Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
ponedjeljkom 12:00- 13:30
Soba
F-317
Telefon
+385 1 409 2334
E-mail
nzubovic@ffzg.hr

Životopis


Rođen je 6. veljače 1967. u Belišću. Osnovnu školu pohađao je u Osijeku. Maturiravši na osječkoj Klasičnoj gimnaziji, upisao je u akademskoj 1988/89. godini studij grčkoga jezika i književnosti te filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na trećoj i četvrtoj godini studija bio je demonstrator u knjižnici Odsjeka za klasičnu filologiju. Diplomirao je 1994. radom »Pindar i Perzijski ratovi« pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Bricko.
U ljetnom semestru 1995. studirao je na njemačkom sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu. Od 1996. pa do 2007. radio je kao bibliotekar, a od ožujka 2008. do danas radi kao grčki lektor na Odsjeku za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,. Od 2001. bio je član Upravnoga odbora Hrv. društva klasičnih filologa, a od 2003. član državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz klasičnih jezika zadužen za sastavljanje i recenziju testova iz grč. jezika u kategoriji klasičnih gimnazija na školskoj, županijskoj i državnoj razini. U tom je razdoblju održao dva izlaganja za nastavnike klasičnih jezika o primjeni informatičke tehnologije u nastavi, te jedno 2007. naslovljeno Grčki alfabet : kada, gdje i zašto ? u sklopu Susreta s klasičarima u knjižnici Medveščak. Također, od 2003. sudjelovao je u organizaciji i provedbi Međunarodnog natjecanja iz grč. jezika. Od 2006. do danas stalni je član Stručne radne skupine za Grčki jezik u sklopu provedbu državne mature.
U lipnju i srpnju 2003. pohađao je na atenskom sveučilištu ljetni tečaj novogrčkog jezika i kulture. Kao voditelj terenske nastave Odsjeka osmislio je i realizirao 15 studijskih putovanja za studente i nastavnike klasične filologije : u Grčkoj 2003., 2005., 2007., 2013. i 2016., u Italiji 2006., 2009., 2014. 2017. i 2019., u Francuskoj 2011., u Engleskoj 2010. i 2018., uTurskoj 2010, te u Hrvatskoj (Istra) 2022.
U ljeto 2006. sudjeluje na dvotjednom međunarodnom stručnom skupu Contextualizing Classics u Bugarskoj. U lipnju 2007. sudjeluje na EpiDoc Summer School 2007 održanoj u organizaciji Centre for Computing in the Humanities na King’s College London. Krajem 2007 pokreće pilot projekt Inscriptiones Graecae in Croatia repertae (IGCR) s ciljem izrade korpusa očuvanih grč. natpisa na tlu današnje RH te njihove digitalizacije primjenom EpiDoc metode kodiranja antičkih natpisa.
Od 2004. do 2013. honorarno predaje grčki jezik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Vlada njemačkim i engleskim jezikom, a solidno se služi talijanskim, španjolskim, francuskim i novogrčkim jezikom. Upoznat je s osnovama rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint).
Oženjen je i otac je jednoga djeteta.

Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo klasičnih filologa (redovni član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo za bizantske studije (redovni član)
  • Stručna radna skupina za Grčki jezik, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)

Opis znanstvene djelatnosti
POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA1. Recenzent - P. Skalić, Epistemon (lat. i hrv.) priredila, uvod i komentare sastavila Mihaela Girardi Karšulin, preveli I. Kapec i N. Jovanović, Institut za filozofiju, Zagreb 2004 (Prolegomena, br. 3 (2/2004) str. 208-213)
2. Recenzent – Epiktet, Priručnik, priredio i preveo Pavel Gregorić, KruZak, Zagreb 2006 (Prolegomena, br. 6 (1/2007) str. 114-119)
3. Stručni suradnik – Aristotel, Poetika, prijevod Z. Dukat, Školska knjiga, Zagreb, 2005
4. Stručni suradnik – Porfirije, O Plotinovu životu i poretku njegovih spisa, prijevod I. Bidjin, Naklada Breza, Zagreb, 2004
5. Stručni suradnik – Krsto Spalatin, Rječnik europeizama2, Školska knjiga, Zagreb, 2010
6. Autor – Memento grčke gramatike, Mentor, Split, 2002
7. Autor – natuknice Anakreont, Eshil i Homer u Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb, 2010
8. Autor – poglavlje Transkripcija i transliteracija s novogrčkoga u Hrvatskom pravopisu (L. Badurina, I. Marković, K. Mićanović), Matica hrvatska, Zagreb 2007, str. 270-272.
9. Autor – “Wie verfahren mit einem griechischen Text aus der Renaissance? Einige Überlegungen am Beispiel von Oracula Chaldaica (1591)”, u: Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital: Academia Ragusina 2009 & 2011. (ur. Irena Bratičević i Teo Radić), Zagreb: Ex libris, 2014, str. 233-239.
10. Autor – „Uvod u Platonova Alkibijada“ u Platon, Alkibijad, s grčkoga preveo Ninoslav Zubović, Sandorf, Zagreb 2016., str. I-XV.
11. Prevodilac (uz N. Filipašić) – W. Burkert: Homo Necans, Naklada Breza, Zagreb, 2007
12. Prevodilac - Platon, Alkibijad, s grčkoga preveo Ninoslav Zubović, Sandorf, Zagreb 2016.
13. Urednik - Povijest, sv. 3, Helenizam i Rimska republika, (UTET – Jutarnji list), Zagreb 2007Ispis iz baze CROSBI (6.listopada 2021.)


Knjige i poglavlja u knjigama
Autorske knjige


Rohde, Erwin
Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen., Zagreb: Mizantrop, 2020 (monografija)

Platon
Alkibijad., Zagreb: Sandorf ; Mizantrop, 2016 (monografija)


Uredničke knjige


Musarum cultus: zbornik radova u čast Marini Bricko., Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019 (zbornik). (https://www.bib.irb.hr/1117245)


Poglavlja u knjigama


Zubović, Nino
Alfabet i grčka književnost. // Musarum cultus: zbornik radova u čast Marini Bricko / Matović, Petra ; Zubović, Nino (ur.).
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019. str. 33-68. (https://www.bib.irb.hr/1122897)

Zubović, Ninoslav
Uvod u Platonovog Alkibijada. // Platon, "Alkibijad" / Zubović, Ninoslav (ur.).
Zagreb: Sandorf ; Mizantrop, 2016. str. I-XV


Obrazovni materijali
Priručnik


Bratičević, Irena; Čengić, Nina; Jovanović, Neven; Rezar, Vladimir; Šoštarić, Petra; Zubović, Ninoslav
Čitanka za Grčku morfologiju 1.
Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019 doi:10.5281/zenodo.3566752


Radovi u časopisima
Drugi radovi u časopisima


Zubović, Ninoslav
Platon, Sokratova obrana; Ksenofont, Sokratova obrana. // Prolegomena : časopis za filozofiju, 20 (2021), 1; 145-152 (prikaz, stručni)

Jovanović, Neven; Zubović, Ninoslav
Osvrt na broj pristupa i rezultate državne mature iz Grčkog jezika 2010-2016. // Latina et Graeca, 36 (2019), 97-101 (domaća recenzija, osvrt, stručni)

Zubović, Ninoslav; Gračanin, Hrvoje
Četiri pisma Libanija iz Antiohije. // Latina et Graeca, 35 (2019), 69-83. (https://www.bib.irb.hr/1100948) (ostalo, stručni)

Zubović, Ninoslav; Didak Pir
Didak Pir, Izbor iz djela. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost, nova serija, 28 (2017), 4; 70-71 (podatak o recenziji nije dostupan, ostalo)


Sažeci sa skupova
Druga sudjelovanja na skupovima


Zubović, Ninoslav
O Empedoklovu jeziku i stilu. // Filozofija jezika i jezik filozofije
Zagreb, Hrvatska, 2020. (predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni)

Zubović, Ninoslav
Srdžba Ahileja i ahilova peta: izazovi transkripcije grčkih imena. // Prvi znanstveno-stručni skup Hrvatskog društva sveučilišnih lektora Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture
Zagreb, Hrvatska, 2019. (predavanje, neobjavljeni rad, stručni)

Zubović, Ninoslav
Aristotelovo pjesništvo i njegove posljedice. // „Natales grate numeras?“ Međunarodni znanstveni skup povodom 60. godišnjice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru
Zadar, Hrvatska, 2017. (predavanje, neobjavljeni rad, stručni)