvenog savjeta)
 • Naše řeč, Institut za češki jezik Akademije znanosti Češke Republike ,Prag (član znanstvenog savjeta)